Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Організація національно-патріотичного виховання учнів у сучасному закладі загальної середньої освіти

Випускна/творча/кваліфікаційна  робота на тему "Організація національно-патріотичного виховання учнів у сучасному закладі загальної середньої освіти"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. СИСТЕМА  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ  У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1.1. Зміст та завдання національно-патріотичного виховання у закладі освіти

1.2. Організація національно-патріотичного виховання учнів у сучасному закладі загальної середньої освіти

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ  У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

2.1. Педагогічний досвід роботи з організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді у закладі освіти

2.2. Методичні рекомендації щодо організації національно-патріотичного виховання у закладі освіти

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше  про  випускну/творчу/підсумкову  роботу  на  тему  «Організація національно-патріотичного виховання учнів у сучасному закладі загальної середньої освіти».  Кількість  сторінок – 28, список  літератури –  25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

У випускній роботі з’ясовано, що ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень  Національної доктрини розвитку освіти, Концепція національно-патріотичного виховання учнів та молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інших нормативних актів.

Національно-патріотичне  виховання у сучасному закладі освіти – це виховання особистості на основі системи ідеалів, традицій, звичаїв, переконань, створених народом і спрямованих формувати ціннісні орієнтації молодих поколінь у дусі розвитку матеріальної й духовної культури української нації. Воно забезпечує духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь.

Метою національно-патріотичного виховання є формування гармонійно розвиненої особистості, яка спроможна органічно поєднувати свої права та інтереси з правами та інтересами середовища, нації, держави, духовні та суспільно-естетичні цінності

При розгляді основних вимог до процесу національно-патріотичного виховання учнів  у сучасному закладі загальної середньої освіти, до його змісту, організації, форм, методів і прийомів, було виділено засадничі принципи гуманізації та демократизації виховного процесу: принципи природовідповідності, культуровідповідності, безперервності, диференціації, індивідуалізації та цілісності виховного процесу.

Виявлено, що національно-патріотичне виховання учнів у сучасному закладі загальної середньої освіти передбачає: розкриття вчителями сутності української ідеї, вміння її трансформувати у навчально-виховний процес; реалізацію філософських основ українського національного виховання,  гармонійного поєднання у процесі навчання освітніх та виховних цілей уроку; реалізацію провідних принципів національного виховання учнів (гуманізації, демократизації, народності), виховання громадянина, патріота, гуманіста на основі знання їх сутності та характерних ознак прояву в життєдіяльності учнів.

На основі аналізу педагогічної літератури  можемо узагальнити мету та зміст національно-патріотичного виховання у закладі сучасної освіти: ціннісне ставлення до держави (до Конституції, законів символів держави, до прав та обов’язків дітей і дорослих); ціннісне ставлення до Батьківщини (до України, рідної землі, місця свого народження, до українського народу, до народних звичаїв і традицій, до свого роду, родини, до державної мови і рідної природи); ставлення до інших людей (повага до людей, гуманізм, толерантність, милосердя, доброта, чесність і порядність, готовність прийти на допомогу, совість); ставлення до себе як громадянина (усвідомлення себе громадянином держави, громадянська гідність, відповідальність, громадянський обов’язок, працелюбність, вимогливість до себе, що виявляються у вчинках, поведінці, діях).

Отже, сьогодні перед  школою стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини. Складний процес національно-патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей учнів.

Застосування різноманітних форм і методів національно-патріотичного  виховання повинно формувати в особистості поведінкові норми,  що включають у себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися й адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших тощо.

Підсумовано, що організація та реалізація національно-патріотичного виховання учнів  у сучасному закладі загальної середньої освіти відіграє роль консолідуючого фактора в становленні молодого покоління, формування у нього активної громадянської позиції, відповідальності за себе, народ, країну.  

Замовити творчу  роботу  на  тему  «Організація національно-патріотичного виховання учнів  у сучасному закладі загальної середньої освіти»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!