Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Професійна діяльність керівника щодо формування позитивного іміджу закладу освіти

позитивний імідж закладу освітиВипускна/підсумкова/творча робота на тему "Професійна діяльність керівника щодо формування позитивного іміджу закладу освіти"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

1.1. Поняття «імідж навчального закладу» у науковій літературі 

1.2. Напрями й етапи формування позитивного іміджу закладу освіти

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ  ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА  ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  КЕРІВНИКА 

2.1. Технології формування  позитивного  іміджу  закладу освіти

2.2. Модель професійної діяльності керівника з формування позитивного іміджу освітнього закладу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше  про  випускну/творчу/підсумкову  роботу  на  тему  «Професійна  діяльність  керівника щодо формування позитивного  іміджу закладу  освіти».  Кількість  сторінок – 25, список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ВИСНОВОК

Необхідність формування позитивного іміджу закладу освіти, використання нових підходів і методів у підвищенні їхнього престижу обумовлена зміною ролі освіти в життєдіяльності сучасного суспільства. З огляду на особливе значення іміджевої роботи у навчальних закладах, проблема формування іміджу стає однією з ключових проблем управління освітньою установою. До вирішення цього завдання адміністрації закладів починають ставитися все більш професійно, застосовуючи технології, напрацьовані в інших сферах діяльності.

Виявлено, що сьо­годні поняття «імідж» набуло широкого використання у самих різних галузях знання. Імідж став невід’ємною частиною будь-якої організації, що спрямовує свої дії на формування сприятливого образу в умовах ринкової еко­номіки для встановлення гармонійних (збалансованих) відносин з громадськістю. Сучасні навчальні заклади сьо­годні не тільки безпосередньо пов’язані із суспільством, а й безпосередньо впливають на його розвиток і стан. Саме педагогічний і економічні аспекти у діяльності освітнього закладу в сучасних умовах не виключають, а взаємодоповнюють один одного.

Загалом у психолого-педагогічній літературі імідж освітнього закладу трактується як певний емоційно-забарвлений образ, що характеризується співвідношенням ціннісних установок й очікувань особистості, транслюється у соціальне середовище та формує модель конкурентоспроможності. Тобто, імідж розуміється як думка групи людей про освітній заклад на основі сформованого образу, що виник унаслідок або безпосереднього досвіду взаємодії з ним, або в результаті інформації, отриманої від інших людей.

Основними причинами необхідності формування позитивного іміджу освітнього  закладу є  існуюча конкуренція  серед навчальних закладів у бажанні отримати здобувачів  освіти і  зберегти контингент        вихованців. Така ситуація обумовлена складнощами в нинішній демографії населення. Крім того, привабливий імідж  робить  легшим доступ закладу освіти до кращих людських, інформаційних та фінансових ресурсів.   Освітня установа з позитивним іміджем притягує до себе і педагогічний персонал, бо спроможна і забезпечити розвиток особистості як професіонала, і надати соціальний захист та стабільність.

Під іміджем навчального закладу ми розуміємо емоційно забарвлений образ, який утворився у масовій свідомості й визначається співвідношенням між різними сторонами його діяльності та транслюється у зовнішнє середовище. З’ясовано, що формування іміджу освітньої установи – це процес, у ході якого створюється якийсь спланований образ на основі наявних ресурсів.

Метою створення іміджу є підвищення конкурентоздатності, залучення інвестицій, установлення та розширення партнерських зв'язків.

Аналіз кількох технологій формування іміджу організації, розроблених різними авторами, дає підстави вважати, що алгоритм створення іміджу школи може містити: виявлення в соціальних груп, зацікавлених у наданні освітніх послуг, їхніх уявлень про школу; виявлення актуальних проблем і очікувань аудиторії; розробку стратегії формування іміджу школи; безпосереднє формування іміджу школи;
контроль проміжних результатів, коригування; моніторинг сформованого іміджу.

У випускній роботі наголошено на необхідності формування привабливого іміджу закладу освіти, розкрито значення цього процесу та основні його етапи. Зауважено, що однією зі складових формування позитивного іміджу навчального закладу є розвиток педагогічного персоналу.

Викладена та запропонована для реалізації поетапна модель формування позитивного іміджу освітнього закладу.

Підсумовано, що сьогодні навчальним закладам необхідно достойно показати себе на ринку освітніх послуг, використовуючи ті можливості, які дозволяють зробити результат їх діяльності відкритим для цільових аудиторій. Імідж навчального закладу передбачає цілий ряд чинників і формується упродовж тривалого часу, а тому в цьому процесі інформація щодо якості освітніх послуг для цільових аудиторій відіграє важливу роль.

Замовити випускну/творчу  роботу  на  тему  «Професійна діяльність керівника щодо формування позитивного іміджу закладу освіти»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!