Вплив театру ляльок на естетичний розвиток дошкільників

Курсова робота на тему "Вплив театру ляльок на естетичний розвиток дошкільників"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ  ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ 

1.1. Сутність процесу виховання естетичних почуттів дошкільників

1.2. Естетичне виховання дошкільників засобами театру ляльок

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ  ДОШКІЛЬНИКІВ  ЗАСОБАМИ  ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК

2.1. Методичні особливості використання театру ляльок у процесі естетичного виховання дітей дошкільного віку

2.2. Методичні рекомендації щодо виховання естетичних почуттів дошкільників засобами театру ляльок

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про  курсову   роботу  на  тему  «Вплив театру  ляльок  на  естетичний розвиток дошкільників».  Кількість  сторінок – 31, список  літератури –  25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

ВИСНОВКИ

Розвиток й реформування національної системи освіти в Україні вимагає вдосконалення існуючих форм і методів естетичного виховання дитини дошкільного віку.

Естетичний розвиток дитини розпочинається з раннього дитинства, оскільки дуже важко сформувати естетичні цінності, художній смак, коли людська особистість вже склалась. Щоб доросла  людина  стала духовно багатою, необхідно ще з дошкільного віку звернути увагу на естетичне виховання дитини.

Естетичне виховання – це розвиток здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, це виховання прагнення самому брати участь в перетворенні оточуючого світу за законами краси, це залучення до художньої діяльності і розвиток творчих здібностей.

Мета естетичного виховання в закладі дошкільної освіти – розширити пізнання дітей про дійсність, сформувати світ їхніх почуттів, розвинути і затвердити ідейне, гуманістичне та творче ставлення до життя.

Особлива роль в естетичному вихованні відводиться мистецтву. Естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами театрального мистецтва, зокрема театру ляльок, функціонуючи в єдності з іншими напрямами та формами виховання, забезпечує розвиток чуттєво-пізнавальних, інтелектуальних, вольових, комунікаційних здібностей, сприяє розвитку естетичних почуттів дошкільників.

Період  дошкільного дитинства – важливий і багатогранний у процесі становлення особистості. Особливо дієвою, цікавою і корисною для освітнього впливу є театралізована діяльність, зокрема ляльковий театр.

Засоби театру ляльок допоможуть педагогам і дітям розкрити сутність різноманітних життєвих ситуацій, спонукатимуть до прояву власних емоцій і почуттів, навчать співпереживати, правильно сприймати позитивні та негативні людські риси і поведінку, робити правильні висновки. Тому і середовище, в якому перебувають діти, має задовольняти їхні всебічні потреби.

У дошкільній педагогіці вчені розрізняють види театру залежно від використання ігрового матеріалу та способу його розміщення: ляльковий, театр маріонеток, пальчиковий театр, театр на фланелеграфі, тіньовий театр, в яких використовують  такі матеріали, як іграшки, картинки, ляльки, кокони, топотушки, смикунчики, маріонетки, фланелеграф, фігурки тіньового театру, живі тіні; і які можуть бути розміщені на екрані (театр картинок, тіней, живих тіней), ширмі (пальчиковий, з ляльками бі-ба-бо, коконів, ляльок, маріонеток, смикунчиків), на столі (театр ляльок, іграшок), на фланелеграфі (фланелеграф).

Як засвідчують науковці, майже кожен із цих видів театру має специфічні потенційні можливості щодо естетичного розвитку дошкільників.

Театрально-сценічна діяльність дозволяє кожній дитині спробувати свої сили у різних видах театру ляльок. Особлива цінність занять таких занять з дітьми дошкільного віку полягає ще і в тому, що вони здатні значно підняти рівень емоційної піднесеності та організованості, сформувати навички колективної роботи, відповідального відношення до своїх вчинків, а під час творчої  сценічної діяльності створити доброзичливу атмосферу у колективі.

Привабливість театру ляльок зумовлена його синкретичністю, завдяки чому забезпечується естетичний розвиток всіх його учасників. Дитяча вистава включає у себе літературу, музику, образотворче мистецтво, які з’єднані на основі сценічної дії. Кожен із цих компонентів вистави в свою чергу, має особисту систему засобів виразності й емоційного впливу на дошкільника.

Вивчення існуючого досвіду роботи з цього напрямку та ретельний аналіз проблеми впливу театру ляльок на естетичний розвиток дітей дошкільного віку дозволив зробити наступні висновки:

1) виявлено недостатнє врахування виховного потенціалу мистецтва театру ляльок. Це в деякій мірі пояснюється тим, що відчути справжню виховну силу лялькового театру може лише педагог чи вихователь який тонко розуміє його специфіку та своєрідність. На жаль, сьогодні ще не вистачає кваліфікованих фахівців, які б у повній мірі забезпечували  процес художнього, творчого, естетичного розвитку дітей засобами лялькового театру;

2) театр ляльок є привабливим для дітей дошкільного віку, як з точки зору його сприйняття, так і з боку творчої участі у процесі створення вистави. Дитина дає оцінку не лише зовнішнім ознакам предметів чи явищ, але і внутрішнім якостям, змісту. На основі первинного естетичного сприймання у дитини розвиваються естетичні почуття, цінності, смаки. Завдяки своїй емоційній та дійовій природі театр ляльок має можливість проникати у душу дитини, розвивати естетичну свідомість, навчити дитину співпереживати.

