Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування екологічного мислення дітей у закладі дошкільної освіти

Курсова робота на тему "Формування екологічного мислення дітей у закладі дошкільної освіти"

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                 

РОЗДІЛ  І. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ФОРМУВАННЯ  ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ  ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО   ВІКУ                                                

1.1. Поняття «екологічне мислення» в психолого-педагогічній літературі   

1.2. Психолого-фізіологічні особливості формування екологічного мислення у  дітей  дошкільного віку                                                                            

1.3. Методи й засоби формування екологічного мислення дітей у закладі дошкільної освіти                                                                                                              

Висновки до Розділу І                                                                                              

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ  ЕКОЛОГІЧНОГО  МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ     

2.1. Критерії та показники сформованості екологічного мислення дітей дошкільного віку  

2.2. Методика формування екологічного мислення дошкільників у ЗДО     

2.3. Аналіз та узагальнення результатів педагогічного експерименту з проблеми дослідження

Висновки до Розділу ІІ                                                                                           

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ                                                                                 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                      

ДОДАТКИ                                                                                                       

Детальніше  про  курсову   роботу  на  тему  «Формування  екологічного  мислення  дітей  у  закладі дошкільної  освіти».  Кількість  сторінок – 38 + додаток, список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.               

 ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

Основною метою екологічної освіти є формування екологічного мислення, яке передбачає: наявність світоглядних ціннісних орієнтацій щодо природи; різнобічні глибокі  знання  про  навколишнє середовище; набуття вмінь і досвіду вирішення  екологічних проблем; екологічний стиль мислення й відповідальне ставлення до природи; безпосередню участь у природоохоронній діяльності; передбачення можливих негативних наслідків діяльності людини.

У психолого-педагогічній літературі на сьогодні ще немає єдиного підходу до визначення поняття «екологічне мислення». Одні дослідники розглядають екологічне мислення як рівень осмислення дійсності, формування висновків як результату цього осмислення і мотивації подальших дій. Інші дослідники розглядають екологічне мислення як процесуальний аспект екологічної свідомості, невід’ємна частина екологічної культури особистості, інтелектуальний базис  її  розвитку.

Дошкільне дитинство є найбільш сенситивним часом для започаткування формування і розвитку  тих чи інших якостей особистості. Характерними ознаками цього періоду є швидкий темп розвитку мислення (різних видів), надзвичайна пластичність психіки, висока емоційна чутливість, яка сприяє розвитку моральних почуттів. У дітей починає пробуджуватись інтерес і любов до природи, до пізнання її через різні об’єкти та явища. Тому вважаємо, що формування екологічного мислення слід починати саме в дошкільному дитинстві,  адже мислення дитини піднімається на новий, вищий ступінь розвитку, збагачується його зміст. Розвиток мислення дитини є плацдармом, на якому формуються ті чи інші сторони більш високих ступенів мислення, зокрема й екологічного.

Формування екологічного мислення дітей дошкільного віку слід розглядати цілісно: в аспекті загального розвитку мислення дошкільника. Процес розвитку  мислення не являє собою чогось ізольованого від загальної роботи вихователя і дошкільника, не може бути додатковим навантаженням. Весь процес навчання, якщо він правильно організований, повинен бути в той же час процесом, що розвиває мислення  дошкільників, зокрема й екологічне.

Отже, формування  екологічного  мислення особистості  розпочинається  в  дошкільному віці, коли діти ознайомлюються з особливостями довкілля.

Оволодіння екологічними знаннями – важливий етап у процесі навчання та виховання дитини. Знання формуються у навчально-виховному процесі. Важливою  ланкою  в цьому процесі є заклад дошкільної освіти. Основу екологічного мислення дошкільників становлять елементарні знання про природу: орієнтування в найближчому  природному  середовищі; усвідомлення життєво необхідних потреб живих істот в умовах їх існування;  ознайомлення  з  елементарними  відомостями  про взаємозв’язки живої природи, її значення в житті людини.

Ефективність процесу формування екологічного мислення дошкільників значною мірою залежить від еколого-розвивального середовища, в якому цей процес здійснюється. Складовими  компонентами  еколого-розвивального середовища у закладі дошкільної освіти є куточки  природи, музей природи, зимовий сад, екологічні стежини.

З метою формування екологічного мислення дітей  у  закладі  дошкільної освіти використовують комплекс методів,  форм та засобів, що покликані формувати цілісний, емоційно-позитивний ідеальний образ довкілля як основи духовного зв’язку зі світом природи: ігрова  й  дослідницька діяльність, навчальні  заняття, систематичні  спостереження за  природою, бесіди, читання художньої літератури, казок природничого змісту, використання фольклорного матеріалу, перегляд  мультфільмів  на природничу тематику, проведення дитячих  конкурсів, свят з  урахуванням  вікових  можливостей дошкільників.

Екологічне мислення послідовно формується на заняттях, екскурсіях, прогулянках, маршрутах екологічними стежками, вдома з батьками, у процесі спільної роботи вихованців ЗДО і початкової школи.

Результати констатувального експерименту дали змогу зробити висновок про середній рівень екологічного мислення  дошкільників, необхідність оптимізації процесу екологічного виховання за рахунок комплексного впливу на когнітивну, почуттєву та діяльнісну сферу  особистості. У результаті констатувального експерименту з’ясовано, що в процесі формування екологічного мислення дошкільників зусилля педагогів ЗДО в основному спрямовані на інтелектуальний розвиток дитини і меншою мірою торкаються її емоційно-моральної сфери, тоді як ефективність екологічного виховання завдячує тісному зв’язку інтелектуального та емоційного.

Таким чином, значимості набувають методи формування екологічного мислення у дітей дошкільного віку, що передбачають включення емоції, поведінкову реакцію та під­водять дитину до розуміння певного явища або взаємозв’язків і залежностей у природі з точ­ки зору власної емоційної, діяльнісної  та  ког­нітивної  активності, серед яких провід­ним є емоційне та діяльнісне включення у піз­нання світу природи. Емоційний критерій полягає у власних оцінних судженнях дитини, що свід­чить про сформованість ставлення дитини до природного довкілля, про те що в природно­му довкіллі подобається, а що ні, що викликає позитивні (негативні) переживання, притягує (відштовхує). Показниками цього критерію ви­ступають інтерес, потреба, позитивні емоції у процесі виконання завдань еколого-природ­ничого змісту.

Розкрито організаційну структуру процесу формування екологічного мислення дітей  у закладі дошкільної освіти. Наведено приклади форм педагогічної діяльності, що спрямовані на формування екологічного мислення дітей дошкільного віку в ЗДО.

Організовуючи  роботу  щодо формування екологічного мислення дошкільників у ЗДО, потрібно пам’ятати, що даний процес  насамперед має ґрунтуватися на психологічних особливостях дітей дошкільного віку. Саме психологічні особливості ставлення дошкільників до природи визначають педагогічну стратегію формування основ їх екологічного мислення.

Замовити  курсову  роботу  на  тему  «Формування екологічного мислення дітей у закладі дошкільної  освіти»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!