Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Система розв’язування творчих завдань на уроках математики

уроки математикиВипускна (курсова) робота на тему: Система  розв’язування творчих завдань на уроках математики (середня школа)

ЗМІСТ

ВСТУП 

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ  РОЗВЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

1.1.Технологія розв’язування творчих завдань як засіб розвитку учнів на уроках математики

1.2. Використання творчих завдань на уроках математики

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  СИСТЕМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

2.1. Практичний досвід використання системи розв’язування творчих завдань на уроках математики 

2.2. Методичні рекомендації щодо розв’язування творчих завдань у процесі вивчення математики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про  випускну  (курсову)   роботу  на  тему  «Система  розв’язування творчих завдань на уроках математики».  Кількість  сторінок – 31 (з додатком), список  літератури – 22. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ВИСНОВКИ

Одним із шляхів виконаня  вчителем математики вимог Державного стандарту базової і повної загальної  середньої освіти є впровадження інноваційних педагогічних технологій, зокрема методики ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач). Вона необхідна для формування логічного мислення і виховання творчої особистості,  підготовленої до розв'язування складних питань в різних сферах діяльності.

Під методами розв'язування винахідницьких задач розуміють прийоми й алгоритми, які розроблені в рамках технології ТРВЗ.

Методи, які застосовують у  даній технології, розвивають такі пізнавальні та творчі здібності, як уміння робити висновки, оперувати інформацію, аналізувати ситуації, передбачати наслідки; здатність винаходити нові оригінальні ідеї, знаходити кілька правильних відповідей та ін.

Зазначено, що математика як навчальний предмет надає широкі можливості для здійснення процесу формування та розвитку оперативності мислення учнів. Використання системи розв’язування творчих завдань (особливо нестандартних завдань підвищеного рівня складності) дає можливість педагогу вчити школярів міркувати, творити, шукати, узагальнювати, порівнювати. У такому аспекті уроки математики можна розглядати як різновид наукової творчості.

Наголошено, що розв’язання творчої задачі - украй складний процес. Нестандартною (творчою) називають задачу, алгоритм розв’язку якої наперед невідомий.   Для розв’язування нестандартної задачі учень не має готової схеми дій, або задачу неможливо розв’язати відомими способами, до результату також неможливо перейти на основі прямого відтворення знань і операцій.

Дати учням базу знань, що дозволить розв’язати будь-яку задачу творчого характеру - неможливо, бо творчі завдання якоюсь мірою неповторювані, а універсального методу, що дозволяє розв’язати будь-яку задачу немає. Навіть суворе дотримання всіх вказівок і слідування порадам вчителя не зможе укласти в певні схеми процес відшукання вирішень творчих завдань.

Узагальнено, що процес розв’язування будь-якої творчого (нестандартного)  завдання складається у послідовному застосуванні двох основних операцій:

 1. зведення (шляхом перетворення або переформулювання) творчої задачі до рівносильної їй, але уже стандартної;
 2. розбиття нестандартної задачі на декілька стандартних підзадач.

Підсумовано, що використання системи розв’язування творчих завдань на уроках математики якнайкраще розвиває у дітей мислення, інтерес до навчання, навчального предмету. Треба лише вдало добирати математичні завдання, щоб вони викликали цікавість у школярів. Адже пробудити інтерес до математики, навчати школярів творчо мислити - це найголовніша мета, до якої прагне вчитель у зв’язку з завданням підвищення ефективності процесу навчання математики. Цьому сприяють: практичне ознайомлення школярів з нестандартним підходом до розв’язання творчих завдань; вправляння в пошуках оригінальних рішень; багатогранна творча діяльність школярів, яка спрямована на формування навичок пошукової праці.

