Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Використання сучасних методів у процесі навчання географії та природознавства

Випускна/творча/підсумкова робота на тему "Використання сучасних методів у процесі навчання географії та природознавства як шлях підвищення пізнавальної діяльності учнів"

ЗМІСТ

ВСТУП 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ  СУЧАСНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА ГЕОГРАФІЇ  

1.1. Проблема використання сучасних методів у навчальному процесі 

1.2. Застосування іннноваційних методів у процесі навчання географії та природознавства 

1.3. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ 2. МЕТОДИКА ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА

2.1. Педагогічний досвід використання сучасних методів у процесі навчання географії 

2.2. Методичні рекомендації щодо використання сучасних методів у процесі навчання природознавства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше   про   курсову/підсумкову   роботу   на  тему  «Використання сучасних методів у процесі  навчання  географії та природознавства як шлях підвищення пізнавальної діяльності учнів».  Кількість  сторінок – 28, є додаток (розробка уроку), список  літератури –  25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Методика навчання, як і вся дидактика, сьогодні переживає складний період розвитку. Відбувається  перебудова загальноосвітньої школи. Створюються нові концепції освіти, стандарти, в яких описано не лише зміст, але і вимоги до результатів навчання. Гостро постає проблема оновлення методів, засобів і форм організації навчання. Остання проблема тісно пов’язана з розробкою і використанням у навчальному процесі нових педагогічних технологій, які детально визначають алгоритми застосування дидактичних інструментів, сприяють досягненню запрограмованого навчального результату.

З’ясовано, що до сучасних методів навчання географії та природознавства вчені відносять технології інтерактивного навчання; проектні технології; інформаційні технології; технології модульного навчання;  ігрові технології, технологію «створення успіху»  та ін. Серед методів активізації пізнавальної діяльності виділяють метод мозкової атаки, метод пізнавальних ігор, інверсії, аналіз життєвих ситуацій та створення ситуації успіху в навчанні, метод ключових (евристичних) запитань, проблемно-пошукові методи навчання,

Узагальнено, що впровадження сучасних методів у процесі навчання географії та природознавства  передбачає розв’язання низки завдань:

– розвиток  пізнавального інтересу;

– розкриття творчих можливостей учнів;

– формування дослідницько-практичних умінь та навичок;

– розвиток в учнів самостійності;

– готовність до  формування  життєвих компетентностей.

Виявлено, що підвищення пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання географії та природознавства відбувається найбільш результативно при використанні інноваційних (сучасних)  технологій  навчання. Найбільш ефективними для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках природознавства й географії слід визнати  інтерактивну й проектну технології.

Сутність проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Робота над проектом – практика особистісно  зорієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Працюючи над проектом з природничих наук, учні опановують комплекс умінь (пізнавальних, практичних, оцінних), основи взаємодії один з одним, навчаються самостійно одержувати нові знання, а також інтегрувати їх. Завдяки проектній технології підвищується пізнавальна активність учнів на уроках природознавства й географії.

Методи спрямовані на збільшення комунікативної активності між учасниками спілкування, або їхньої взаємодії, називають інтерактивними. Серед них найбільшого поширення набули такі: мозковий штурм, або мозкова атака, коло ідей, мікрофон (вільне накопичення великої кількості ідей з певної теми, критичне їх осмислення); метод прогнозування або передбачення (за дидактичним матеріалом підтвердити чи заперечити гіпотезу, сформулювати тему заняття); дискусія, кути, ПРЕС-метод та ін. На уроках з використання інтерактивних методів учні почувають себе більш розкуто, жваво реагують на кожне запитання, репліку вчителя та відповідь своїх однокласників. Ці уроки моделюють життєві ситуації, залучають учнів до пошукової роботи, виховують у них любов до географії та природознавства, а головне – розвивають предметні й ключові компетентності.

Таким чином, сучасні методи, стратегії, техніки, прийоми у процесі навчання географії та природознавства допомагають учневі розкритись, виявити себе, свою позицію – розвивають критичне мислення, активність, комунікабельність, підвищують пізнавальну діяльність учнів, навчають самостійності у пошуку  необхідної інформації. Застосування сучасних  методів на уроках дозволяє вчителю природничих наук ефективно розв’язувати вiдразу декiлька завдань: підвищувати  пізнавальну діяльність й  мотивацiю учнiв до навчання, вiзуалiзувати  дослiджуваний  матерiал; інтенсифікувати  навчальну  діяльність.

Замовити  курсову/підсумкову  роботу  на  тему  «Використання сучасних методів у процесі навчання географії та природознавства як шлях підвищення пізнавальної діяльності учнів»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!