Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Психологічні особливості розвитку пізнавальної сфери дітей раннього віку

діти раннього вікуКурсова робота на тему: Психологічні особливості розвитку пізнавальної  сфери дітей раннього віку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ  ПРОБЛЕМИ  РОЗВИТКУ  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  СФЕРИ  ДІТЕЙ  РАННЬОГО  ВІКУ

1.1. Психічний розвиток дітей раннього віку

1.2. Особливості формування пізнавальної сфери дітей раннього віку

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ  РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ  СФЕРИ  ДІТЕЙ  РАННЬОГО  ВІКУ

2.1. Організація дослідження розвитку  пізнавальної сфери дітей  раннього віку

2.2. Аналіз результатів дослідження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Детальніше  про  курсову  роботу  на  тему  «Психологічні особливості розвитку  пізнавальної сфери дітей раннього віку».  Кількість  сторінок – 28, список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ВИСНОВКИ

Ранній вік  - оптимальний період для розвитку пізнавальної сфери дітей. На даному етапі переддошкільного дитинства особливе значення має розвиток образних форм пізнання навколишнього світу - сприймання, мислення, уяви, уваги, пам’яті. Тому одним із найважливіших напрямків в роботі психолога з дітьми є розвиток їхньої пізнавальної сфери.

В пізнавальну сферу науковці відносять багато важливих процесів (сприйняття, мовлення, мислення, уява, увага, пам’ять та інші) які сприяють гармонічному розвитку дитини в цілому. Основу пізнавальної сфери дитини раннього віку складають предметна діяльність, сприйняття й особливості мислення. 

Предметна діяльність стає провідною у психічному розвитку дитини раннього віку. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку характеризується сумісною діяльністю дитини і дорослого, метою якої виступає засвоєння суспільно вироблених способів вживання предметів. Отримавши можливість і навчившись впливати одним предметом на інший, дитина виявляється здатною до передбачення динамічних взаємин між власним тілом і предметною ситуацією, а також взаємодій між предметами (наприклад, передбачення можливості протягнути кульку через отвір, перемістити один предмет за допомогою іншого та ін.). На третьому році життя дитина може розрізняти такі прості форми, як коло, овал, квадрат, прямокутник, трикутник, багатокутник, а також усі основні кольори спектру.

Увага поступово розвивається від безумовно-рефлекторного її зосередження до умовно-рефлекторного, від мимовільної її форми до перших проявів довільної (долання перепон, дії за вказівками тощо). Обсяг уваги дітей раннього віку ще дуже вузький. Увага легко відволікається новими чи більш яскравими об'єктами, однак наприкінці третього року словом уже можна викликати увагу та спрямовувати її, що створює передумови для проведення коротких занять у групах дітей.

Значні зрушення в ранньому віці спостерігаються в пам'яті дитини, яка фіксує набутий сенсорний. моторний та емоційний досвід, забезпечуючи тим самим цілісність психічного розвитку. Перші якісні зміни відбуваються в усіх основних процесах пам'яті (запам'ятовуванні, зберіганні та відтворенні). Стрімко розширюється коло об'єктів, які впізнає дитина, а саме впізнання стає дедалі диференційованішим.

Значні зміни у мнемічні процеси вносить мовлення, створюючи можливості групувати елементи досвіду, означати їх словами, міцно закріплювати та оперативно відтворювати. Збільшується тривалість збереження вражень у пам'яті дитини. Трохи пізніше порівняно з упізнанням розвивається у малюків  така  активна форма відтворення, як згадування. Процеси пам'яті мають загалом ще мимовільний характер, однак розуміння дитиною слів і оволодіння активним мовленням уже робить можливими перші прояви довільності.

У поведінці дитини, в її діях з іграшками, у перших спробах малювати виявляються образи її уяви, хоча їх вкрай важко відокремити від образів пам'яті. На третьому році життя дитини активізується репродуктивна уява, що проявляється, наприклад, у перенесенні вже відомих дій у нову ситуацію тощо.

У предметних практичних діях дитини зароджується також її мислення, перші прояви якого відносять на кінець першого року життя. Мислити дитина поки що може лише про ті предмети, які вона бачить, з якими щось робить, її мислення І здійснюється в наочній ситуації практичними діями (наочно-дійове мислення) і тільки тоді, коли дитина натрапляє на перешкоди в досягненні наочно сприйманої та бажаної мети, спосіб досягнення якої їй невідомий.  Дитина вчиться мислити, вдаючись до практичного аналізу (розламує іграшки, щоб з'ясувати, що в них усередині), практичного синтезу (складає новий об'єкт з деталей конструктора), відкриваючи для себе нові властивості об'єктів у процесі практичного та мовного спілкування з дорослими тощо.

Наприкінці раннього дитинства виникає криза трьох років, обу­мовлена такими основними психологічними змінами в особистос­ті дитини, як усвідомлення свого «Я», зародження самосвідомості, прагнення виокремитися у будь-який спосіб з-поміж людей, що її оточують, ілюзія всемогутності тощо. Криза трьох років засвідчує один з важливих моментів розвитку дитини раннього віку – усві­домлення себе як окремої істоти, що має власні бажання, які не за­вжди збігаються з бажаннями інших.

