Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Гра як метод виховання молодших школярів: види та методика використання

Курсова робота на тему "Гра як метод виховання молодших школярів: види та методика використання"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ВИКОРИСТАННЯ  ГРИ ЯК МЕТОДУ  ВИХОВАННЯ  Й  НАВЧАННЯ  МОЛОДШИХ  ШКОЛЯРІВ

1.1.Роль ігрової діяльності  у процесі навчання й виховання молодших школярів

1.2. Класифікація видів  ігор для  виховання  молодших  школярів

1.3. Особливості використання гри  у роботі  з молодшими школярами 

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ  2. МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ  ВИКОРИСТАННЯ  ГРИ  В  ПРОЦЕСІ  НАВЧАННЯ Й  ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ  ШКОЛЯРІВ

2.1. Методика використання гри  на  уроках  рідної мови 

2.2. Методичні особливості  використання  гри на уроках математики

2.3. Методичні поради щодо використання гри у навчально-виховному процесі початкової  школи

Висновки до  Розділу  2

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше  про  курсову  роботу  на  тему  «Гра як метод виховання молодших школярів: види та методика використання».  Кількість  сторінок – 40 сторінок + додатки, список  літератури –  31. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Гра в  початковій  ланці є  засобом  пізнання  навколишнього світу  й  себе в ньому, усвідомлення молодшими школярами мети своєї діяльності, опредмечування  абстрактних  понять, розвитку  творчої  уяви  та  здібностей.

Гра  обумовлює  найістотніші  зміни  в  психічному  розвитку  молодшого школяра, тому активне впровадження ігрової діяльності в освітній процес початкової школи  є виправданим та необхідним. Її використання дає змогу успішно формувати і закріплювати позитивне  ставлення учнів  до  навчальної  праці. Цінність  цього  методу  полягає в тому, що  в  грі  освітня, розвивальна  й  виховна  функція  перебувають у  тісному  взаємозв'язку.

Посилання на гру, ігрову діяльність, ігрові форми в навчально-виховному процесі початкової школи - це  ще й  важливий  шлях залучення учнів до роботи без перевантаження. Процес гри дає можливість багатогранного розкриття особистості, її здібностей. Вона дуже згуртовує учнів. У дітей виникає бажання та вміння вчитися, здатність мобілізуватися, готовність протягом уроку активно працювати разом з товаришами. Виникає можливість поглянути на себе очима інших учнів, підпорядковувати свої дії інтересам колективу і підтримувати доброзичливе спілкування з однокласниками. 

У  грі розвиваються і  формуються моральні якості молодших школярів. Допомагаючи одне одному, ураховуючи інтереси інших, діти вчаться стримувати свої  бажання. Почуття відповідальності загартовує волю і характер, адже  гра  вимагає  підтримки, уміння  знаходити правильне рішення.

З’ясовано, що  найбільш  виховний  і  розвивальний  вплив  на  молодшого школяра здійснюють дидактичні ігри. Дидактична гра як метод навчання сприяє підвищенню пізнавальної активності, розвитку  мотивації учнів до навчання.  Використання  дидактичних ігор  на уроках сприяє  позитивному  ставленню до навчання, по­требує від дитини кмітливості, уваги, виробляє вміння  швидко  орієнтуватись і  знаходити правильне  рішення.  Використання  різних  видів  дидактичних ігор  служать зміцненню знань й навичок, набутих  на  уроках, розширенню кругозору, розвитку уваги, пам´яті, мислення, винахідливості, почуття  колективізму учнів. Це – граматичні й математичні ігри, ігри-естафети, ігри-мандрівки  та ін.

Важливо, щоб ігрове завдання збігалося з навчальною метою. У початкових класах можна використовувати дидактичні ігри на формування розумових операцій (аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення); на відновлення, доповнення цілого; на виключення зайвого; ігри-інсценізації; рольові  ігри  з  елементами сюжету, імітаційні  ігри.

Навчальні завдання в ігровій формі  викликають у  молодших  школярів емоційний  підйом,  зменшують  нервове  напруження, попереджають навчальну  перевтому. У результаті  цього  розумові, емоційні, вольові  й  мисленнєві  процеси  учнів  концентруються на  засвоєнні знань, умінь і навичок, закладених у  структурі  навчального завдання.

Для того, щоб ігрова діяльність виявляла бажаний вплив на всебічний розвиток  особистості молодшого школяра, нею потрібно керувати. Найбільш виховний,  розвивальний ефект  дають ігри, спеціально організовані  вчителем. Визначаючи  способи організації ігрової діяльності молодших школярів, вчитель повинен продумати задум гри, визначити завдання, передбачити компетентність аудиторії, хід ігрової програми, проаналізувати ситуацію.

Для того, щоб навчальна ігрова діяльність проходила вдало, цікаво й досягала  своєї  мети, необхідно дотримуватися певних правил. По-перше, треба привчити учнів до дисципліни гри. По-друге, треба, щоб учні отримували задоволення від гри. По-третє, діти повинні приймати правила гри й не намагатися  їх  змінювати  на  власний  розсуд.

Розкрито методику використання гри на уроках української мови й математики в початкових класах.

Дидактичні ігри є перспективним засобом для опанування учнями норм української мови, поповнення словникового запасу лексикою з різних сфер суспільного життя, ознайомлення учнів із соціокультурними реаліями, створення ситуацій реального спілкування, у яких вони мають змогу реалізувати свою мовно-мовленнєву підготовку. Уроки рідної мови з елементами дидактичної гри характеризуються активністю, динамічністю, емоційністю, колективністю, змагальністю.  Наведені  види дидактичних ігор  на уроках  рідної  мови за  умови якісного  допоміжного дидактичного матеріалу стають засобом для мимовільного усвідомлення норм української мови, духовно-культурних орієнтирів, мовленнєвих технік.

Дидактична  гра  на  уроках  математики дає учням змогу самостійно розв’язувати складні проблеми, а не залишатися пасивним спостерігачем, створює потенційну можливість перенесення знань та досвіду діяльності з навчальної ситуації в реальну. Упроваджуючи гру в хід уроку, треба дбати про те, щоб основне дидактичне завдання, що складає її зміст, відповідало навчальній меті уроку, було для дітей посильним, сприяло максимальній активізації  розумової діяльності. Варто зазначити, що ефективне використання ігрових прийомів може реалізуватися найкраще під час проведення нестандартних уроків або як елемент традиційного уроку математики.

Надано методичні рекомендації педагогам щодо використання гри у навчально-виховному процесі початкової школи. Врахування цих порад потребує  від  учителя постійного контролю за процесом  створення, проведення і  аналізу  ігрової  навчальної  діяльності  молодших  школярів.

Підсумовано, що ігри дають змогу розв’язувати освітні, виховні й розвивальні завдання, забезпечувати активізацію пізнавальної діяльності молодших школярів  і є основою для розвитку їхніх пізнавальних інтересів.  Але дуже важливо пам’ятати що, гра – не самоціль, а тільки засіб покращити результати навчання молодших школярів, гра не повинна перетворюватися на розвагу.

Замовити курсову  роботу  на  тему «Гра як метод виховання молодших школярів: види та методика використання»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!