3) Форми використання театру ляльок у навчально-виховній роботі закладу дошкільної освіти  мають бути різноманітними. Сюжетно-рольові  ігри дітей з ляльками поступово мають набувати форми театралізованих  ігор, в яких є змога імітувати дії та риси характеру тих, хто оточує малюків. У повсякденному житті закладу дошкільної освіти слід використовувати різноманітні театри ляльок (бі-ба-бо, тіньовий, пальчиковий, настільний, на прищіпках, рукавичок), а також звичайні іграшки для інсценування знайомих дітям віршів і казок («Ріпка», «Рукавичка», «Колобок», «Курочка Ряба» та ін.)

4) Знання сутності й природи театру ляльок дозволяє визначити його належне місце у цілісній системі естетичного виховання, як засобу стимулювання художньотворчої діяльності дітей, формування їх естетичної культури та естетичного та всебічного розвитку. Слід враховувати, що дошкільники  швидко піддаються емоційному впливу та наслідують персонажів вистав. Тому необхідно з великою вимогливістю ставитися до ідейного змісту, художньої цінності творів, збагачувати вистави потішками, закличками, які надають їм характерного національного колориту та розвивають емоційну сферу дітей.

Підсумовано, що театр ляльок як засіб естетичного засвоєння дійсності, ствердження духовних цінностей і формування суспільної свідомості, займає значне місце в системі художньо-естетичного виховання особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алєксєєва О. Театр у дитячому садочку : методичні рекомендації  / О. Алєксєєва // Дитячий садок. Управління. - - № 3. - С. 36-41.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) /А.М.Богуш // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – 30 с.
 3. Бегас Л.Д. Проблема театралізованої діяльності в загальній та спеціальній педагогіці / Л. Д. Бегас // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. - - Вип. 17(1). - С. 35-41.
 4. Березіна О. М. «Грайлик». Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі / О. М. Березіна, О. З. Гніровська, Т. А. Линник. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 56 с.
 5. Василенко О. М. Теоретичні й практичні питання мовленнєвого розвитку / О.М.Василенко // Імідж сучасного педагога. - - N 6. - С.51-53.
 6. Вовк М.В. Дитячий фольклор – ефективний засіб естетичного виховання дошкільнят / М.В. Вовк // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. - - Вип. 21. - С. 128-135.
 7. Гагарін М.І. Критерії добору української народної казки для  виховання морально-естетичних почуттів/ М. І. Гагарін // Початкова школа. – 2006. – №1. – С. 41-46.
 8. Грушецький Я. Український театр ляльок «різних засобів виразності»: зародження, утвердження, розвиток / Я. Грушецький // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - - Вип. 12. - С. 69-83.
 9. Дорошенко Т. В. Костянтин  Дмитрович Ушинський про виховання естетичних почуттів дитини / Т. В. Дорошенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. - - Вип. 110. - С. 39-42.
 10. Дубровіна І. В. Організація шкільного лялькового театру / І. В. Дубровіна // Мистецтво та освіта. - - № 4. - С. 35-39.
 11. Єніна Л. Театр і діти  / Л. Єніна // Дошкільне виховання. - - № 9. - С. 28-30
 12. Зелінська К. О. Можливості використання лялькового театру в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку / К. О. Зелінська // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. - - Вип. 19(2). - С. 81-88.
 13. Зозуля А. В. Театралізована діяльність як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників / А. В. Зозуля // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - - № 4. - С. 151-157.
 14. Зубко Л. М. «І ... оживають ляльки» / Л. М. Зубко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - - № 6. - С. 5-10.
 15. Калініна Л. Методика формування естетичного смаку молодших школярів засобами лялькового театру / Л. Калініна // Рідна школа. - - № 3. - С. 25-28.
 16. Кравченко А. І. Роль лялькового театру у навчально-виховному процесі спеціальної школи  / А. І. Кравченко // Науковий часопис НПУ імені  М. П. Драгоманова. Серія: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - - Вип. 17. - С. 117-120.
 17. Макаренко Л. В. Театралізована діяльність дошкільників  як фундамент базових компетенцій  / Л. Макаренко // Освітній простір України. - - Вип. 3. - С. 154-160.
 18. Макаренко Л.В. Театр і театралізована діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі: монографія / Л.В. Макаренко. - Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. - 211 с.
 19. Новосьолова С. Пересувний ляльковий театр / С. Новосьолова // Дошкільне виховання. - - № 10. - С. 18-19.
 20. Олійник О. М. Театрально-ігрова діяльність в умовах дошкільного навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. М. Олійник. – Кам’янець-Подільський: Волощук В. О., 2017. – 163 с.
 21. Паніна Я. Ф. Теоретичні засади виховання моральних цінностей молодших школярів у процесі сприйняття вистав театру ляльок / Я. Ф. Паніна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - - Вип. 17(2). - С. 108-116.
 22. Товма І. Театр починається з іграшки  / І. Товма // Дошкільне виховання. - - № 6. - С. 16-18.
 23. Ульянова В. С. Дитячий театр ляльок як провідна лінія позакласної роботи у ЗНЗ  / В. С. Ульянова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - - Вип. 30. - С. 380-388        
 24. Черняєва В. Ю. Школа дошкільнят: Уроки доброти+ляльковий театр / В. Ю. Черняєва. - Х. : Ранок : Веста, 2005. – 64 с.
 25. Штремель С. Естетичне виховання дошкільників засобами музичного мистецтва / С. Штремель // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - - Вип. 52. - С. 210-214.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Вплив  театру  ляльок  на  естетичний  розвиток дошкільників»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж