Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Вивчення частин мови в початкових класах

українська моваКурсова робота на тему "Вивчення частин мови в початкових класах"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ  1.  Теоретичні засади  вивчення  частин мови в початкових класах

1.1. Зміст і мета  вивчення частин  мови  у  початковій  школі

1.2. Етапи формування граматичних понять учнів при вивченні частин мови

Розділ 2. Методичні аспекти вивчення частин мови у початкових класах

2.1. Методика вивчення  частин  мови  у  2-4 класах

2.2. Сучасні педагогічні технології й методи вивчення частин мови в початкових класах

2.3. Методичні особливості вивчення службових частин мови в початковій школі

Висновки

Література

Додатки

 Детальніше   про   курсову   роботу   на  тему  «Вивчення  частин  мови  в  початкових  класах».  Кількість  сторінок – 30 (+ додатки), список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.        

 ВИСНОВОК

 У курсовій роботі з'ясовано, що граматика  традиційно посідає  основне  місце  у  шкільному  курсі  української  мови, зокрема  й  у  початковій  школі. 

У початкових класах вивчається матеріал, який є базовим для свідомого оволодіння рідною мовою в середніх класах. Вивчення частин мови в початкових класах має на меті ознайомлення учнів з такими самостійними частинами мови, як іменник, прикметник, дієслово, числівник, особові займенники, прислівник і з службовою частиною мови прийменником (без уживання термінів «самостійні» й «службові» частини мови).

В учнів початкової школи при вивченні частин мови формується усвідомлення того, що кожне слово є назвою предмета, ознаки  чи  дії і відповідає на певне питання. Відбувається  й   також засвоєння  орфографічних правил, таких, як правопис відмінкових закінчень іменників і прикметників, особових закінчень дієслів тощо, здійснюється  розвиток  усного і  писемного мовлення учнів шляхом збагачення словника новими  іменниками, прикметниками  чи  дієсловами, уточнення змісту окремих слів, формується вміння  добирати  слова для  передачі  своїх  думок.

Результатом засвоєння молодшими школярами теми «Частини мови» є розрізнення слів, що відповідають на питання різних частин мови (серед них числівників, прислівників без уживання терміна), які розрізнюються за родом, числом (іменники, прикметники), стоять у  формі того чи іншого часу (дієслово); вміння будувати сполучення зі слів, що є різними частинами мови, використовуючи службові слова; розрізнювати слова за родовими і видовими ознаками; добирати групи спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови, вводить їх у словосполучення і речення.

У курсовій роботі наголошено, що саме у  молодшому  шкільному віці формується початкова система граматичних  понять, які  формуються  внаслідок тривалої роботи над відповідним мовним матеріалом, запропонованим учителем.

Зауважено, що у процесі  формування  граматичного  понят­тя лінгводидакти виокремлюють  чотири  етапи, розкрито їх  зміст.

Пер­ший етап формування полягає в аналізі мовного матеріалу з метою виділення суттєвих ознак понят­тя. Використовують аналіз та синтез для виокрем­лення типових ознак даного мовного явища; аб­страгування від лексичного значення слів. Другий етап - узагальнення ознак, встановлення зв’язків між ними та введення терміна (після того, як учні навчилися встановлювати певні ознаки кожної час­тини мови, вводяться спеціальні терміни).  Тре­тій етап полягає в уточненні суті ознак поняття і зв’язків між ними. Водночас учні засвоюють і гра­матичні ознаки частин мови; розпочинається робо­та за підручником).  Четвертий етап - це конкре­тизація вивченого поняття через виконання вправ, що вимагають практичного застосування  одержа­них  знань.

Розкрито  методичні  аспекти  ознайомлення учнів з такими самостійними частинами мови, як іменник, прикметник, дієслово, числівник, особові займенники, прислівник і з службовою частиною мови  прийменником  (без уживання термінів «самостійні» і «службові» частини  мови).  Саме ці частини  мови  опрацьовуються  учнями  протягом усього навчання у початковій  школі.

Встановлено, що вивчення граматики у початкових класах базується на  принципах наступності й системності, оскільки в  кожному  наступному  класі  початкової  школи теоретичний   матеріал  про частини мови  ускладнюється, опрацьовуються  нові  теми, засвоюються  нові  граматичні  поняття.

Наголошено на важливості використання інноваційних технологій у процесі вивчення частин мови з метою ефективного їх засвоєння молодшими школярами. Розкрито роль  ігрової  технології на  уроках  рідної  мови, методичні особливості вивчення службових частин мови в початковій  школі.

Підсумовано, що найважливішим у  початковій  школі під час вивчення частин мови  є  те, щоб  учні  усвідомили  функціональну  роль кожної  частини  мови, здобули  практичні  вміння користуватися ними у своєму  мовленні.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Вивчення частин мови в початкових класах»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!