Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках біології (10-11 клас)

Курсова/підсумкова  робота на тему "Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках біології 10-11 клас рівень стандарту"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   УЧНІВ  У  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ  ПРОЦЕСІ

1.1. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі

1.2. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   УЧНІВ  У  ПРОЦЕСІ   НАВЧАННЯ   БІОЛОГІЇ

2.1. Педагогічний досвід  роботи  з активізації пізнавальної діяльності  учнів  на  уроках  біології

2.1. Методичні рекомендації щодо активізації пізнавальної діяльності учнів  на  уроках  біології

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

 Детальніше   про   курсову/підсумкову   роботу   на  тему  «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках біології  10-11 клас рівень стандарту».  Кількість  сторінок – 32, список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

 У пояснювальній  записці до навчальної  програми «Біологія й екологія» 10-11 класи (рівень стандарту)  зауважено, що «кожен навчальний предмет, і біологію  зокрема, слід  розглядати  як  засіб  розвитку  особистості  учня». Реалізація  чинної  програми  вимагає  від  учителя  організації пізнавальної діяльності школярів на уроці, націлює його на розвиток інтелектуальних здібностей, творчої особистості, формування ключових  й предметних компетентностей. На підставі компетентнісного підходу, знання  з навчальних предметів, зокрема  з біології мають бути не багажем «про всяк випадок», а ключем до розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації  в  соціумі, облаштування  особистого  життя.

Реалізація компетентнісного підходу пов’язана з використанням методів  активізації  навчально-пізнавальної  діяльності, що  розуміються  як  сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на учнів, спрямованих насамперед (порівняно з традиційними методами навчання) на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію пізнавальної діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного  розв’язання  навчальних  й  життєвих  завдань.

Активізація  пізнавальної діяльності  учнів  потребує від учителя використання різноманітних методів, способів і форм навчан­ня, які стимулюють учнів до виявлення активності та само­стійності.

Сучасні педагогічні технології, вмілий аналіз та застосування їх на основі використання ігрових, інтерактивних методів, ІКТ, технологій проблемного та випереджувального навчання  допоможуть творчому вчителю  зробити  кожен  урок  біології  неповторним,  цікавим і корисним.

При  вмілому  використанні  засобів й  методів  активізації  пізнавальної  діяльності  учнів  уроки  біології  допомагають  розвивати  в учнів допитливість, самостійність, спостережливість, творчу активність, пізнавальний  інтерес. Успіх процесу навчання біології значною мірою залежить від ставлення учнів до засвоєння знань та мотивів навчально-пізнавальної діяльності. Активність учнів характеризується ставленням до навчання (стан готовності, прагнення до самостійної діяльності  тощо). Тільки стимулюючи пізнавальну діяльність самих учнів і підвищуючи їх власні  зусилля в оволодінні знаннями на всіх етапах навчання, можна досягти  розвитку  пізнавального  інтересу  до  біології.

У другому розділі розкрито практичний досвід використання педагогічних  технологій на уроках біології  з  метою  розвитку  пізнавальної активності  учнів 10-11 класів. Великого  значення  слід  надавати використанню на уроках біології   інтерактивних  методів, що передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне  вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Завдання для активізації пізнавального інтересу учнів на уроках біології в  школі включають завдання та вправи, основним призначенням яких є навчити учнів систематизувати, узагальнювати матеріал і виділяти головне з великого обсягу матеріалу, сприяти розвитку логічного та критичного мислення; застосовуючи різні цікаві форми роботи, досягти якісного засвоєння  знань. Постановка на уроці проблемних питань, самостійне рішення пізнавальних задач, формування у школярів уміння доводити і обґрунтовувати свої думки все це сприяє активізації розумової діяльності, що  обумовлює  розвиток  пізнавального  інтересу  до  біології.

Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового навчального матеріалу, потрібно використовувати різноманітні методичні прийоми й технології: створення проблемної ситуації, випереджувальне навчання, метод проектів, прийом  новизни, значущості, динамічності, дослідницький прийом та інше. Усі вони збуджують допитливість, пізнавальний інтерес і можуть бути використані на всіх етапах вивчення навчального матеріалу.

Пізнавальні завдання, розроблені від­повідно до вікових особливостей з урахуванням індивідуаль­них здібностей учнів, з часом мають поступово ускладнюва­тися  і  спонукати  до  підвищення  розумової  діяльності  учнів.

 Замовити  курсову/підсумкову  роботу  на  тему  «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках біології   10-11 клас рівень стандарту»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!