Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Лепбук як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку

лепбукКурсова (випускна) робота на тему: Лепбук як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей  дошкільного віку

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні засади  проблеми розвитку зв’язного мовлення дошкільників засобами технології лепбук

1.1. Проблема розвитку зв’язного мовлення дошкільників у психолого-педагогічній літературі

1.2. Лепбук як сучасна педагогічна технологія розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку

Розділ 2. Методичні  аспекти використання технології лепбук у процесі розвитку зв’язного мовлення дошкільників

2.1. Методика розвитку  зв’язного мовлення  дітей дошкільного  віку засобами технології  лепбук

2.2. Методичні рекомендації щодо використання технології лепбук  у процесі розвитку зв’язного мовлення дошкільників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше  про  випускну  (курсову)  роботу  на  тему  «Лепбук  як  засіб  розвитку  зв’язного мовлення  дітей  дошкільного  віку».  Кількість  сторінок – 35 (з додатками), список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

 Завдання розвитку зв’язного мовлення посідає центральне місце в загальній системі роботи з розвитку мовлення в дошкільному освітньому закладі. Навчання зв’язному мовленню одночасно є і метою, і засобом практичного опанування мовою. Воно має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості дитини, позитивно впливає на формування її важливих особистісних якостей таких, як  комунікабельність,  доброзичливість, ініціативність,  креативність, компетентність.

За допомогою добре розвиненого зв’язного мовлення дитина навчається чітко та ясно мислити, легко встановлює контакт із оточуючими, ініціює власні ідеї, бере участь у різних видах дитячої творчості. В опануванні мовленням дитина йде від частини до цілого: від слова до зчеплення двох-трьох слів, далі до простої фрази, а пізніше до простих речень. Наслідком стає зв’язне мовлення, що складається з низки розгорнутих речень.

Зв’язним називають таке мовлення, яке може бути зрозумілим на основі його власного предметного змісту, якому властива завершеність, структурна цілісність, визначена цілеспрямованість та прагматична настанова.  Зв’язне мовлення виконує низку важливих функцій, головною з-поміж яких є комунікативна, що реалізується в двох основних формах – діалозі та монолозі. Кожна з цих форм має свої специфічні особливості, які визначають зміст і характер методики їх формування. 

Розкрито зміст технології лепбук, що дає можливість поєднувати завдання з різних видів діяльності дітей, зокрема пізнавальної, дослідницької, практичної, ігрової, мовленнєвої та інших, і застосування завдання різної складності.  Лепбук є саме тією педагогічною технологією, що у ненав’язливій формі сприяє активному розвитку зв’язного мовлення випускників дошкільного навчального закладу. Адже лепбук у формі невимушених ігор та нескладних завдань спонукає дитину до спілкування, розвитку мовлення, збагачення словникового запасу дошкільника. 

У процесі роботи дошкільників з лепбуком, реалізовується важливе завдання  розвитку зв’язного мовлення - формування у дошкільників уміння підбирати слова на позначення якостей предметів і явищ; збагачуюється словник дітей узагальнювальними поняттями (рослини, тварини, меблі та ін.). Завдяки роботі з лепбуком збагачується  також активне мовлення дітей прикметниками, прислівниками, дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками, числівниками, займенниками.

Таким чином, за допомогою лепбуку розширюється  словник  дошкільників, уводяться в лексику слова-назви, слова-ознаки, слова-дії,  відбувається наповнення їх суттєвими ознаками (дошкільник називає предмети, позначає дії називає ознаки, якості, узагальнює предмети, явища), що спонукає  дітей до усвідомленого їх вживання у мовленні.

У Розділі 2 наведено приклади використання технології лепбук з метою розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку. Запропоновано дидактичні ігри на основі технології лепбук, що спрямовані на розвиток комунікативних навичок та вмінь дітей дошкільного віку. Надано методичні рекомендації щодо використання технології лепбук у процесі розвитку зв’язного мовлення дошкільників.

Дійдено висновку, що  використання  лепбуку в роботі з дошкільниками пожвавлює їх комунікативну активність, мовленнєву творчість, викликає у дітей інтерес до книги, навчає  їх  самостійно складати казки-описи за ілюстраціями, схемами, моделями, символічними знаками; використовувати у мовленні яскраві образні вирази;  упізнавати героїв за описом, загадкою, ілюстрацією; використовувати вербальні та невербальні засоби мовлення під час обігрування епізодів.  Поглиблена робота дошкільників з лепбуком помітно впливає на розвиток зв’язного мовлення дітей, самостійну словесну творчість.  

На основі педагогічного досвіду рекомендовано вихователям ЗДО з метою розвитку зв’язного мовлення  дошкільників використання такої педагогічної технології, як лепбук, що допомагає реалізувати безліч завдань будь вони навчальні чи розвиваючі. Лепбук, об'єднуючи навчання і виховання в цілісний освітній процес, дає можливість педагогу побудувати діяльність на основі індивідуальних особливостей кожної дитини, створити умови, при яких сам дитина стає активним у виборі змісту своєї освіти.

Замовити випускну  (курсову)  роботу  на  тему « Лепбук  як  засіб розвитку зв’язного мовлення дітей  дошкільного віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!