Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Група продовженого дня в Новій українській школі

вихователь ГПД у НУШКурсова (випускна, творча, кваліфікаційна)  робота на тему "Група продовженого дня в Новій українській школі"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ  1. Сучасний  вихователь  групи  продовженого  дня  в  умовах  Нової  української  школи

1.1. Вимоги до  сучасного вихователя  групи продовженого дня

1.2. Методи й  форми  роботи  вихователя  групи  продовженого  дня  в умовах  Нової  української   школи

1.3. Особливості організації  роботи  вихователя групи  продовженого  дня

Розділ 2.  Діяльність  групи  продовженого  дня   в  сучасному  навчальному  закладі 

2.1. Зміст та мета діяльності групи  продовженого дня  в сучасному навчальному закладі

2.2. Роль щоденного планування в організації роботи вихователя групи продовженого дня 

2.3. Організація режиму  роботи  групи  продовженого дня

Розділ 3. Методичні рекомендації щодо організації роботи груп продовженого дня

Висновки

Список використаних джерел 

Додатки

 Детальніше  про  курсову  (кваліфікаційну, творчу, випускну) роботу  на  тему  «Група продовженого дня в Новій українській школі».  Кількість  сторінок – 28 сторінок + додатки, список  літератури –  21. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Група продовженого дня є не лише організацією вільного від уроків часу чи продовженням  класно-урочної системи, а й  педагогічною  формою проведення часу дитини, що відіграє суттєву роль у становленні особистості учня, його інтересів, ідеалів, творчого розвитку й здібностей.

З’ясовано, що основним завданнями  групи продовженого дня в Новій українській школі є забезпечення якості навчання та виховання, зміцнення розумового, фізичного, соціального й естетичного розвитку дитини.

Самопідготовка – один із провідних видів діяльності здобувачів освіти в другій половині дня, невід’ємна складова освітнього процесу, його логічне продовження.

Зауважено, що одним із пріоритетних напрямів у сучасній освіті є усвідомлення проблеми самостійної діяльності учнів і педагогічне керівництво процесом самопідготовки. Педагог повинен грамотно збалансувати процес виконання домашнього завдання та ігрову діяльність, спланувати роботу так, щоб вихованці не лише повторили та закріпили матеріал, який вивчили на уроках, а й розвивали навички самостійної пізнавальної діяльності, раціонально використовуючи час; навчалися працювати організовано, поступово розвиваючи одну з ключових компетентностей – уміння вчитися.

Виконання домашніх завдань має бути не кількагодинною повинністю, а цікавим, радісним процесом, щоб кожен учень міг усвідомити власні успіхи, розуміти й аналізувати свої помилки та прагнув працювати більше, удосконалюватися. Запорукою успішної організації самостійного виконання дітьми домашнього завдання є ретельна підготовка педагога: підбір цікавих вправ і завдань, ігрових прийомів; застосування нестандартних форм проведення заняття; чітке збалансоване чергування розумової діяльності учнів із руховою активністю; неординарні форми заохочення тощо.

Робота вихователя (педагога) в групі подовженого дня дозволяє поширити й поглибити знання школярів, зміцнити набуті на уроках навички та вміння, розвинути творчі здібності дітей, задовольнити їхні різнобічні інтереси, організувати практичну корисну діяльність, дозвілля.

Виявлено, що одним із головних чинників активізації позакласної, позаурочної  виховної  роботи в  групах продовженого дня  має  стати   глибоко продумана  система  її  планування  вихователями. Плани вихователя ГПД в початковій школі обов'язково узгоджуються з перспективним планом роботи школи і мають відповідати темі, над якою працює шко­ла, а також  доповнювати плани вчителів початкових класів.

Наголошено, що режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприяти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів. Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності. При плануванні режиму роботи групи продовженого дня вихователю необхідно враховувати наступне: вікові особливості дітей; чергування режимних моментів; раціональний розподіл часу на відпочинок, позашкільні заходи, на навчання і харчування;  активне перебування на свіжому повітрі; заняття за інтересами.

У  кваліфікаційній роботі  перераховано методи й  форми педагогічної діяльності в групі продовженого дня: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрові вправи, колективне творче панно,  тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, змагання, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, естафети та ін.

Важливим елементом роботи вихователя групи продовженого дня в умовах НУШ  є проведення занять за інтересами - вільний час, розрахований на самостійний вибір дитиною діяльності відповідно до її схильностей та побажань. Організація таких занять передбачає розвиток творчих і пізнавальних здібностей молодших школярів, формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі.

Наведено різні форми проведення занять з метою творчого й пізнавального  розвитку вихованців ГПД: ігрова діяльність (дидактичні й сюжетно-рольові ігри), малювання олівцями і фарбами; ліплення; вишивання; конструювання з паперу, картону; виготовлення ялинкових іграшок; складання колажу з різних друкованих видань на задану тему та ін.

Окреслено напрями й  особливості  роботи  вихователя групи  продовженого дня з учнями першого класу: залучення їх до зображувальної діяльності, що містить такі види ігрових занять:  ручна праця, малювання, графічні диктанти (або малювання графічних фігур).

Надано методичні рекомендації щодо організації роботи вихователя групи продовженого дня в початковій школі. Зауважено, що у  режимі  ГПД завдання вихователя полягає не  стільки в тому, щоб  доглянути за дітьми, вберегти від бешкетування й пустування, скільки в наданні  педагогічно  грамотної  допомоги  щодо наповнення вільного часу розумним  змістом.

Проте кожен педагог повинен пам’ятати, що оволодіння найсучаснішими технологіями та методиками, оперування новими освітніми поняттями не дадуть бажаного результату без постійного творчого пошуку та самовдосконалення.

Підсумовано, що розумно організований вільний час вихованців ГПД сприяє  зародженню  позитивного психологічного потенціалу, емоційного стану, який необхідний для  нормальної  життєдіяльності  молодшого  школяра.

Замовити курсову  роботу  на  тему «Група продовженого дня в Новій українській школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!