Для вирішення цих завдань слід використовувати різноманітні творчі вправи, запитання, цікаві задачі, логічні вправи, задачі-головоломки, задачі-жарти, дидактичні ігри, загадки, ребуси, які в свою чергу передбачають: встановлення суперечності; встановлення причинно-наслідкових зв’язків; встановлення схожості та різниці між об’єктами, що порівнюються; зіставлення різних варіантів та дії вибору; виділення певних закономірностей в навчальній інформації; доведення правильності виконаних практичних або розумових дій; пошук і виправлення припущених помилок; висування гіпотез, пропозицій, здійснення певного прогнозу наступних подій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аніконова М. Активізація творчої діяльності учнів на уроках математики / Маргарита Аніконова // Математика. – 2009. – № 23 (червень). – С.1-6.
 2. Балдіна Л.М. Розвиток творчої компетентності учнів на уроках математики / Л.М.Балдіна // Математика в школах України. – 2006. – № 29. – С. 14-16.
 3. Велдбрехт Д.О. Розвиток креативних здібностей учнів через систему креативних вправ / Д.О.Вельдбрехт, Н.Г.Токар // Математика в школах України. – 2007. – № 29. – С. 2-6.
 4. Вознесенська Л.М. Розвиток творчої особистості учнів засобами математичних ігор / Л.М.Вознесенська // Математика в школах України. – 2008. – № 14-15. – С. 34-37.
 5. Давід Д.О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики / Д.О.Давід // Математика. – 2006. – № 45. – С. 1-6.
 6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392). Режим доступу до документу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
 7. Дичкiвська I.М. Основи педагогiчної iнноватики : навчальний посiбник / I.М. Дичкiвська. – Рiвне : Зелент, 2001. – 222 с.
 8. Друзь Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів: Посібник для вчителів. – К.: Рад. шк., 1998. – 144 с.
 9. Косоромова Ю. Використання творчих завдань на уроках математики / Ю.Косоротова // Психолог. – 2004. – № 21-22. – С. 89-94.
 10. Крамаренко А.В. Проблеми творчого розвитку учнів / А.В.Крамаренко // Математика. – 2004. – № 27-28. – С.1-6
 11. Крилова Л.П.Технологія ТРВЗ - шлях до творчого розвитку дітей на уроках математики /Л.Крилова// Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету СДПУ. - - №2. – С.181-188
 12. Крисинська І.В. Розвиток творчих здібностей дітей / І.В.Крисинська // Математика. – 2004. – № 27-28. – С. 6-13.
 13. Кушнір В. Особливості творчості у розв’язуванні задач / В. Кушнір, Г. Кушнір // Математика в школі. – 2010. – № 10. – С. 8-17.
 14. Макаров С. Формування творчих здібностей учнів у процесі розв’язування задач різними засобами / С.Макаров // Математика в школі. – 2003. – № 9. – С. 28-31.
 15. Макрiдiна Л.О. Технологiя творчостi ТРВЗ / Л.О. Макрiдiна // Управлiння школою. – 2003. – № 32 – С. 12-
 16. Макушенко Т.Г. Розвиток творчого мислення учнів на уроках математики / Т.Г.Макушенко // Математика в школах України. – 2004. – № 6. – С. 17-23.
 17. Малицька Л.В. Розвиток здібностей учнів на уроках математики / Л.В. Малицька // Математика в школах України. – 2007. – № 15. – С. 16-21.
 18. Мойсеєнко Л.А. Психологія розуміння творчих математичних задач на різних етапах їх розв’язування / Л.А.Мойсеєнко // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3-4. – С. 117-124.
 19. Пойа Д. Как решать задачу / Глав.ред. Ю.М. Леви. – Львов: Журнал «Квантор», 1991. – 215 с.
 20. Пушкіна З.П. Активізація розумової активності та розвиток творчої ініціативи на уроках математики / З.П.Пушкіна // Математика в школах України. – 2005. – № 5. – С. 2-6.
 21. Сухомлинський В.О. Серце вiддаю дiтям / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1984. – 288 с.
 22. Швець В. Формування і розвиток здібностей учнів 5-6 класів під час навчання математики / В. Швець // Математика в школі. – 2010. – № 5. – С. 19-24.

Замовити курсову  (випускну)  роботу  на  тему  «Система  розв’язування творчих завдань на уроках математики»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!