Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Методика використання проектної технології на уроках природознавства в початковій школі

Курсова /випускна робота на тему "Методика використання проектної технології на уроках природознавства в початковій школі"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ  ПРОЦЕСІ

1.1. Зміст та мета проектної технології в навчальному процесі 

1.2. Класифікація проектів та їх характеристика

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  НА  УРОКАХ  ПРИРОДОЗНАВСТВА

2.1. Методика використання проектної технології на уроках природознавства 

2.2. Методичні рекомендації щодо організації проектної діяльності на уроках природознавства

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше  про  курсову/випускну  роботу  на  тему  «Методика використання проектної технології  на  уроках  природознавства в початковій школі».  Кількість  сторінок – 28 + додаток, список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.               

ВИСНОВОК

 Аналізуючи наукову літературу та виходячи з вимог навчальної програми курсу «Природознавство», визначено низку методів формування предметних, ключових та міжпредметних компетентностей, які передбачають активну пізнавальну діяльність молодших школярів. Так, на наше переконання, до ефективних методів активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства доцільно віднести насамперед метод проектів.

Метод проектів – особистісно-зорієнтований, дає змогу застосовувати різні дидактичні підходи (навчання в роботі, незалежні знання, спільне навчання, рольова гра, дискусія, командне навчання), навчатися на особистому досвіді та на досвіді інших, врешті, дає задоволення учням, оскільки вони бачать результати своєї праці. 

Проектна  діяльність  –  це індивідуальна, групова або колективна діяльність школярів,  спрямована  на  створення  певного унікального кінцевого продукту, що здійснюється через дотримання відповідних етапів:

 • постановка проблема;
 • планування;
 • пошук інформації;
 • створення продукту;
 • презентація.

Мета проектної діяльності:

 • спільний пошук учнями й педагогами нових комплексних знань, оволодіння навичками використовувати ці знання при створенні свого інтелектуального продукту;
 • формування ключових компетенцій, виховання активного відповідального громадянина і творця;
 • перехід від традиційних освітніх форм до співпраці, партнерства вчителя та учня.

Враховуючи різні підходи до класифікації проектів у педагогічній літературі, пропонуємо розрізняти їх за цілим рядом параметрів: складом учасників проектної діяльності: індивідуальні та колективні; характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності: кооперативні, конкурсні; способом реалізації  міжпредметних зв’язків: моно предметні та міжпредметні; за тривалістю: короткочасні, тривалі, довготривалі; метою та характером проектної діяльності: дослідницькі, творчі, ігрові та рольові, інформаційні, практико-орієнтовані.

Алгоритм виконання проекту може бути представлений наступним чином:

 1. Учні виділяють і ставлять проблему, яку необхідно вирішити.
 2. Пропонують можливі рішення.
 3. Перевіряють ці можливі рішення, виходячи з даних.
 4. Роблять висновки за результатами перевірки.
 5. Застосовують висновки до нових даних.
 6. Роблять узагальнення.

У психолого-педагогічних дослідженнях виокремленні основні позитивні сторони використання проектної технології: учні перебувають у центрі уваги, надається допомога в розвитку їхніх креативних здібностей; кожен учень може навчатися відповідно до свого рівня розвитку, оскільки використовується індивідуальний темп роботи над проектом; розвиток основних психічних процесів; високий рівень мотивації;  засвоєння знань.

Отже, в основу проектної  діяльності покладено ідею про спрямованість навчально-пізна­вальної діяльності школярів на результат. Проектну технологію  можна застосувати в початкових класах для вивчення будь-якої дисципліни. Вона дозволяє наблизити навчальний процес до життя, до потреб дітей, а головне – робить навчання молодших школярів цікавим і змістовним,  простим і доступним.

Замовити  курсову/випускну  роботу  на  тему  «Методика використання проектної технології  на  уроках  природознавства в початковій школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!