Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Переклад українською мовою англомовної експресивної лексики в рекламних текстах

Курсова робота на тему:  Переклад українською мовою англомовної експресивної лексики в рекламних текстах

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти перекладу англомовних рекламних текстів

1.1. Лінгвостилістичні особливості англомовних рекламних текстів

1.2. Засоби вираження експресивної лексики в рекламних текстах, їх врахування при перекладі

РОЗДІЛ ІІ. Проблема перекладу українською мовою англомовної експресивної лексики в рекламних текстах

2.1. Способи перекладу англомовних рекламних текстів українською мовою

2.2. Труднощі перекладу  англомовної експресивної лексики в рекламних текстах

Висновки

Список використаних джерел

Absract

 Детальніше  про  курсову  роботу  на  тему  «Переклад українською мовою англомовної експресивної лексики в рекламних текстах».  Кількість  сторінок – 31, список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Емоційно-забарвлена лексика в межах рекламного дискурсу та її переклад належать до сучасних питань  перекладознавчої  теорії  та корелюють з поняттями варіативності передачі форми та змісту висловлювання у текстах з впливовим функціоналом. Доволі часто проблему перекладу англомовної експресивної лексики розглядають як окрему частину роботи з рекламними текстами, адже такий переклад має у своїй основі яскраво виражену специфіку передачі емоцій, переживань, спонукань до дій тощо.

Проведений теоретичний  аналіз  англомовних рекламних текстів  дає підстави твердити про надзвичайний потенціал лінгвостилістичних засобів у впливі на емоційний стан споживачів (реципієнтів) реклами. Лінгвостилістичні особливості англомовних рекламних текстів проявляються на фонетичному (наприклад, алітерація, рима, асонанс, ритм), граматичному (наприклад, інверсія, еліпсис) та семантичному (метафора, іронія, гіпербола, метонімія тощо) рівнях.

Проаналізувавши різні лексичні розряди, які використовуються у англомовній рекламі, можемо зробити висновок про те, що мовні ресурси є невичерпним джерелом для створення мовної експресії і надання виразності рекламному дискурсу. Під час перекладу найскладніше вдається передати такі стилістичні фігури мови, як метафора, епітети, порівняння, і тому подібне, можна здійснювати переклад, не звертаючи уваги на них, але в результаті рекламне повідомлення може мати вигляд «сухого» перекладу.

З’ясовано, що науковці розрізняють такі способи перекладу рекламних повідомлень та споганів:

1) відсутність перекладу; 2) прямий переклад; 3) адаптація; 4) ревізія.

В україномовному середовищі найчастіше успішними с ті неперекладні слогани, які містять слова з мінімального словникового запасу іноземних слів учня середньої школи. Цим чинником багато в чому зумовлено успішне впровадження на українському ринку таких іншомовних неперекладних слоганів, як: спортивна фірма Nike - «Just do it», компанія Sony - «It's a Sony», компанія Panasonic - «... from Panasonic».

Прямий переклад слід використовувати обережно, тому що він менш за все враховує особливості культури мови-перекладу. Його застосовують, коли необхідно передати велику кількість інформації, наприклад, у рекламі технічної продукції. Слід  зауважити, що прямому  перекладу піддаються не тільки великі за обсягом рекламні тексти, але й рекламні слогами. Наприклад: Adidas - «Impossible is nothing», «Неможливе  можливо». «I'm loving it.  Me  Donalds», «Я це люблю. Макдональдс».

Адаптація використовується у випадках, коли вихідну рекламну фразу неможливо просто перекласти на українську мову в силу різноманітних причин. Тоді перед перекладачем постас завдання перекласти вихідний текст, адаптуючи його до норм мови перекладу. Суть цього підходу полягає в тому, що зображення може зберігатись, але текст адаптується відповідно до особливостей мови-перекладу: YAMAHA - «Born to lead». «Народжений, щоб  бути  лідером». Johnnie Walker - «Taste life», «Живи, щоб було що згадати».

Останній спосіб перекладу рекламних текстів - ревізія. Вона передбачає створення зовсім нового рекламного тексту. Фотоматеріал може зберігатися, але цс ризиковано, оскільки візуальне зображення і текст мають відповідати. Ревізія при перекладі реклами застосовується досить широко: Mazda СХ-9 - «Big Yet Agile», «Грай на повну». TouchWiz - «Everything in one touch». «Смартфон, в якому є все».

Отже, через особливості англійської та української мов при перекладі необхідно вирішувати як суто мовні лінгвістичні проблеми, обумовлені розходженнями в семантичній структурі, так і проблеми соціолінгвістичної, психологічної та культурної адаптації тексту. Рекламні тексти повинні містити чіткі фактичні дані, вони  бути вичерпно перекладені задля точного розуміння їх змісту. Завдання перекладача - використати всі знання теоретичних основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки це необхідна умова адекватності перекладу.

Замовити курсову  роботу  на  тему «Переклад українською мовою англомовної експресивної лексики в рекламних текстах»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!