Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Застосування проблемного навчання на уроках математики

Випускна/творча/курсова робота на тему "Застосування проблемного навчання на уроках математики"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

1.1. Зміст і роль технології проблемного навчання

1.2. Особливості застосування проблемного навчання на уроках математики

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО  НАВЧАННЯ  МАТЕМАТИКИ

2.1. Педагогічний досвід застосування технології проблемного навчання на уроках математики

2.2. Методичні вимоги й рекомендації щодо організації проблемного навчання уроках математики 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 Детальніше   про   курсову /творчу/підсумкову  роботу   на  тему  «Застосування проблемного навчання на уроках математики».  Кількість  сторінок – 30 (з додатком), список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ВИСНОВКИ

В умовах сьогодення перед школою ставиться завдання формування всебічно розвиненої  творчої  особистості, яка  спроможна  діяти в нестандартних ситуаціях, критично й креативно мислити, бути здатною  до  самоосвіти й саморозвитку.

Реалізація цих завдань можлива за умов впровадження у навчальний процес технології  розвиваючої  освіти, яка спрямована на активне одержання учнями знань, формування прийомів дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, творчості, виховання соціально вагомих рис особистості. Цьому сприятиме використання проблемних ситуацій на уроках математики, як основного методу проблемного навчання, який стимулює навчальний процес і підвищує загальну пізнавальну активність учнів на уроці.

Сутність проблемного навчання полягає в створенні (організації) перед учнями проблемних ситуацій, усвідомленні, прийняті та вирішенні цих ситуацій в процесі спільної діяльності учнів та учителя. Але такі ситуації не виникають самі, а стають результатом дидактичної майстерності педагога. Взагалі, проблемне навчання - це тип розвиваючого навчання, при якому поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність учнів із засвоєнням ними готових висновків науки, а система методів побудована з урахуванням цілеспрямованості та  принципу проблемності.

Технологія проблемного навчання орієнтується на формування пізнавальної самостійності, стійких мотивів засвоєння знань і розвитку розумових здібностей учнів та визначається системою проблемних ситуацій.

Проведено порівняльну характеристику методів традиційного і  проблемного навчання. Зроблено висновок, що впровадження у навчальний процес з математики проблемного навчання, порівняно із так званою «пасивною» моделлю має ряд переваг: учні  засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку); відсоток засвоєння, як правило, високий; педагог сильніше розкривається перед учнями як особистість, виступає як лідер, організатор; роль учнів активна, вони приймають важливе рішення стосовно процесу навчання; джерело мотивації  внутрішнє (інтерес самого учня).

Основною категорією проблемного навчання є проблемна ситуація, для оволодіння якою учень або колектив мають знайти й застосувати нові для себе знання чи способи дій.  Проблемна ситуація в навчанні математики – це пізнавальна проблема, ускладнення, для подолання якого учні мають здобути нові знання або докласти інтелектуальних зусиль. Проблемний метод трансформує в собі концентрацію набутих знань та аналітичний пошук нового способу розв’язання поставленої проблеми.

Наведено способи створення проблемних ситуацій на уроках математики: підведення учнів до обґрунтування неочевидних залежностей, пропедевтичні завдання, підведення учнів до самостійних індуктивних висновків, розв’язання підготовчих вправ та задач, створення ситуації вибору, підведення учнів до висновків, що  суперечать їх попереднім уявленням, організація дискусії, порівняння  нового  поняття з  вивченим раніше.

Наведено приклади застосування проблемного  методу на уроках математики в середній школі. Проблемні запитання (ситуації) можуть виникати під час розв’язування нестандартної задачі, що потребує творчого підходу. Проблемне навчання на уроках математики  можливо застосовувати для засвоєння  узагальнених знань – понять, правил, законів, причинно-наслідкових та інших логічних залежностей

Окреслено умови й рекомендації для організації проблемного навчання на уроках математики.

Підсумовано, що важливим фактором, який допомагає правильно створити проблемну ситуацію на уроці математики, є належне формулювання питання вчителем, а також формування в учня вміння аналізувати й систематизувати  зміст  поставленої  проблеми. 

Замовити  курсову/творчу /підсумкову  роботу  на  тему  «Застосування проблемного навчання на уроках математики»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!