Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Конфлікти у дошкільному віці, причини та шляхи подолання

Курсова робота на тему: Конфлікти у дошкільному віці, причини та шляхи подолання

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ПРОБЛЕМИ  МІЖОСОБИСТІСНИХ  КОНФЛІКТІВ

1.1. Структура та динаміка міжособистісних конфліктів

1.2. Типи та види конфліктів дошкільників

1.3. Психологічні чинники виникнення міжособистісних конфліктів дітей дошкільного віку 

Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ  ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ  КОНФЛІКТІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Методи дослідження чинників виникнення міжособистісних конфліктів у дітей дошкільного віку

2.2. Аналіз та інтерпретація чинників конфліктів у дошкільників

2.3. Методи подолання міжособистісних конфліктів дітей дошкільного віку 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше  про  курсову  роботу  на  тему  «Конфлікти у дошкільному віці,  причини та шляхи подолання».  Кількість  сторінок – 44 (з додатками), список  літератури –  31. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі з’ясовано, що проблема дослідження міжособистісних відносин має тривалу історію, впродовж якої накопичено значний обсяг теоретичних та емпіричних знань про закономірності виникнення, протікання та розв’язання міжособистісних конфліктів. У психології до даної проблеми зверталися представники практично усіх шкіл і напрямків. Кожен науковий напрямок зробив певний внесок у розуміння конфлікту як складного явища, яке виникає у процесі взаємодії людей.

Зауважено, що у вітчизняній психології не було сформульовано єдиного розуміння міжособистісного конфлікту та чіткого підходу до вивчення даного феномену. Вчені по-різному як розглядають, так і визначають міжособистісні конфлікти. Але зазвичай, під ними розуміють зіткнення протилежних поглядів, інтересів і дій окремих людей та їх груп. Отож, конфлікт є зіткненням протилежно спрямованих, не сумісних одна з одною тенденцій, протиріч, плід непорозумінь, помилок, особистісних індивідуальних якостей, розбіжностей у бажаннях та інтересах окремих людей або однієї особистості, а також протиріччя між потребами і можливостями індивіда.

З'ясовано, що міжособистісні конфлікти є найпоширенішим типом конфліктів. Вони охоплюють практично всі сфери людських відносин. Міжособистісні конфлікти виникають на різних етапах онтогенезу, і, зумовлюються різними індивідуальними, психологічними та соціальними чинниками. Наприклад, у дітей дошкільного віку серед чинників виникнення міжособистісних конфліктів у ігровій діяльності провідними є дотримання правил гри та формування складу її учасників, а конфлікти з дорослими часто є наслідком недостатності уваги з боку дорослих, дефіциту доброго ставлення, байдужості.

Дошкільне дитинство є періодом первісного становлення особистості, періодом розвитку особистісних механізмів і утворень. Особистість дитини починає формуватися саме в цей цікавий і складний період. Основну роль в психічному розвитку, становленні особистості відіграє взаємодія дитини з середовищем і, в першу чергу, з соціальним оточенням, засвоєння нею досвіду дорослих в ігровій та навчальній діяльності. Процес навчання і виховання, як і будь-який процес, зумовлений розвитком особистості і міжособистісних взаємин, неможливий без суперечностей і конфліктів. Природно, що в процесі цієї взаємодії постійно виникають труднощі, проблеми і суперечності. 

Міжособистісні конфлікти дошкільників – це не просто негативні явища у дитячому житті, це особливі, значущі ситуації спілкування, які виконують соціалізуючу функцію на відповідному етапі формування особистості. Підхід до конфлікту як до чинника, що детермінує процес особистісного зростання, заснований на теоретичному положенні про інтеріоризацію як основний механізм набуття суб’єктивного внутрішнього світу. Виступаючи формою зовнішньої протидії, зіткнення думок, оцінок і способів поведінки, завдяки рефлексії, конфлікт може породжувати внутрішні суперечності, сумніви, боротьбу мотивів як атрибуту «складного» внутрішнього світу особистості.

У дітей дошкільного віку міжособистісні конфлікти найчастіше виникають під час ігрової діяльності, оскільки вона є провідною. Міжособистісні конфлікти виникають за наявності проблемної ситуації, в якій учасники переслідують несумісні цілі; дотримуються несумісних цінностей і норм, намагаючись реалізувати їх у взаємостосунках один з одним; одночасно в гострій конкурентній боротьбі прагнуть до досягнення однієї й тієї ж мети.

Конфлікт у системі «батьки-дошкільник» може мати різне підгрунтя.  Дуже частою причиною виникнення конфліктів є неправильне виховання. Інколи батьки не розуміють різниці між навчанням і вихованням. Гармонійні взаємини батьків і дітей формуються в процесі міжособистісних взаємин, які ми розглядаємо як активну взаємодію суб’єкта і соціального довкілля.

Наголошено, що вирішуючи міжособистісні конфлікти серед дошкільників, важливо  навчити дитину адекватним формам реагування на ті чи інші ситуації і явища зовнішнього середовища.  Не варто намагатися у процесі занять з «важкими» дітьми повністю відгороджувати дитину від негативних переживань, оскільки дитині потрібні різноманітні емоції.  Почуття дитини не можна оцінювати чи вимагати, щоб дитина не показувала справжніх переживань; бурхливі афективні реакції дитини – це, здебільшого, результат тривалого стримування емоцій. Поведінку в конфлікті дошкільника можна розглядати як результат навчання. Дитина наслідує взірці взаємодії в конфлікті, які їй пропонують дорослі.

Вирішити конфлікт – це його локалізувати або усунути. Критеріями конструктивного  вирішення конфлікту є міра вирішення протиріччя, що лежить в основі конфлікту. У психолого-педагогічній практиці виділяють три основні стратегії вирішення  міжособистісних конфліктів: стратегія ігнорування, стратегія придушення і покарання, стратегія співробітництва.    Для того, щоб вихователь зміг навчати вихованців конструктивним формам вирішення конфлікту, він сам має володіти прийомами і навичками конструктивного виходу з міжособистісного конфлікту. Тому майбутньому вихователю потрібно опанувати системою технологій оцінки, вимог, підтримки, успіху, захисту, тобто технікою педагогічного спілкування. Важливим є вміння пояснення, обговорення конфліктних ситуацій. Таке обговорення вчить аналізувати конфлікти, знаходити причини їх виникнення й шукати конструктивні способи виходу зі складних ситуацій взаємодії.

Таким чином, узагальнення теоретичних положень, дозволило припустити, що міжособистісні конфлікти є досить поширеним явищем в дошкільному віці. Міжособистісний конфлікт - це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій в свідомості окремої особистості, в міжособистісних стосунках групи людей, що пов'язано з гострими негативними емоційними переживаннями. Для попередження і вирішення конфліктів доцільно дотримуватись певної послідовності психологічно оптимальних дій з урахуванням конкретної ситуації.

 Замовити курсову  роботу  на  тему «Конфлікти у дошкільному віці, причини та шляхи подолання»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!