Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Готовність старших дошкільників, які не відвідують ЗДО, до навчання у школі

Курсова робота на тему "Готовність старших дошкільників, які не відвідують  заклад  дошкільної  освіти, до навчання у школі"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. Теоретичні  засади  проблеми готовності старших дошкільників  до  навчання  в  школі

1.1. Проблема готовності  дитини  до  навчання  в школі  в  науковій  літературі

1.2. Складові компоненти готовності старших дошкільників до навчання у школі

1.3. Особливості готовності  старших дошкільників, які  не відвідують  заклад  дошкільної  освіти,  до  навчання  у  школі 

РОЗДІЛ 2. Діагностика рівня  готовності старших дошкільників, які не відвідують заклад  дошкільної  освіти,  до  навчання  у  школі

2.1. Психолого-педагогічне діагностування старших дошкільників, які не відвідують заклад дошкільної освіти, до  навчання в школі

2.2. Методичні рекомендації щодо забезпечення готовності старших дошкільників до навчання у школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 

Детальніше  про  курсову/випускну  роботу  на  тему  «Готовність старших  дошкільників, які  не відвідують ЗДО,  до навчання  у  школі».  Кількість  сторінок – 33 + додатки, список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 ВИСНОВКИ

Аналіз теоретичних джерел дає можливість визначити поняття «готовність до шкільного навчання» як багаторівневе утворення, що характеризується необхідним рівнем психологічної та фізичної підготовки дошкільника  для успішного навчання в школі.

Готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов та вимог школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і спеціальна готовність до навчання у школі, в якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних якостей, що найбільше сприяють нормальному входженню дитини у шкільне життя.

У сучасній науці поняття «готовність до навчання у  школі» розглядається як цілісне структурне утворення, що включає мотиваційні, розумові, емоційно-вольові та соціальні компоненти. Рівнем сформованості цих компонентів визначаються особливості включення дитини у навчальну діяльність, її ставлення до школи, взаємини з учителем і учнями.

Поширеним критерієм готовності до школи є комплексний показник зрілості психічних функцій, що характеризують її розумовий, емоційний і соціальний розвиток. Лише повноцінний розвиток усіх компонентів готовності до школи гарантуватиме успіх у навчанні.

В інтелектуальній сфері ознаками готовності дитини до школи є: диференційоване сприйняття, довільна концентрація уваги, аналітичне мислення, раціональний підхід до дійсності, логічне запам’ятовування, інтерес до занять, досягнення результату власними зусиллями, бажання отримати нові знання, оволодіти на слух розмовною мовою, здатність розуміти та застосовувати символи, розвиток тонких рухів рук і зорово-рухової координації.

В емоційній сфері про готовність до школи свідчать емоційна стійкість та навчальна  мотивація (бажання вчитися).           

Ознаками готовності до школи в соціальній сфері є потреба в спілкуванні з іншими дітьми, уміння підкорятися інтересам і звичаям групи, здатність виконувати  соціальну  роль  школяра.

 Під мотиваційною готовністю розуміють бажання вчитися, ставлення до школи та навчання як до серйозної діяльності. Дитина приходить у школу з певною мотивацією. Розвиток мотивації шкільного навчання передбачає формування уявлень дошкільнят про те, яким буде навчання в школі, знань про те, яким буде їх завтрашній день, і підготовку дитини до нього як до радісної події. Тому дорослим потрібно з’ясувати зміст і характер стихійних уявлень дитини про школу. Формуванню позитивного ставлення до школи допомагають режимні процеси, що привчають дитину до самостійності, дисциплінованості.

Особливої уваги педагогів й психологів потребують так звані «домашні діти», які не відвідували дитячий садок. Вони, як правило, менш комунікабельні, важче встановлюють контакти з учителем та одно­літками, не дуже комфортно почуваються в колективі, бояться залишатись у школі без батьків. Згідно з науковими даними, у дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти, сформована соціальна компетентність, вони більш схильні до співпраці, більш цілеспрямовані, ніж діти, які проводять дошкільні роки у родині й не відвідують  дитячого  колективу.

Визначення рівня готовності старших дошкільників, які не відвідують заклад дошкільної освіти, до навчання у школі повинно бути підґрунтям не лише для вибору оптимального, найбільш необхідного для дитини варіанта навчання та організації навчального процесу, підбору його педагогічного забезпечення, але й для прогнозування можливих шкільних проблем та рівня актуального розвитку дошкільника, визначення форм та методів індивідуального навчання дитини за умови врахування її вікових та психофізичних особливостей. 

Визначення рівнів  готовності старших дошкільників, які  не  відвідують  дитячий садок, до навчання у школі здійснюється за допомогою цілісної педагогічної  та  психологічної  діагностики, основною метою  якої є профілактика  шкільної  дезадаптації.  Вступ до школи не готової до систематичного навчання дитини має негативні наслідки для її подальшого розвитку. При своєчасному визначенні рівня готовності дитини до школи можливо допомогти уникнути причини подібних проявів.

Психодіагностичні методи, які використовує психолог, з метою визначення готовності старших дошкільників, які не відвідували дитячий садок, до навчання у школі : тестування, спостереження, анкетування, бесіда, аналіз продуктів  дитячої  творчості  (малюнків, аплікацій, поробок).

У курсовій роботі розкрито етапи процедури  психологічного  обстеження  готовності старших дошкільників, які не відвідують дитячий садок, до  навчання  у  школі. 1. Підготовчий. 2. Адаптаційний етап. 3. Основний етап. 4. Етап інтерпретації. 5. Заключний етап.

Підсумовано, що підготовка до школи дитини має бути системною - це комплексна робота по соціальному, особовому, творчому і фізичному розвитку маленької дитини.  Підготовка дітей до навчання у школі є першим елементом у системі безперервної освіти і створює основу для подальшого розвитку дитини у навчальному та виховному аспектах.  Підготовка дітей до навчання у школі  у першу чергу має  акцентуватися на гармонійний розвиток особистості, розвиток дрібної і крупної моторики, координації і рівноваги, зміцненню здоров’я дітей і розвитку шкільно значущих якостей.

Робота з батьками повинна мати цілісний характер, згуртувати педагогів і батьків у єдиний дружній у єдиний дружній  колектив, у якому кожний своїми засобами і шляхами прагне до спільної мети – якнайкраще організувати життя дітей та забезпечити всебічний розвиток кожної дитини.

Замовити  курсову/випускну  роботу  на  тему  «Готовність старших  дошкільників, які  не відвідують ЗДО,  до навчання  у  школі»»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!