Впровадження інклюзивної освіти в діяльність дошкільних закладів

інклюзивна освітаВипускна (курсова) робота на тему: Впровадження інклюзивної освіти в діяльність дошкільних закладів (ЗДО)

ЗМІСТ

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Теоретичні  й  методичні аспекти впровадження інклюзивної освіти в діяльність закладів дошкільної освіти

1.1. Типи закладів дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

1.2. Методичні засади реалізації інклюзивної освіти в  закладах дошкільної освіти

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше  про  випускну  (курсову)  роботу  на  тему  «Впровадження  інклюзивної  освіти  в  діяльність  закладів дошкільної  освіти».  Кількість  сторінок – 22, список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Досліджуючи питання розбудови інклюзивної освіти ми дійшли висновку, що насамперед реалізація інклюзивного навчання в діяльності закладів дошкільної освіти потребує узгоджених дій від органів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Це питання урегулювання направлення дітей, збереження соціальних пільг, надання медичних послуг за місцем навчання.

Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації навчання дітей з ООП у закладах освіти, зокрема й в ЗДО, на  основі застосування особистісно зорієнтованих методів навчання й виховання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей у навчально-пізнавальній  діяльності.

Інклюзивний підхід передбачає створення таких умов, за яких усі діти мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах  дошкільної освіти. Водночас, інклюзивний підхід передбачає, що усі  діти мають можливість отримати досвід, знання, які сприяють подоланню упереджень й дискримінації та сприяють формуванню позитивного ставлення до тих, хто «відрізняється».

Виявлено, що відповідно до законодавства, дитина з ООП – це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. Загальноприйнятий термін «діти з особливими освітніми потребами» робить наголос на необхідності забезпечення додаткової підтримки в навчанні дітей, які мають певні особливості розвитку. Діти, які потребують інклюзивної освіти, можуть і не мати  інвалідності, але вони мають ООП. Відтак законодавче визначення терміну передбачає зміщення акцентів з недоліків і порушень у дитини до фіксації її особливих потреб.

В Україні існують різні типи спеціальних дошкільних закладів  освіти, де виховуються або навчаються виключно діти з ООП. Разом з тим у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку.

Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, повноцінного  розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

Головна мета створення інклюзивних груп в ЗДО – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової  роботи  з  дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю. Зауважено, що перебування дітей з ООП в закладі дошкільної освіти є корисним і для них, і для дітей з типовим розвитком, і для педагогів закладу.

Ефективність інклюзивної освіти в умовах ЗДО залежить від здійснення психолого-педагогічного супроводу, який має забезпечуватись скоординованими діями команди фахівців: психолог, вихователь, логопед, соціальний педагог, лікар. Результативність навчально-виховної, корекційно-розвивальної   й лікувально-профілактичної роботи залежить від координованості дій усіх фахівців. До спільної роботи обов’язково залучаються й батьки дитини.

Встановлено, що складання програми психолого-педагогічного супроводу має починатись з детального вивчення дитини та її родини усіма фахівцями, у процесі якого слід встановити наступні аспекти: рівень психофізичного розвитку дитини, її досвід, поведінка, спрямованість, можливості, сильні сторони особистості;  налаштованість батьків на інклюзивну освіту і взаємодію з фахівцями, умови сімейного виховання; яку програму здатна засвоїти дитина, як її поєднати із корекційними завданнями; якої конкретно допомоги (зміст, форми, режим дня, умови в сім’ї, обладнання, наочність, індивідуальний підхід тощо) і яких спеціалістів потребує дитина для ефективної інклюзії; якої конкретної допомоги потребує родина; яку роботу (просвітницьку, психологічну, соціальну, консультативну, інформаційну, виховну тощо) слід провести із дітьми та їхніми батьками, педагогами закладу дошкільної освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Величко Д. В. Впровадження інклюзивної освіти в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.    Вип. 125.  С.46-49.
 2. Вертугіна В. М. Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку. Молодий вчений. 2017. № 3.2. С. 102-105
 3. Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник /Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред. Шинкаренко В. І. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013. 100 с.
 4. Колупаєва А. Інклюзивне навчання: досвід упровадження. Київ:  Видавнича група «Шкільний світ»,    200 с.
 5. Колупаєва  А.  Інклюзивна  освіта:  реалії  та перспективи. Київ: «Самміт-Книга»,  2009.  272  с.
 6. Крикун А. Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в сучасній інклюзивній освіті. Рідна школа.  № 11.  С. 77-80.
 7. Кузава І. Б. Теоретико-методологічні аспекти інклюзивної освіти дітей дошкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку. Педагогічний пошук. 2012.  № 1. С. 21-23.
 8. Липа В. О. Про деякі проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні. Актуальні питання корекційної освіти.   Вип. 2.  С. 121-127
 9. Малишевська І. А. Проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови.  Вип. 11.  С. 125-130
 10. Манилова Л. М. Діти з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Психологічний часопис.   № 2. С. 71-76.
 11. Матяшовська Р. Інклюзивна освіта  як новітня гарантія захисту прав дітей дошкільного віку. Публічне право. 2018.  № 3. С. 255-260.
 12. Полторакіна Н. Інклюзивна освіта: навчаємо і виховуємо разом. Директор школи, ліцею, гімназії.  № 5.  С. 101-104 
 13. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 300 с.
 14. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 від  14  червня 2000 р. № 963: Постанова КМУ від 29 липня 2015 р. № 531 URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-2015-%D0%BF
 15. Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти: Постанова КМУ від 10 квітня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF
 16. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII URL: https://rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 17. Саламанська декларація та рамки дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами. Вища шк. = Higher School. N 9. С. 76-97.
 18. Четверікова Н. В. Інклюзивне навчання в ЗДО. Київ : Шкільний світ, 2018. 127 с.
 19. Швед М. Основи інклюзивної освіти. Львів: Український католицький університет,   360 с.
 20. Яковенко О. Проблема ранньої діагностики та кваліфікованої допомоги дітям з особливими потребами. Рідна школа.    № 7.  С. 27-29.

Замовити випускну  (курсову)  роботу  на  тему  «Впровадження  інклюзивної  освіти   в  діяльність  закладів дошкільної  освіти»: 067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж