Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів

Випускна/творча робота на тему "Формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

1.1. Проблема формування позитивної мотивації учіння молодших школярів 

1.2. Педагогічні засоби формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів                             

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

2.1. Педагогічний досвід формування позитивної мотивації учіння у початковій школі

2.2. Методичні рекомендації щодо формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Детальніше  про  випускну/творчу /підсумкову  роботу  на  тему  «Формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів».  Кількість  сторінок – 30 + додаток, список  літератури –  22. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ВИСНОВКИ

 На основі аналізу психологічної та педагогічної літератури  визначено, що формування мотивів навчання в цілому і навчальної мотивації у дітей молодшого шкільного віку зокрема, представляється одним з найбільш важливих завдань навчання у початковій школі.

З одного боку, для молодших школярів характерний низький рівень пізнавальної мотивації, з другого боку – цей вік є сенситивним для її формування, оскільки тільки в цей період відбувається перебудова та ускладнення емоційно-мотиваційної  сфери, зрушення в ієрархії мотивів.

Складність  дослідження  мотивації учіння молодших школярів зумовлена тим, що учень спонукається до учіння комплек­сом мотивів, які не лише збагачуються взаємно, але й протистоять один одному. Мотивація формується, змінюється і перебудовується в процесі діяльності. Тому перед педагогами сучасної шко­ли стоїть досить важливе завдання знайти нові шляхи формування позитивної мотивації  школя­рів до здійснення учбової діяльності.

Розуміючи мотивацію як джерело активності й одночасно як систему спонук будь-якої діяльності, даний феномен вивчається в різних аспектах, через що трактується авторами по-різному. Дослідники визначають мотивацію як один конкретний мотив, як єдину систему мотивів і як особливу сферу, що включає потреби, мотиви, інтереси в їх складному переплетенні і взаємодії.

Несформованість навчальної мотивації, яка виявляється у не­бажанні вчитися, відвідувати школу, у відсутності інтересу до шкільних занять, переважанні негативних емоцій у процесі навчання, страхах, тривожності, нерозумінні змісту кавчання тощо, призводить до того, що дитина не може досягти успіхів у навчанні. В подальшому цей неуспіх може поширюватися на інші види діяльності, особливо пов'язані з процесом набуття нових знань.

Тому вже від початку систематичного навчання необхідно не тільки констатувати небажання школяра вчитися, але й ви­являти причини цього, з'ясовувати, які сторони мотиваційної сфери у нього не сформовані.

Окрім того, негативні особистісні якості, поява яких стає неминучою, якщо не сформована позитивна мотивація навчання, впливають на подальший процес розвитку дитини. Отже, виховання навчальних мотивів, потреб, інтересів є не­обхідною умовою ефективності навчально-виховного процесу і гармонійного розвитку особистості.

До завдання формування мотивації навчання необхідно підходити з урахуванням вікових особливостей дитини, її інди­відуальних психологічних характеристик. Формування мотивації визначається її резервами в кожному віці, зоною її «найближ­чого розвитку». Ці резерви не актуалізуються самі по собі, а мо­білізуються тільки в процесі активного включення школярів у навчальну діяльність.

З’ясовано, що організувати таку розвивальну діяльність має вчитель. Робота з розвитку позитивної мотивації учіння потребує часу, оскільки торкається глибинних внутрішніх механізмів становлення особи­стості. Цей розвиток треба спрямовувати на ускладнення моти­ваційної структури, на опанування більш зрілих її форм.  

Підсумовано, що ефективна реалізація цих завдань можлива за умови цільового використання таких прийомів стимулюван­ня емоційно-позитивного впливу на мотиваційну сферу школярів: урахування їхніх інтересів і нахи­лів; підтримка успіхів; намагання зробити діяльність ці­кавою; схвалення здорового суперництва; застосування різноманітних методів організації пізнавальної діяльності; створення умов для вибору опти­мальних форм діяльності як в урочний, так і у позаурочний час; надання учневі шансу прояви­тися (ситуації успіху);  співпереживальна критика.

У другому  розділі  розкрито педагогічний  досвід  формування позитивної мотивації учіння у початковій школі, надано методичні рекомендації щодо формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів.

Замовити випускну/творчу  роботу  на  тему  «Формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!