Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Частка як службова частина мови в англійській та українській мовах: зіставний аспект

Курсова робота на тему: Частка як службова частина мови в англійській та українській мовах: зіставний аспект

ЗМІСТ 

ВСТУП

Розділ 1. СЕМЕНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ  ОСОБЛИВОСТІ ЧАСТОК  В УКРАЇНСЬКІЙ  ТА  АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

1.1. Теоретичні підходи до визначення частки як частини мови

1.2. Класифікація часток в англійській мові

1.3. Семантичні ознаки часток та їх відтворення

Висновок до Розділу 1

Розділ 2. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ЧАСТОК  АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

2.1. Особливості перекладу українських  часток  англійською мовою

2.2. Прийоми та труднощі відтворення семантики українських часток англійською мовою 

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

 Детальніше  про  курсову  роботу  на  тему  «Частка як службова частина мови в англійській та українській мовах: зіставний аспект».  Кількість  сторінок – 35, список  літератури –  28. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

У ході написання курсової роботи було з’ясовано, що існує низка питань, які  виникають при дослідженні й вивченні  часток, зокрема, проблема визначення меж  класу  часток, статусу неодноелементних утворень, віднесення часток до слова чи до морфеми тощо. Частки співвідносяться зі словами різних класів: як із повнозначними, так і з неповнозначними частинами мови.

Виявлено, що в сучасній лінгвістиці частку здебільшого витлумачують як службове слово, що надає різних додаткових відтінків самостійним словам або цілим реченням, а також використовуються для утворення слів та їхніх форм. Частки  співвідносяться  зі  словами різних  класів: як із повнозначними, так і з неповнозначними  частинами  мови. Досить часто не можна провести чіткої межі між частками й іншими невідмінюваними словами. Це твердження актуальне не лише для українських часток, а й для англійських.

Існує безліч визначень українських та англійських часток та типів, на які вони поділяються. Розгляд часток як частини мови передбачає можливість їхньої класифікації за різними аспектами та значеннями: за лексико-граматичними ознаками; за позицією; за значенням; за походженням; за сполучуваністю з різними частинами мови та групами слів. Враховуючи сполучуваність часток як з різними частинами мови, так і з групами слів, можна дати більш чітку та визначену їх класифікацію.

У сучасній лінгвістиці немає єдиної думки щодо функцій та семантичних особливостей часток.  Серед загальнокатегоріальних функцій часток виокремлюють такі: видільну, функцію акцентування, функцію актуалізації, уточнення. Слід зауважити, що розрізнення та відтворення семантики часток у перекладі є важливою проблемою й нелегким завданням для перекладача, особливо, якщо він (перекладач) має справу з полісемантичними частками української мови, адже в таких випадках значення частки можна визначити лише з контексту твору.

Виявлено, що основними прийомами перекладу українських часток  англійською мовою є: 1) переклад частками англійської мови; 2) відтворення за допомогою слів інших частин мови, до яких належать дієслова, займенники, прикметники, прислівники та вигуки; 3) передача сталими словосполученнями; 4) застосування описового прийому перекладу;  5) відтворення за допомогою конструкції логічної емфази.

Слід зауважити, що вищезазначені способи перекладу є характерними для таких груп українських часток:  описовий спосіб перекладу - для видільних, модальних і емоційно-експресивних часток;  переклад сталим виразом - для означальних, видільних, модальних і емоційно-експресивних часток;  емфатична конструкція - для означальних, видільних і емоційно-експресивних часток;  редуплікація - для видільних і емоційно-експресивних часток; антонімічний переклад - для видільних часток;  індивідуальне перекладацьке рішення - для видільних і модальних часток.

Серед труднощів у відтворенні семантики українських часток англійською мовою дослідниками виокремлено й розглянуто такі:  типологічна розбіжність мови оригіналу (української) та мови перекладу (англійської); проблема, пов’язана з вибором відповідників українських часток у перекладі цільовою мовою; проблема, яка полягає в нечіткості класифікації часток англійської мови, що спричиняє труднощі з визначенням точних відповідників українських часток у цільовій мові під час перекладознавчого аналізу.

Підсумовано, що адекватність перекладу залежить тільки від компетенції перекладача, що включає володіння перекладачем арсеналом різноманітних засобів передачі та майстерністю відтворення функціональної семантики, у даному випадку українських часток англійською мовою.

Замовити курсову  роботу  на  тему «Частка як службова частина мови в англійській та українській мовах: зіставний аспект»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!