Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток емоційного мислення учнів початкової школи

емоційний інтелект дітейВипускна/творча робота на тему "Розвиток  емоційного  мислення  учнів початкової  школи"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ  УЧНІВ  У  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Питання розвитку емоційного мислення учнів у науковій літературі 

1.2. Особливості розвитку емоційного інтелекту в молодших школярів

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  РОЗВИТКУ  ЕМОЦІЙНОГО  ІНТЕЛЕКТУ  ШКОЛЯРІВ  НА  УРОКАХ  В  ПОЧАТКОВІЙ  ШКОЛІ

2.1. Практичний досвід розвитку емоційного інтелекту на уроках початкової школи

2.2. Методичні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту учнів у початковій школі 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше  про  випускну/творчу роботу  на  тему  «Розвиток  емоційного  мислення  учнів початкової  школи».  Кількість  сторінок – 25 + додатки, список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.           

ВИСНОВОК

Емоційне мислення сучасні  вчені  розглядають синонімічно  до поняття «емоційний  інтелект», що визначається як здатність  розуміти  власні емоції і почуття інших людей, розрізняти їх та використовувати цю інформацію для вирішення проблем та регуляції поведінки.

Емоційний інтелект має наступну структуру:

1) емоційна обізнаність (когнітивні здібності);

2) управління своїми емоціями (емоційні здібності);

3) самомотивація (адаптивні здібності);

4) емпатія (соціальні здібності);                                                              

5) розпізнавання емоцій інших людей (соціальні здібності).

Розвиток емоційного інтелекту і збагачення емоційної компетентності учнів спрямовані на: розвиток самосвідомості (усвідомлення власних емоцій і почуттів) і саморегуляції (усвідомленої регуляції емоційних станів і поведінки); розвиток почуття емпатії, здатності до розуміння внутрішнього світу інших людей;  підвищення впевненості в собі, розвиток почуття самоприйнятия; розвиток комунікативних навичок та вміння вирішувати конфлікти; розвиток соціально значущих мотивів поведінки; становлення творчої  діяльності та усвідомлення своєї індивідуальності; зниження агресивності й антисоціальної  поведінки; підвищення  навичок  міжособистісного  спілкування.

Виходячи з вище наведеного можна зробити висновок, що емоційний інтелект – це важлива складова розвитку особистості, яку можна і потрібно розвивати. Процес розвитку емоційного інтелекту має особливості, проте основні структурні елементи емоційного інтелекту починають розвиватися у молодшому шкільному віці й з віком не зникають, а вдосконалюються упродовж періоду навчання. Дорослий повинен стати провідником і допомагати дитині в пошуку власних ресурсів, ствердженні віри в себе, своїх можливостей і сил для подолання навчальних труднощів. Тоді дитина в процесі навчання буде пізнавати не тільки зовнішній світ, але й себе. У цій гармонії навчальний процес буде успішним і радісним початком успішного життєвого шляху.

Цілком очевидно, що розвиток емоційного  інтелекту школярів жодною  мірою не повинен бути обмеженим і пов'язаний з окремим шкільним предметом. Емоційний інтелект не можна розглядати в розриві від інших знань, вмінь, навичок і здібностей, необхідних кожній особистості. Цілісна освіта припускає єдність емоційної та інтелектуальної сфер. Без цього не можливо сформувати особистість, готову до труднощів сучасного життя. Тому необхідно проектувати навчальний процес так, щоб у процесі навчання кожної шкільної дисципліни був задіяний емоційний інтелект.

Уроки в початковій школі надають широкі можливості для розвитку емоційного інтелекту молодших школярів, оскільки у дітей цього віку надто велика потреба у позитивних емоціях, які суттєво впливають на розвиток пізнавальних процесів. Готуючись до уроків, слід продумати можливе використання на всіх його етапах методів та прийомів, які дозволять викликати емоційне піднесення у дітей. Створюючи  привабливі для дітей моменти на уроці, вчитель відкриває мозковий емоційний центр, який тісно пов’язаний із тим «фільтром», через який інформація проникає в дов­готривалу пам’ять. 

