Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Нетрадиційні методи навчання у початковій школі

нетрадиційне навчанняКурсова робота на тему "Нетрадиційні  методи навчання у початковій школі"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ВПРОВАДЖЕННЯ  НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ  НАВЧАННЯ  У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1.1. Проблема використання  нетрадиційних  методів у  навчальному процесі початкової школи

1.2. Класифікація нетрадиційних методів навчання

1.3. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  НЕТРАДИЦІЙНИХ  МЕТОДІВ  НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ  ШКОЛІ

2.1. Використання ігрових методів  навчання у початковій школі

2.2. Методичні особливості використання  інтерактивних методів навчання у початковій  школі 

2.3. Метод проектів у навчанні молодших школярів

Висновки до Розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше  про  курсову роботу  на  тему  «Нетрадиційні  методи навчання у початковій школі».  Кількість  сторінок – 33 сторінки + додатки, список  літератури –  25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

ВИСНОВКИ

 Потреба в нетрадиційних методах навчання у початковій школі спричинена необхідністю докорінної зміни системи освіти,  методики, організації  навчально-виховного  процесу. Учителі початкової школи мають відчувати зміни в освіті. Сучасні учні повинні мати такі навички як розуміти суть речей, осмислювати ідеї й на основі цього шукати потрібну інформацію, трактувати її та за­стосовувати в конкретних умовах, формулювати і відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяють нетрадиційні методи навчання як ефективний засіб підвищення інтересу учнів до навчання.

Під нетрадиційними методами навчання розуміємо нові, оригінальні технології (методи, засоби, способи) створення, передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього призначення, а також технології організації і супроводу навчального процесу (традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою комп’ютерних мереж, що цілеспрямовано, систематично впроваджуються  в  освітню  практику.

Більшість науковців трактують нетрадиційні методи навчання як інноваційні, оригінальні, новаторські ідеї, прийоми, засоби навчання. Під нетрадиційними методами навчання у початковій школі  розуміють насамперед ті, що суттєво поліпшують мотивацію учнів до навчального процесу.

Серед нетрадиційних методів навчання, які  набули поширення у практиці початкової освіти, вчені  виділяють: особистісно зорієнтовані технології, інформаційно-комунікаційні  технології (ІКТ), технології   розвитку творчості, модульно-рейтингові технології, ігрові технології, інтерактивні технології, проектні технології.

Серед методів активізації пізнавальної діяльності молодших школярів виділяють метод пізнавальних ігор, створення ситуації успіху в навчанні, метод ключових (евристичних) запитань, проблемно-пошукові методи навчання та ін.

Застосування вчителем нетрадиційних методів навчання у початковій школі сприяє активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, вихованню  прагнення  мислити  критично, творчо, логічно. Найбільших успіхів можна досягнути, вміло використовуючи весь  арсенал  засобів навчання разом із різними методами (традиційними й нетрадиційними), створюючи атмосферу доброзичливості й взаємоповаги, впливаючи на емоційну сферу школярів, формуючи ситуацію успіху для кожного учня, сприяючи розвиткові творчої особистості молодшого школяра.

У Розділі 2 наведено приклади використання нетрадиційних методів навчання, які можна  використовувати з метою зацікавлення молодших школярів навчальними предметами. Проблема  використання  ігрових  методів  навчання дуже актуальна  в початковій школі, оскільки  гра – активатор навчальної діяльності учнів, дає змогу зробити цікавими й захоплюючими роботу школярів на творчо-пошуковому рівні, не перевантажують школярів, а навпаки, розвивають їх індивідуальні здібності.

Розкрито методичні особливості  використання інтерактивних методів навчання, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Інтерактивні методи ґрунтуються  на  діалозі, моделюванні  ситуацій  вибору,  вільному  обміні  думками між учнями  і вчителем.

Наведено приклади використання методу проектів у початковій школі, що дає змогу застосовувати різні дидактичні підходи (навчання в роботі, незалежні знання, спільне  навчання, рольова гра, дискусія, командне навчання), навчатися на особистому досвіді та на досвіді інших, врешті, дає задоволення учням, оскільки вони бачать результати своєї праці.

Підтверджено гіпотезу дослідження: використання нетрадиційних методів навчання у початковій школі дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує психолого-емоційний комфорт і подальшу соціальну адаптованість молодших школярів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній діяльності, орієнтує на набуття ключових компетентностей.

Замовити курсову  роботу  на  тему «Нетрадиційні  методи навчання у початковій школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.          

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!