Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Виховання у дітей старшого дошкільного віку відповідального ставлення до довкілля

Курсова робота на тему "Виховання у дітей старшого дошкільного віку відповідального ставлення до довкілля"

Зміст

Вступ

  1. Теоретичні основи виховання у дітей старшого дошкільного віку відповідального ставлення до довкілля
  2. Характеристика педагогічних умов виховання у дітей старшого дошкільного віку відповідального ставлення  до  довкілля
  3. Методи й форми виховання у дітей старшого дошкільного віку відповідального ставлення до довкілля
  4. Педагогічні рекомендації з організації роботи  з  виховання у дітей старшого дошкільного віку відповідального ставлення до довкілля

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Детальніше  про  курсову   роботу  на  тему  «Виховання  у  дітей  старшого  дошкільного  віку відповідального  ставлення  до  довкілля».  Кількість  сторінок – 30 + додаток, список  літератури –  25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Дошкільне дитинство є найбільш сенситивним часом для започаткування  формування і розвитку  тих чи інших  якостей особистості, зокрема  відповідальності. Характерними  ознаками  цього періоду є швидкий темп розвитку мислення (різних видів), надзвичайна пластичність психіки, висока  емоційна чутливість, яка сприяє розвитку моральних почуттів. У дітей починає пробуджуватись інтерес і любов до природи, до пізнання її через різні об’єкти та явища.  У старшому дошкільному віці у дитини виникають і формуються найскладніші системи загальних уявлень про навколишній світ, закладається фундамент змістовно-наочного мислення. Тому вважаємо, що виховання у дітей  відповідального  ставлення  до довкілля слід починати саме в старшому дошкільному  віці,  адже  розвиток  дитини  піднімається на новий, вищий ступінь.

Аналіз праць науковців, що досліджували екологічне виховання дітей дошкільного віку, педагогічні  умови зазначеного процесу, сприяв  уточненню  сутності  поняття  «відповідальне  ставлення  до  довкілля», котре  розглядаємо  як один із  етапів  пізнання особистістю  природи, що  передбачає усві­домлення особистістю об’єктивної реаль­ності оточуючого світу, природи, своїх дій з метою уникнення екологічних проблем.

Відповідальне ставлення до природного довкілля  є  пріоритетною метою екологічної  освіти  дошкільників та передбачає: наявність  світоглядних  ціннісних  орієнтацій щодо природи; різнобічні глибокі знання про навколишнє середовище; набуття  вмінь і досвіду вирішення екологічних проблем;  передбачення можливих  негативних  наслідків природо перетворювальної  діяльності людини.

У курсовій роботі розкрито  педагогічні  умови  виховання  у  дітей старшого дошкільного віку  відповідального  ставлення  до  довкілля: насичення виховного середовища  емоційним  фоном  доброзичливості, взаєморозуміння і співробітництва; надання дітям знань про норми і правила поведінки в довкіллі;  систематичне включення дітей у різні види діяльності;  єдність зусиль батьків і педагогів у вихованні почуття відповідальності.

Ефективність процесу виховання у дошкільників дбайливого ставлення до природи значною мірою залежить від еколого-розвивального середовища, в якому цей процес здійснюється. Складовими  компонентами  еколого-розвивального середовища у закладі дошкільної освіти є куточки  природи, музей природи, зимовий сад, екологічні стежини.

Зауважено, що  еколого-розвивальне середовище закладу дошкільної освіти сприяє формування морально-етичних якостей, набуття досвіду еколого доцільної  поведінки в  природі,  вихованню відповідального ставлення до довкілля, екологізації  різних  видів діяльності дошкільників. Таке середовище є ефективним засобом екологічної освіти дошкільників.

Еколого-розвивальне середовище посилює у дітей старшого  дошкільного віку відчуття відповідальності за природу рідного краю, виховати їх дбайливими, бережливими й чуйними, навчити надавати посильну допомогу дорослим у збереженні природного середовища.

На виховання відповідального ставлення до довкілля  дітей старшого дошкільного віку впливають зміст, методи, форми і засоби екологічного виховання, які використовуються педагогами закладів дошкільної освіти. Серед них: систематичні спостереження за природою, бесіди, читання художньої літератури, казок природничого змісту, використання фольклорного матеріалу, перегляд мультфільмів на природничу тематику, проведення дидактичних ігор, дослідницька діяльність та ін. 

Організовуючи  роботу  щодо виховання дбайливого ставлення до довкілля у ЗДО, потрібно пам’ятати, що даний процес  насамперед має ґрунтуватися на психологічних особливостях дітей дошкільного віку. Саме психологічні особливості ставлення дошкільників до природи визначають педагогічну стратегію екологічного виховання й культури дитини.

Замовити  курсову  роботу  на  тему  «Виховання  у  дітей  старшого  дошкільного  віку відповідального  ставлення  до  довкілля»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!