Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Креативний розвиток дошкільника

креативний розвиток дошкільникаКурсова робота на тему "Креативний розвиток дошкільника"

ПЛАН

Вступ

Розділ  1. Теоретичні  основи  креативного розвитку дітей дошкільного віку

1.1. Сутність поняття  «креативність» у  науковій  літературі

1.2. Креативність як  універсальна  творча  здібність

1.3. Особливості креативного  розвитку  дітей  дошкільного віку

1.4. Методи діагностики креативного  розвитку  дошкільника

Розділ 2. Діагностика виявлення креативного розвитку дітей дошкільного  віку

2.1. Методика діагностики  універсальних творчих здібностей (методики «Сонце в кімнаті», «Складна картинка», «Як врятувати зайчика»,  «Дощечка»)

2.2. Методичні рекомендації батькам й педагогам щодо креативного розвитку  дошкільників

Висновки

Список  використаних  джерел

Додаток

Детальніше   про   курсову   роботу   на  тему  «Креативний  розвиток  дошкільників».  Кількість  сторінок – 45 з додатками (ігри й заняття з креативного розвитку дітей), список  літератури –  32. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

 Наукові  праці  вчених доводять, що  в  дошкільному дитинстві закладаються основи особистості: визначаються інтереси, здібності та нахили, риси її характеру, визначаються норми поведінки і формуються базові якості особистості, серед яких чільне місце займає креативність.

Виявлено, що дошкільний вік  - період  активного  розвитку  креативності  дитини, що базується, з одного боку, на яскравих образах, емоційності, імпульсивності й жвавості поведінки дитини, а з іншого - на незнанні законів логіки, загальних закономірностей явищ, відсутності жорстко закріплених правил мислення. Разом із тим, розвиток більш тісних зв'язків діяльності з мовленням, формування  уяви, прагнення до наслідування інших і становлення нормативності поведінки в дітей дошкільного  віку створюють умови виникнення креативності.

На  основі  теоретичного аналізу наукової літератури визначено поняття креативність - творчі  здібності  особистості, що  характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей, відхилятись від традиційних  схем  мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.

З’ясовано, що переважно  вчені  виділяють  п’ять  параметрів  креативності: швидкість; гнучкість; оригінальність; допитливість; сміливість. Якщо виходити з базових уявлень про креативність, то саме оригінальність слід трактувати її центральним параметром: адже продукування нових ідей (критерій новизни) є найважливішою ознакою креативного мислення.

Багато дослідників виділяє творчі уяву і мислення як обов’язкові структурні  компоненти  креативності, що, власне, обумовлює спрямованість методик на діагностику  цих  якостей  особистості. 

Під креативним мисленням розуміємо нестандартний спосіб мислення, за допомогою якого активізуються творчі здібності людини, здатність до продукування нових ідей та створення нових об’єктів, знаходження несподіваних способів вирішень проблем. Для розвитку такого мислення необхідні  інноваційні педагогічні  методи і технології, які б стимулювали  особистість  до здатності  генерувати  різноманітні оригінальні ідеї, знаходити  способи  їх практичного вирішення.

Дослідженнями ряду психологів доведено, що креативному мисленню сприяє використання різних засобів   й  методів  розвитку  креативності  дошкільника, до  яких належать: виділення протилежних властивостей, пошук аналогій, асоціювання понять, ставлення запитань, переформулювання, генерування ідей, зміна альтернативи, комбінування та інші. Деяким з них можна навчити дитину вже у віці 5-7 років. Основний шлях  формування  креативності у  дошкільнят полягає у створенні доступних для них проблемних ситуацій, постановці творчих завдань, формуванні  творчого досвіду дитини, що сприяє  самостійному пошуку.

Для цього пропонується залучення дітей до різноманітних видів роботи: інсценування, драматизація  твору з  його творчим  переосмисленням, втілення  творчого  задуму в  образотворчу  діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміми, пошуково-дослідницька  діяльність під  час  ознайомлення дітей з природою тощо. Все це дає великий поштовх для розвитку творчості дитини, у якої розвивається творча уява й проявляється вміння створювати нове, своє.

Підводячи  підсумки роботи, було визначено умови, які забезпечать ефективність креативного розвитку дошкільника: наявність сприятливого психологічного клімату в дошкільному навчальному закладі та в родині (атмосфери визнання, поваги, свободи), необхідного обладнання і матеріалів для творчості, соціально-емоційних (відчуття захищеності, безпеки) і розвивально-інтелектуальних (завдань творчого характеру) компонентів; залучення до активної взаємодії батьків і закладу дошкільної освіти  на основі потреб і можливостей у вихованні креативної особистості.

Наголошено, що оскільки креативність є багатовимірним утворенням, доречно досліджувати  різні її  аспекти  за  допомогою різних методик.

Зауважено, що сучасні методики діагностики дитячої креативності мають характер експериментальних проб з гнучким алгоритмом поведінки та якісною інтерпретацією. Методики орієнтовані на вияв вербальної та невербальної креативності. Для сучасних методик властивою є відсутність обмежень за часом; змагальної мотивації та критики дій; жорсткої установки на творчість в інструкції та мінімізації мотивації досягнень.

 Однією з методик виявлення креативності дітей дошкільного віку є методика В. Синельникова і В. Кудрявцева, що полягає у діагностиці універсальних творчих здібностей дітей 4–5 років. Методика складається з чотирьох діагностичних завдань. Вони дозволяють з’ясувати рівень сформованості у  дитини реалізму  уяви; вміння бачити  ціле  раніше частини; виявити  ситуативно-перетворювальний характер творчих рішень; здатності  дошкільника  до експериментування.

Здійснено діагностику креативного розвитку дітей дошкільного віку за методикою  В. Синельникова і В. Кудрявцева. За  результатами  дослідженя креативного розвитку дошкільників маємо такі результати:  простий рівень творчих якостей мають 7 дітей з групи (40%), репродуктивний – 5 дітей (35%), продуктивний - 3 дошкільників (15 %),  креативний – 2 дітей (10 %).

Отримані показники свідчать про переважання простого й репродуктивного  рівня  креативного розвитку дошкільників, що, на нашу думку, може бути  зумовлено  низьким  рівнем  компетентності  педагогів  та батьків вихованців з питань формування креативності у дошкільників; недостатнім використанням потенціалу розвивального середовища для формування креативності дітей дошкільного віку.

Підсумовано, що розвиток креативності дитини дошкільного віку, розкриття її творчого потенціалу можливі лише за тісної співпраці вихователів  закладу  дошкільної  освіти  з  родинами  вихованців.

Замовити  курсову  роботу  на  тему  «Креативний розвиток дошкільників»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!