Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики (середня школа)

Випускна/творча/атестаційна робота на тему "Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики (середня школа)"

ЗМІСТ 

ВСТУП 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі

1.2. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

2.1.Педагогічний досвід роботи з активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

2.2. Методичні поради щодо активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 Детальніше  про  підсумкову/випускну  роботу  на  тему  «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики».  Кількість  сторінок – 33 + додаток, список  літератури –  23. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Питання активізації пізнавальної діяльності учнів відносять до  числа найбільш актуальних проблем сучасної  педагогічної  науки  і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має певне значення, оскільки  від якості навчання як діяльності залежить результат навчання, розвитку та виховання учнів. Ключовою проблемою у вирішенні завдання підвищення ефективності та якості навчального процесу є активізація навчання учнів. 

Поняття «активізація пізнавальної діяльності учнів» розглядаємо як процес, спрямований на мобілізацію вчителем інтелектуальних, морально-вольових та фізичних зусиль учнів задля досягнення конкретної мети навчання, виховання та розвитку, на подолання пасивності школярів, стимулювання їх пізнавальної активності, використання ефективних форм і методів навчання.

Активізація пізнавальної діяльності потребує від учителя використання різноманітних методів, способів і форм навчан­ня, які стимулюють учнів до виявлення активності та само­стійності. Сучасні педагогічні технології, вмілий  аналіз та їх застосування, використання ігрових, інтерактивних технологій, диференційованого, проблемного та випереджувального навчання  допоможуть вчителю зробити кожен урок математики неповторним, цікавим, корисним.

У психолого-педагогічній літературі переконливо показано, що правильно організована пізнавальна робота учнів на уроці математики сприяє значному підвищенню ефективності навчання, активізації пізнавальної діяльності. Мобілізуючи активність школярів, слід ураховувати їхні вікові особливості. Зокрема,  у 5-6 класах навчальна робота на уроках математики має бути особливо цікавою і привабливою для дітей. Найвищий ступінь активності й самостійності учнів проявляється в умінні розв’язувати творчі пошукові завдання проблемного характеру.  Пізнавальні завдання, розроблені від­повідно до вікових особливостей з урахуванням індивідуаль­них здібностей учнів, з часом мають поступово ускладнюва­тися. і спонукати до підвищення розумової діяльності учнів.

Завдання для активізації пізнавального інтересу учнів на уроках математики  в основній школі включають завдання та вправи, основним призначенням яких є навчити учнів систематизувати, узагальнювати матеріал і виділяти головне з великого обсягу матеріалу, сприяти розвитку логічного та критичного мислення; застосовуючи різні цікаві форми роботи, досягти якісного засвоєння знань.

Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового навчального матеріалу, потрібно використовувати різноманітні методичні прийоми: створення проблемної ситуації, прийом новизни, значущості, динамічності, дослідницький прийом та інше. Усі вони збуджують допитливість, пізнавальний інтерес і можуть бути використані на всіх етапах вивчення навчального матеріалу. Залучення школярів до різноманітних форм роботи при вивченні теми, це дозволяє розширити  їх можливості і сприяє правильному визначенню власних знань, умінь і здібностей.

Постановка на уроці перед учнями проблемних питань, самостійне рішення пізнавальних задач, формування у школярів уміння доводити і обґрунтовувати свої думки все це сприяє активізації розумової, дослідницької діяльності, що обумовлює розвиток пізнавального інтересу до математики. Пізнавальні завдання, розроблені від­повідно до вікових особливостей з урахуванням індивідуаль­них здібностей учнів, з часом мають поступово ускладнюва­тися. і спонукати до підвищення розумової діяльності учнів.

У Розділ 2 розкрито методичні аспекти організації пізнавальної активності учнів на уроках математики з педагогічного досвіду. Наведено приклади використання різних педагогічних технологій (методів і прийомів), що стимулюють пізнавальну активність учнів, сприяють розвитку їх пізнавальних інтересів. Стимулюючи розвиток пізнавального інтересу учнів, необхідно впроваджувати активні та інтерактивні методи навчання. При цьому слід використовувати індивідуальну, фронтальну і групову форми роботи. Сприяють підсиленню уваги учнів й нетрадиційні форми проведення уроків: урок-іспит, урок-засідання знавців математики.

Замовити  творчу/випускну  роботу  на  тему  «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!