Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Дидактична гра як один з ефективних методів розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку

Курсова робота на тему "Дидактична  гра  як  один з  ефективних  методів розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку"

Зміст

Вступ

Розділ  1. Теоретичні основи розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку в  процесі  дидактичної  гри

1.1.Проблема розвитку пізнавальної активності дошкільників у науково-методичній літературі 

1.2. Зміст і функції дидактичної гри як методу  розвитку пізнавальної  активності  дітей  дошкільного  віку 

1.3. Класифікація дидактичних  ігор,  етапи  проведення  

Розділ 2. Методичні аспекти використання дидактичної гри як засобу розвитку пізнавальної  активності дошкільників 

2.1. Методика використання дидактичної гри як засобу розвитку мовлення дошкільників

2.2. Підбірка дидактичних ігор  як методу  розвитку пізнавальної активності  дошкільників 

2.3. Методичні рекомендації щодо організації дидактичних ігор  з дітьми дошкільного віку

Загальні висновки

Список використаних джерел 

Додатки 

Детальніше  про  курсову  роботу  на  тему  «Дидактична гра як один з ефективних методів розвитку  пізнавальної  активності  дітей дошкільного  віку».  Кількість  сторінок – 40 сторінок + додатки, список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     

ВИСНОВКИ 

У курсовій роботі наголошено, що дошкільний вік – період розквіту дитячої пізнавальної активності та дослідницьких здібностей. У дошкільному віці пізнавальний розвиток – це складний комплексний феномен, що включає розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, пам'яті, уваги, уяви), які являють собою різні форми орієнтації дитини в навколишньому світі, в собі самому і регулюють її діяльність.

У психолого-педагогічній літературі бiльшiсть дослiдникiв поняття «пiзнавальна активнiсть» пов’язують з розглядом дiяльностi, в якій, пізнаючи навколишній світ, дитина як активний суб’єкт прагне показати свою самостійність, індивідуальність, спрямувати енергію, волю, дії на досягнення позитивного результату.  На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти пізнавальна активність дошкільників оцінюється як ключова в процесі пізнання навколишнього світу, зацікавленості певним видом діяльності.

Найбільш виховний  й  розвивальний ефект на  розвиток  пізнавальної активності  дітей дошкільного  віку  здійснює  дидактична  гра.

Дидактична гра – це творча форма навчання, виховання і розвитку дошкільників. За допомогою гри, навчальні  завдання  презентуються опосередковано, що допомагає дітям подолати пізнавальні труднощі, виявляючи певний рівень самостійності та творчості.

У науковій літературі існує декілька різноманітних підходів до тлумачення поняття «дидактична гра», яке характеризується дослідниками як засіб, метод і форма навчання. Дидактична гра як метод навчання й виховання сприяє позитивному ставленню до навчання, по­требує від дитини кмітливості, уваги, учить витримки, виробляє вміння й навички швидко орієнтуватись і знаходити правильне  рішення.

Виявлено, що дидактичні ігри  розрізняються за навчальним змістом, пізнавальною діяльністю дітей, ігровими діями, задумом та правилами, організацією та взаємовідносинами дітей,  роллю вихователя. В різних збірниках зазначено більше, ніж 500 дидактичних ігор, але чітка класифікація ігор за видами відсутня. Дослідниками запропоновано різні класифікації дидактичних ігор, які спираються на різні за характером і кількістю критерії: навчальним змістом, пізнавальною діяльністю дітей, ігровими діями і правилами організації та взаємовідносинами дітей, за роллю вихователя.

При організації дидактичних ігор варто враховувати єдність й системність структурних елементів. До структури дидактичної гри відносять: дидактичне завдання, яке визначається відповідно до вимог програми з урахуванням вікових особливостей дітей;  iгровий задум, в якому маскується дидактичне завдання;  ігрові дії – засіб реалізації ігрового задуму й водночас здійснення поставленого педагогом завдання; правила гри; підбиття підсумків.

Один із основних елементів дидактичної гри - дидактичне завдання, яке визначається метою навчального і виховного впливів. Структурним елементом є ігрове завдання, що виконується дітьми під час ігрової діяльності. Два завдання - дидактичне та ігрове - відображають взаємозв'язок навчання та гри.  Одним із складових елементів дидактичної гри є правила гри, їх зміст та спрямованість обумовлені спільними завданнями формування особистості дитини та колективу дітей, пізнавальним змістом, ігровими завданнями та ігровими діями в їх розвитку та збагаченні.

За методикою проведення дидактичні ігри логічно поділити на чотири етапи, які визначають її послідовність:

  • підготовчий – вихователь представляє тему, знайомить з основними завданнями, дає загальну характеристику грі;
  • уведення до гри – педагог викладає сценарій  гри, зупиняючись на ігрових правилах, ролях,  ігрових діях, умовах фіналу гри.
  • власне ігровий – вихователь організовує проведення самої гри, в ході гри фіксує наслідки ігрових дій, слідкує за правильністю виконання завдань, характером рішень, що приймаються;
  • підсумковий – педагог разом з дітьми проводить аналіз гри.

Зауважимо, що дотримання цих етапів організації дидактичної гри є обов’язковим для педагога, незалежно від віку її учасників.

Дидактична гра виконує декілька основних функцій: пізнавальну, мотиваційно-спонукальну; навчальну; виховну; орієнтаційну, соціокультурну; комунікативну; самореалізації; діагностичну; корекційну.

У Розділі 2 наведено приклади використання дидактичної гри як методу розвитку пізнавальної активності дошкільників. Зазначено, що з-поміж умінь і навичок, що необхідно сформувати в дошкіль­ників, на особливу увагу заслуговують уміння й навички зв’язного мовлення, оскільки від ступеня їх сформованості залежить подаль­ший розвиток дитини. Для розвитку мовлення дошкільників  використовують словесні дидактичні ігри, ігри-бесіди.

Запропоновано підбірку  дидактичних  з метою  розвитку пізнавальної активності  дошкільників. Засвоюючи  або уточнюючи в дидактичній грі той або інший програмний матеріал, діти вчаться спостерігати, порівнювати, класифікувати предмети по тих або інших ознаках; вчаться застосовувати чітку та точну термінологію, описувати предмет, називати його дії і якості; проявляють кмітливість, винахідливість.

Надано методичні рекомендації щодо організації дидактичної гри з дітьми дошкільного віку. Підбираючи дидактичні  ігри, вихователь має чітко спланувати роботу дошкільників, спрямувати її на розвиток пізнавальної  активності дітей.  Методисти виділяють як позитивні, так і негативні моменти використання дидактичних ігор. Враховуючи психофізіологічні особливості дошкільників, рівень їхнього розвитку і потреби, вихователь має самостійно виріши­ти, як організувати дидактичні ігри  з метою розвитку пізнавальної активності дошкільників.

Підсумовано, що дидактичні ігри дають змогу розв’язувати освітні, виховні й розвивальні завдання, і є основою для розвитку їх пізнавальної  активності. 

Замовити курсову  роботу  на  тему «Дидактична гра як один з ефективних  методів  розвитку  пізнавальної  активності  дітей дошкільного  віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!