Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток креативного мислення учнів при вивченні математики

Випускна / творча робота на тему "Розвиток "креативного мислення учнів при вивченні математики"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ  УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Сутність поняття «креативне мислення» у науковій літературі

1.2. Особливості формування й розвитку креативного мислення учнів при вивченні математики

 Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

2.1. Практичний досвід розвитку креативного мислення учнів на уроках математики

2.2. Методичні рекомендації з формування креативного мислення учнів у процесі вивчення математики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 Детальніше  про  випускну/творчу/ курсову   роботу  на  тему  «Розвиток  креативного  мислення учнів  при  вивченні  математики».  Кількість  сторінок – 27 + додаток, список  літератури –  25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.               

ВИСНОВКИ

Одним із шляхів впровадження Державного стандарту базової і повної загальної  середньої освіти у роботу вчителя математики є впровадження інноваційних педагогічних технологій. Вони необхідні для формування креативного мислення і виховання творчої особистості,  підготовленої до розв'язування складних питань в різних сферах діяльності.

Під креативним мисленням розуміємо нестандартний спосіб мислення, за допомогою якого активізуються творчі здібності людини, здатність до продукування нових ідей та створення нових об’єктів, знаходження несподіваних способів вирішень проблем. Для розвитку креативного мислення використовують різні види творчо-розвивальних технологій: технологію проблемного навчання; розв’язування творчих завдань (ТВРЗ); проектну технологію; інтерактивного й ігрового навчання та ін.

Зазначено, що математика як навчальний предмет надає широкі можливості для здійснення процесу формування креативності мислення учнів.  Використання технології розв’язування творчих завдань (особливо нестандартних завдань підвищеного рівня складності) якнайповніше  дає можливість педагогу вчити школярів міркувати, творити, шукати, узагальнювати, порівнювати. У такому аспекті уроки математики можна розглядати як різновид наукової творчості.

Творчі нестандартні завдання розвивають такі пізнавальні та творчі здібності як уміння робити висновки, оперувати інформацію, аналізувати ситуації, передбачати наслідки; здатність винаходити нові оригінальні ідеї, знаходити кілька правильних відповідей та ін.

Нестандартною (творчою) називають задачу, алгоритм розв’язку якої наперед невідомий.  Для розв’язування нестандартної задачі учень не має готової схеми дій, або задачу неможливо розв’язати відомими способами, до результату також неможливо перейти на основі  прямого відтворення знань і операцій.

Дати учням базу знань, що дозволить розв’язати будь-яку задачу творчого характеру - неможливо, бо творчі завдання якоюсь мірою неповторювані, а універсального методу, що дозволяє розв’язати будь-яку задачу немає. Навіть суворе дотримання всіх вказівок і слідування порадам вчителя не зможе творчий процес відшукання вирішень творчих завдань укласти в певні схеми.

Узагальнено, що процес розв’язування будь-якої творчого (нестандартного)  завдання складається у послідовному застосуванні двох основних операцій:

  1. зведення (шляхом перетворення або переформулювання) творчої задачі до рівносильної їй, але уже стандартної;
  2. розбиття нестандартної задачі на декілька стандартних підзадач.

Підсумовано, що використання системи розв’язування творчих завдань на уроках математики якнайкраще розвиває в учнів креативне мислення, інтерес до навчання, предмету. Треба лише вдало добирати математичні завдання, щоб вони викликали цікавість у школярів. Адже пробудити інтерес до математики, навчати школярів творчо мислити - це найголовніша мета, до якої прагне сучасний вчитель у зв’язку з завданням підвищення ефективності процесу навчання математики. Цьому сприяють: практичне ознайомлення школярів з нестандартним підходом до розв’язання творчих завдань; вправляння в пошуках оригінальних рішень; багатогранна творча діяльність школярів, яка спрямована на формування навичок пошукової праці.

Для вирішення цих завдань використовуємо також різноманітні творчі вправи, запитання, цікаві задачі, логічні вправи, задачі-головоломки, задачі-жарти, дидактичні ігри, загадки, ребуси та інші завдання.

Отже, для розвитку креативного мислення учнів у процесі вивчення математики доцільно використовувати творчо-розвивальні завдання: творчі завдання, винахідницькі задачі, що передбачають нестандартний підхід до їх розв’язування.

Замовити творчу/ курсову/підсумкову   роботу  на  тему  «Розвиток  креативного  мислення учнів  при  вивченні  математики»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!