Отже, у пізнавальному розвитку дитини раннього віку життя відбува­ються значні зміни, які виводять його на більш високий рівень по­рівнянь і узагальнень. Досить високого рівня в порівнянні з попере­днім періодом (віком немовляти) досягають сприйняття, пам’ять дитини і стійкість уваги, формується наочно-дійове мислення і з’являється наочно-образне мислення, виникають передумови для переходу до якісно нового ета­пу засвоєння того, що її оточує.

Оскільки, починаючи з раннього дитинства, необхідно формувати особистість, здатну перемагати труднощі, орієнтуватися у нових ситуаціях, то діагностування розвитку дітей раннього віку покликане допомагати педагогам і батькам правильно будувати педагогічний процес. Адже з раннього віку закладається тип людини, котра все життя зберігає здатність змінюватися, активно будувати та перебудовувати свій внутрішній світ. Тому надзвичайно важливо уважно вивчити всі сторони розвитку дитини в ранньому віці.

У другому розділі курсової роботи наведено результати експериментального дослідження розвитку пізнавальної сфери дітей раннього віку, які свідчать про те, що розвиток певних процесів пізнавальної сфери дітей раннього віку (увага, мислення, зорове сприйняття) в групі, де проводилося дослідження, є досить високим, адже за результатами трьох проведених методик, більшість обстежених дітей мають високі показники оцінювання по кожній методиці.

Підсумовано, що рання діагностика розвитку й порушень пізнавальної сфери дітей раннього віку надзвичайно складна і в той же час украй необхідна. Чим раніше починається цілеспрямована робота з дитиною, тим більш ефективною можуть виявитися корекція і компенсація порушень, а в деяких випадках можливе і попередження вторинних відхилень розвитку.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Гоян І. М. Психодіагностичний, психокорекційний і розвивально-виховний практикум у дитячому садку: навч. посіб. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. - 588 с.
 2. Грама Н.Г. Сенсорний розвиток дітей раннього віку: теорія і практика: [Монографія]. – Одеса, 2018.– 239 с.
 3. Гріньова О.М., Терещенко Л.А. Дитяча психодіагностика: навчально-методичний посібник. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. – 227 с.
 4. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.
 5. Енциклопедія діагностичних методик щодо з'ясування стану психофізичногорозвитку дітей раннього віку / упоряд.: К. Л. Крутій, Л. О. Федорович. - Запоріжжя : ЛІПС, 2012. - 202 c.
 6. Карпенко Н.В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя): Навч. посібник. – К.: Каравела, 2008.– 192 с.
 7. Кочерга О. Психофізіологія раннього дитинства. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина. – 2006. – 120 с.
 8. Крамченкова В. О. Психодіагностика розвитку дошкільників: ранній та молодший вік. - Х.: Вид-во «Ранок», - - 160 с.
 9. Кулачківська С.Є. Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника: Метод. посіб. для педагогів, практ. психологів, студ. серед. і вищ. пед. закл.  К.: Світич, 2003. - 40 с.
 10. Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Дошкільник. Вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996. – 158 с.
 11. Манько Н.В. Діагностика та корекція мовленевого розвитку дітей раннього віку : Науково-методичний посібник /Н.В.Манько – К.: КНТ, 2008 – 256 с.
 12. Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О.П. Цигипало – Київ. : «Центр учбової літератури», 2017. – 296 с.
 13. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія: Навч.посіб. – К.: Академ-видав, 2008. – 432 с.
 14. Палій А. А. Дитяча психодіагностика. - К.: Центр навч. л-ри, 2009. - 477 с.
 15. Палій А.А. Принципи та етичні норми дитячої практичної психодіагностики / А.Палій // Практичний психолог: школа. – 2012. – № 10. – С. 20–24.
 16. Педагогіка дітей раннього віку: - навчально-методичний посібник // Уклад.: Н.В. Рогальська, Н. А. Дудник. – Умань: друкарня, 2012. – 149 с.
 17. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 № 2628–III [Режим доступу до закону]: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628–14
 18. Саражинська В. В. Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема  / В. В. Саражинська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - - № 3-4. - С. 236-241.
 19. Тарасун В. Психолого-педагогічна допомога дітям переддошкільного віку з особливостями в розвитку: напрями реалізації. Монографія. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – 412с
 20. Федорович Л.О. Психолого-педагогічна діагностика розвитку дітей раннього дошк. віку : навч.-метод. посіб. /Л.О.Федорович, О. В. Гнітій, І. В. Макаренко. – Кременчук : Християнська Зоря, 2008. – 217 с.
 21. Хоменко С. О. Огляд діагностичних методик щодо з’ясування стану розвитку дітей раннього віку / С. О. Хоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - - Вип. 32(2). - С. 213-218. 

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Психологічні особливості розвитку пізнавальної сфери дітей раннього віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!