Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сучасні аспекти національно-патріотичного виховання у закладі дошкільної освіти

національно-патріотичне вихованняВипускна (курсова) робота на тему: Сучасні аспекти національно-патріотичного виховання у закладі дошкільної освіти

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. СУЧАСНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1.1. Національно-патріотичне виховання у системі сучасної освіти

1.2. Зміст та завдання національно-патріотичного виховання у закладі дошкільної освіти

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗДО

2.1. Педагогічний досвід організації національно-патріотичного виховання дошкільників у ЗДО

2.2. Методичні рекомендації щодо вдосконалення національно-патріотичного виховання у ЗДО

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про  випускну  (курсову)   роботу  на  тему  «Сучасні аспекти національно-патріотичного виховання у закладі дошкільної освіти».  Кількість  сторінок – 28, список  літератури – 23. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ВИСНОВКИ

Виокремлюючи із системи освіти дошкільний вік, науковці розглядають його як період в якому закладаються основи патріотичного виховання, формується патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність особистості дитини. У зв’язку з цим величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дошкільників.

У Державних національних програмах «Освіта» («Україна XXI століття»),  «Діти України»,  «Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. визначаються як стратегічні завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, так і усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина-патріота України як світоглядного чинника.

Проблема виховання патріотизму надзвичайно багатоаспектна через свою інтегративну функцію, тому однаково значуща для всіх ланок освіти, починаючи з дошкільної. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

Шляхи національно-патріотичного виховання дошкільників у ЗДО проходять  через збагачення їхнього світогляду певними знаннями, формування уявлення про суспільні явища і події у світлі загальновизнаних тлумачень, накопичення соціального досвіду життя у найближчому оточенні (сім’ї, вулиці, місті, селі), через залучення до культури, родинних традицій, виховання любові до Батьківщини і рідного дому.

До завдань національно-патріотичного виховання у ЗДО відносимо: розширювати знання про сім’ю, рід, залучати дітей до участі у колективних заходах із поліпшення благоустрою дитячого садка, ознайомлювати дітей на елементарному рівні з їхніми правами та обов’язками, підкріплювати бажання дотримувати їх у своєму житті; ознайомлювати дітей з архітектурними пам’ятками рідного міста (села), його вулицями, будовами; розповідати про державні символи, систематизувати знання дітей про тваринний і рослинний світ України, вчити любити й оберігати природу рідного краю; формувати уявлення дітей про традиції, обряди та звичаї України та ін.

Розкрито методичні аспекти національно-патріотичного виховання у ЗДО. Основний формою патріотичного виховання дітей є тематичні заняття. Важливо, щоб вони підвищували дитячу розумову активність, привчали дітей самостійно аналізувати побачене, робити узагальнення, висновки.

Надано методичні рекомендації щодо вдосконалення національно-патріотичного виховання у ЗДО. Знання та враження дошкільників необхідно постійно збагачувати та розширювати, підтримувати інтерес дитини до пізнання історії та сьогодення рідного краю у різних видах діяльності.

Підсумовано, що основними умовами ефективної реалізації завдань національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти є такі: організація розвивального середовища (природного, соціального, предметно-культурного); належне програмно-методичне забезпечення освітнього процесу (необхідними програмами, навчально-методичною, художньою літературою, методичними розробками тощо); інтегрування в освітньому процесі різних форм роботи з дітьми, методів, засобів педагогічного впливу, видів дитячої діяльності; систематичне вивчення стану освітньої роботи, її результативності;  співпраця з батьками вихованців у питаннях психолого-педагогічної просвіти, залучення до участі в освітньому процесі дошкільного закладу.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бех В. Національне виховання в контексті глобалізаційних процесів: актуальні питання / В. Бех // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. - № 1. – С. 11-13.
 2. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). –  С. 23-37.
 3. Гонський В.Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа. – 201 –  № 2. –  С. 9-14.
 4. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF
 5. Дроб’язко О. В. Маленьким українцям – про державні символи і не тільки / О. В. Дроб’язко // Дошкільний навч. закл. – 2010. – № 3. – С. 10–35.
 6. Кишинська А. Дружно граємо – Україну прославляємо: Дидактичні ігри патріотичного спрямування / А. Кишинська // Палітра педагога. – 2017. – № 4. – С. 6–7.
 7. Коваленко А. Ми – українці : заняття для старших дошкільнят / Алла Коваленко, Юлія Сікало // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 31–32.
 8. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук. метод. посібник / Наук. ред. О. Кононко. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
 9. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. –  С. 3-8.
 10. Костянтинова О. Виховуємо патріотів / Ольга Костянтинова // Вихователь-методист дошкільного закл. – 2012. – № 10. – С. 11–24.
 11. Лаврик О. С. Маленькі українці: методичні поради та серія занять з патріотичного виховання / О. С. Лаврик // Дошкільний навч. закл. – 2014. – № 9. – С. 15–20.
 12. Луганська Л. М. Формування патріотичних почуттів дошкільників засобами мистецтва : метод. посіб. / Луганська Л. М. ; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2007. – 184 с.
 13. Машовець М. Патріотичне виховання в сучасному дошкільному закладі / М. Машовець // Палітра педагога. – 2017. – № 4. – С. 3–5.
 14. Мусієнко В. С. Особливості формування почуття патріотизму в дітей у сучасному дошкільному навчальному закладі України / Мусієнко В. С. // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. – Херсон: Херсон. акад. неперервн. освіти, 2013. – Вип. 18. – С. 21–25.
 15. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. – К. : Шк. світ, 2001. – 21 с.
 16. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина // Шлях освіти. – 201 –  № 1. – С. 9-14.
 17. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. - 2007 - № 1 (20) – С. 23-34.
 18. Проніна П. О. Формування чуття національної свідомості / П. О. Проніна // Дошкільний навч. закл. – 2010. – № 3. – С. 36–50.
 19. Смольникова Г. Виховуємо патріотичні почуття змалку / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. – 2018. – № 8. – С. 24–26.
 20. Сокач Ю. Патріотичне виховання: як зробити дієвим / Ю. Сокач // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 7–9.
 21. Шаповал Л. Формування національної свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки / Лариса Шаповал, Жанна Клименко// Вихователь-методист дошкільного закл. – 2009. – № 4. – С. 11–16.
 22. Щукіна Л. Формування національної свідомості дитини на основі органічного поєднання музично-театральної діяльності та фольклорного матеріалу / Л. Щукіна // Дошкільний навч. закл. – 2010. – № 9. – С. 30–49.
 23. Якубенко В. Від народознавства – до свідомого патріотизму // Дошкільне виховання. – 2002. – № 8. – С. 12-13.

Замовити курсову   роботу  на  тему  «Сучасні аспекти національно-патріотичного виховання у закладі дошкільної освіти»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!