Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування життєвої компетентності учнів у закладі загальної середньої освіти

життєві компетентності учнівВипускна/творча/підсумкова робота на тему "Формування життєвої компетентності учнів у закладі загальної середньої освіти"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  УЧНІВ  В  УМОВАХ  ЗАКЛАДУ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ

1.1. Поняття «життєва компетентність» у науковій літературі

1.2. Етапи формування життєвої компетентності учнів в навчально-виховному процесі

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ Й ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  УЧНІВ  У  ЗАКЛАДІ  ОСВІТИ

2.1. Педагогічний досвід формування життєвої компетентності учнів у закладі загальної середньої освіти

2.2. Методичні поради щодо процесу формування життєвої компетентності учнів

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 Детальніше  про  випускну/творчу/підсумкову  роботу  на  тему  «Формування життєвої компетентності  учнів у закладі  загальної  середньої  освіти».  Кількість  сторінок – 26, список  літератури –  17. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.               

ВИСНОВКИ

Як показує аналіз досвіду освітніх  систем багатьох  європейських країн, одним із шляхів оновлення змісту освіти і навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами є орієнтація  навчальних програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його запровадження.

Компетент­нісний підхід на перше місце ставить не поін­формованість учня, а вміння на основі набу­тих знань вирішувати життєві проблеми, що виника­ють у різних ситуаціях. У цьому контексті особливої актуальності набуває формування життєвої компетентності як інтегративної якості, що забезпечує продуктивне життєздійснення особистості.

Життєва компетентність школярів є ключовим поняттям особистісно зорієнтованої моделі освіти, яка розглядає життя дитини як самоцінність. На думку сучасних вчених, саме набуття життєвих  компетентностей  надає учням  можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві, глобальному інформаційному  просторі, ринку праці, що швидко змінюється, подальшому здобутті освіти.

Життєва компетентність – це знання, вміння, навички, життєвий досвід особистості, які необхідні для розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого проекту. Життєва компетентність передбачає свідоме і відпові­дальне ставлення до виконання особистістю її життєвих і соціальних ролей. Рівень сформованості життєвої компетент­ності є тим індикатором, який дозволяє ви­значити рівень готовності учня до свідомого творення свого життя, яке передбачає розробку життєвої стратегії й життєвого шляху.

У випускній роботі визначено етапи формування життєвої компетентності учнів в навчально-виховному процесі. У межах першого етапу формування життєвої компетентності особистості (початкова школа) відбувається у процесі засвоєння  нею життєвих навичок, діючих у суспільстві норм і правил поведінки та оволодіння відповідними формами і засобами діяльності. Цей етап визначається як етап адаптації.

Другий етап (базова школа) полягає у загостренні протиріч між досягнутим рівнем адаптації і потребою індивіда у її посиленні. Цей етап характеризується пошуком нових педагогічних методів, засобів і способів задоволення потреб індивіда, його розвитку та саморозвитку.

У межах третього етапу (старша школа) відбувається детермінація протиріч між сформованими на попередньому етапі прагненням суб’єкта бути максимально визнаним у суспільстві і потребами особистості, що йому імпонують, відповідають його системі цінностей, сприяють успіху особистої і соціально значущої спільної діяльності, визначається як етап інтеграції.

У Розділі 2 розкрито методи й технології формування життєвої компетентності  учнів  у  закладі  загальної середньої освіти. Педагогічну роботу щодо формування життєвої компетентності учнів у школі доцільно здійснювати за такими напрямками, як: сприяння позитивній соціалізації учнів;  формування потреби у безперервній самоосвіті, самореалізації в різних сферах життя, умінь обирати  цілі, розробляти плани їх досягнення, здатності вирішувати життєві  задачі різної складності; розвиток критичного й креативного мислення, самостійності, конкурентоспроможності, соціальної активності, ключових компетентностей.

Наголошено, що розвиток життєвої  компетентності учнів вимагає від сучасних педагогів відповідної професійної підготовки, яка має базуватися на поглибленні знань про сутність життєвої  компетентності, на формуванні практичних  умінь й дієвих механізмів творення власного життя людини, на розширенні професійних функцій у напрямку соціалізації та навчання життєвого проектування учнів. Особливостями формування життєвої компетентності школярів у закладі  загальної  середньої  освіти можна вважати домінуючу роль  у  цьому процесі  соціального педагога як фахівця.

Підсумовано, що головною метою закладу загальної середньої освіти щодо  формування життєвих компетентностей учнів є створення необхідних умов та стимулювання навчально-пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності, необхідних для застосування та здобуття досвіду реалізації життєвих навичок.

Замовити випускну/творчу  роботу  на  тему  «Формування  життєвої  компетентності  учнів  у закладі  загальної  середньої  освіти»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!