Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Роль сім’ї у підготовці дітей до навчання у школі

Курсова робота на тему "Роль  сім’ї  у підготовці  дітей  до  навчання  у  школі"

ЗМІСТ 

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ПИТАННЯ  ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ  ДО  НАВЧАННЯ  В  ШКОЛІ 

1.1. Проблема готовності дитини до навчання у школі в науковій літературі

1.2. Складові компоненти  готовності  дитини  до  навчання у школі

1.3. Сім’я як фактор забезпечення підготовки дитини до навчання у  школі

Висновки  до  розділу  1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ  АСПЕКТИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ПІДГОТОВКИ  ДІТЕЙ  ДО  НАВЧАННЯ  У  ШКОЛІ

2.1. Психолого-педагогічне діагностування готовності батьків та дітей до навчання у  школі

2.2. Взаємодія батьків і закладу дошкільної освіти з метою забезпечення підготовки  дитини  до  навчання у  школі

2.3. Психолого-педагогічні рекомендації для батьків щодо забезпечення підготовки дітей  до  навчання  у  школі

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше  про  курсову  роботу  на  тему  «Роль  сім’ї  у підготовці  дітей  до  навчання  у  школі».  Кількість  сторінок – 37 сторінок + додаток, список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.             

ВИСНОВКИ 

Аналіз теоретичних джерел дає можливість визначити поняття «готовність до шкільного навчання» як багаторівневе утворення, що характеризується необхідним рівнем психологічної та фізичної підготовки дошкільника  для успішного навчання в школі.

У сучасній науці поняття «готовність до навчання у  школі» розглядається як цілісне структурне утворення, що включає мотиваційні, розумові, емоційно-вольові та соціальні компоненти. Рівнем сформованості цих компонентів визначаються особливості включення дитини у навчальну діяльність, її ставлення до школи, взаємини з учителем і учнями.

Поширеним критерієм готовності до школи є комплексний показник зрілості психічних функцій, що характеризують її розумовий, емоційний і соціальний розвиток. Лише  повноцінний розвиток  усіх компонентів готовності до школи гарантуватиме успіх у навчанні.

В інтелектуальній сфері ознаками готовності дитини до школи є: диференційоване сприйняття, довільна концентрація уваги, аналітичне мислення, раціональний підхід до дійсності, логічне запам’ятовування, інтерес до занять, досягнення  результату власними зусиллями, бажання отримати нові знання, оволодіти на слух розмовною мовою, здатність розуміти та застосовувати  символи,  розвиток  рухів  рук  і  зорово-рухової координації.

В емоційній  сфері про готовність до школи свідчать емоційна стійкість та навчальна  мотивація (бажання вчитися).          

Ознаками готовності до школи в соціальній сфері є потреба в спілкуванні з іншими дітьми, уміння підкорятися інтересам і звичаям групи, здатність виконувати  соціальну  роль  школяра.

 Під мотиваційною готовністю розуміють бажання вчитися, ставлення до школи та навчання як до серйозної діяльності. Дитина приходить у школу з певною мотивацією. Розвиток мотивації шкільного навчання передбачає формування уявлень дітей про те, яким буде навчання в школі, знань про те, яким буде їх завтрашній день, і підготовку дитини до нього як до радісної події. Тому дорослим потрібно з’ясувати зміст і характер стихійних уявлень дитини про школу. Формуванню позитивного ставлення до школи допомагають режимні процеси, що привчають дитину до самостійності, дисциплінованості.

Виявлено, що сім’я є одним з найважливіших детермінантів становлення та  розвитку особистості. Вона з раннього віку спрямовує свідомість, волю, почуття  дітей. Від  того, які в ній традиції, яке місце посідає у сім’ї дитина - майбутній школяр, яка по відношення до нього виховна  лінія членів  сім’ї, багато що залежить. Навчання у школі стане більш  успішним тоді, коли родина від самих перших років життя дитини піклується не тільки про її фізичний розвиток, а намагається виховати у неї працьовитість, дисциплінованість, організованість, самостійність, відповідальність за свої вчинки й поведінку.

Формування якостей необхідних майбутньому школяреві може забезпечити  лише система  педагогічних взаємодій дитсадка та його сім’ї. Одне з основних завдань вихователів і батьків полягає в тому, щоб пробуджувати у дітей бажання вчитися, виховувати інтерес до знань, любов до школи на основі формування в них реальних уявлень про неї і про вимоги шкільного навчання. підготовка дітей до навчання у школі  у першу чергу має  акцентуватися на  гармонійний розвиток особистості, розвиток дрібної і крупної  моторики, координації і рівноваги, зміцненню здоров’я дітей і розвитку  якостей.

Визначення готовності  дошкільників до навчання у школі здійснюється за допомогою цілісної педагогічної  та  психологічної  діагностики, основною метою  якої  є профілактика  шкільної  дезадаптації. 

Змістом педагогічної діагностики є фіксування результатів розвитку, навчання та виховання дітей за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, навчальний рік). Учасниками  педагогічної діагностики в дошкільному навчальному закладі є діти всіх вікових груп. У поняття «діагностування» вкладається ширший і глибший зміст, ніж у поняття «перевірка знань, умінь і  навичок» дітей. Останнє тільки констатує результати, не пояснюючи їх походження, тоді як діагностування включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних про дитину, їх аналіз, розглядає результати розвитку дитини з урахуванням способів їх досягнення.

Метою психологічної діагностики дошкільників до навчання у школі є визначення того, наскільки відповідає рівень розвитку дитини тим нормам, які характерні  для  дітей  цього  віку; з’ясувати  наскільки  дошкільник  готовий  до навчання в школі та дізнатися про індивідуальні особливості розвитку психологічних  якостей  дитини. Адже деякі з них можуть бути розвинені добре, а деякі гірше. Наявність у дитини окремих недостатньо розвинених якостей може стати причиною серйозних перешкод у процесі подальшого навчання у школі. За допомогою методик і тестів можна попередньо виявити ці «слабкі місця» і внести  відповідні  корективи (підібрати ігри та вправи, спрямовані на розвиток потрібної  якості: мислення, уваги і т.п.).

Підсумовано, що підготовка до школи дитини має бути системною - це комплексна робота по соціальному, розумовому й  фізичному розвитку маленької  дитини.  Однією з суттєвих умов поступової інтеграції дитини у шкільне життя є забезпечення виховної взаємодії сім’ї  й закладу дошкільної освіти. Чітка координація згаданих соціальних інститутів створює єдиний соціально-педагогічний простір для успішного формування цілісної особистості дитини. Взаємодія передбачає усвідомлення батьками й вихователями  нагальної  необхідності запровадження співробітництва, принаймні, за такими напрямами, як інформаційно-просвітницький, методичний  і  практичний. Робота з батьками повинна мати цілісний характер, згуртувати  педагогів і  батьків у  єдиний дружній колектив, у якому кожний своїми засобами і шляхами прагне до спільної мети – підготовку  дитини  до  навчання  у  школі.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Роль  сім’ї  у підготовці  дітей  до  навчання  у  школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!