Існують різні типи вправ та завдань, а також прийоми та техніки, які дозволяють формувати та розвивати емоційний інтелект дітей у процесі навчання. Вважаємо найбільш дієвими ігрові форми завдань (сюжетно-рольові ігри, ігри-драматизації), казки, вірші, використання музики, малювання тощо.

Підсумовано, що емоційний інтелект дає школярам можливість краще розбиратися в емоційному функціонуванні людей, досягати успіху в спілкуванні з педагогами і однолітками, вирішувати виниклі конфлікти, розуміти себе, свої бажання і потреби, причини власних вчинків, а також ставити перед собою цілі і вдало їх досягати. Все це сприятливо впливає на поведінку в школі й поза школою, а також на ефективне засвоєння знань.

Отже, позитивний ефект від введення методів розвитку емоційного інтелекту  школярів  у  систему освіти очевидний.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андрєєва І. Н. Емоційний інтелект: дослідження феномена. Питання психології.   № 3.  С. 78-86.
 2. Березюк Г. Емоційний інтелект як детермінанта внутрішньої свободи особистості. Психологічні студії Львівського ун-ту.   С. 20–23.
 3. Водолазська Т.В. Формування емоційного благополуччя дітей  молодшого  шкільного віку. Постметодика.    № 6.  С. 26-31.
 4. Дерев'янко С.П. Актуалізація емоційного інтелекту в емоціогенних умовах. Соціальна психологія.   № 1. С.96-104.
 5. Емоційний інтелект: психодіагностика. Психолог.   № 23-24.  С. 30-48.
 6. Зарицька В. В. Вікові передумови розвитку емоційного інтелекту особистості (дошкільний і шкільний періоди). Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Психологія.   Вип. 38.  С. 35-53.
 7. Калошин В. Ф.Вплив  емоцій на ефективність навчального процесу (теорія та практика). Практична психологія та соціальна робота.    № 1.  С.70-74. 
 8. Логінова Т. В. Емоційний інтелект - основа людства. Педагогічна майстерня: науково-методичний журнал.   N 1.  С. 30-33
 9. Мешко Г.М. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі. Наукові записки. Серія: Педагогіка. №4.  С. 52 – 59
 10. Моргун В.Ф. Емоційний інтелект у багатовимірній структурі  особистості. Постметодика.  № 36(97).    С.2-15.
 11. Найчук В. В. Психологічні особливості емоційного інтелекту молодших школярів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки.   Вип. 3(2).  С. 76-80.
 12. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості. Психологія і суспільство.   № 4.  С.95-109.
 13. Онищук Л. Емоційне  здоров'я. Уміння керувати емоціями: [урок-тренінг] Шкільний світ.    № 6, лютий.  С. 13-15.
 14. Островська О. А. Позитивні і негативні емоції : урок курсу «Основи здоров’я» у 4-му кл. з використанням інтеракт. методів навчання та мультимед. технологій. Початкове навчання та виховання.   № 31.  С. 17–22.
 15. Прокопенко В. Розвиток інтелектуальних здібностей та емоційного інтелекту засобами  навчальних  проектів. Початкова школа.    № 2.  С. 30-32.
 16. Савченко Ю.Ю. Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку. Освіта та розвиток обдарованої особистості.    №12. С. 12-16.
 17. Тимофєєва Т.  Розвиток емоційного інтелекту дитини -  шлях до успіху. Соціальний педагог.    N 2. С. 60-63.
 18. Фір С. Що таке емоційний інтелект і як його розвивати на музичних заняттях? Музичний керівник.   № 10.  С. 20–25.
 19. Шпак М. Розуміння емоцій молодшими школярами як структурна складова емоційного інтелекту. Проблеми гуманітарних наук. Серія: Психологія.   Вип. 37.  С. 188-199.
 20. Шуневич О. Розвиток емоційного інтелекту учнів: лінгводидактичний аспект. Українська мова і література в школі.   № 6.   С. 2–6.

Замовити випускну/творчу  роботу  на  тему  «Розвиток  емоційного мислення учнів початкової школи»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!