Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку

любов дітей до рідного краюКурсова робота на тему "Виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку"

План

Вступ

  1. Теоретичні основи виховання  у  дітей  дошкільного віку  любові  до  рідного краю
  2. Характеристика педагогічних умов виховання у  дітей старшого дошкільного  віку  любові до  рідного  краю
  3. Методи виховання любові до рідного краю у  дітей старшого дошкільного віку
  4. Педагогічні напрями з  виховання любові до рідного краю у дітей старшої групи закладу дошкільної освіти 

Висновки

Список використаних джерел

Детальніше   про   курсову   роботу   на  тему  «Виховання любові  до  рідного  краю  у  дітей старшого  дошкільного  віку».  Кількість  сторінок – 30 ( + додаток), список  літератури –  31. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновки 

Виокремлюючи із системи освіти дошкільний вік, науковці розглядають його як період в якому закладаються основи патріотичного виховання, формується патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність особистості дитини. У зв’язку з цим набуває значення  визначення  мети, завдань, засобів патріотичного виховання дошкільників.

Зміст  Базового компонента дошкільної  освіти й чинних освітніх програм передбачає  організацію системної та планомірної роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників, що спрямоване на виховання у дітей любові до України, шанобливого  ставлення  до родини, поваги до  народних  традицій  і  звичаїв, культури,  мистецтва,  рідної мови, національних цінностей  українського народу.

Любов до Вітчизни починається з любові до рідного краю – місця, де людина народилася і провела дитячі роки свого життя. Рідний край слід розглядати як соціокультурний, філософський та психолого-педагогічний феномен, який містить потенціал для розвитку особистості та соціалізації дитини в дошкільні роки. Щоб закладати  основи патріотизму вихователі  мають  щонайперше розкрити  дітям  історію  рідного  краю, його народу.

Старший дошкільний вік – найсприятливіший для систематичного виховання любові до рідного краю, адже саме в цей період відбувається формування культурно-ціннісних орієнтацій особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес усвідомлення себе в навколишньому світі.

Любов до рідного краю стосовно дитини старшого дошкільного віку засновується на інтересі дітей до найближчого  оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села). Основними напрямами  виховання любові до рідного краю є формування уявлень про сім’ю, родину, рід і родовід; краєзнавство; ознайомлення із явищами суспільного життя; формування знань про історію держави, державні символи; ознайомлення із традиціями й культурою свого народу; формування знань про людство.

Проблема виховання любові до рідного краю  надзвичайно багатоаспектна через свою  інтегративну функцію. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

До завдань виховання любові до рідного краю у закладі дошкільної освіти  відносимо: розширювати знання про сім’ю, рід, залучати дітей до участі у колективних заходах, ознайомлювати дітей на елементарному рівні з їхніми правами та обов’язками, підкріплювати бажання дотримувати їх у своєму житті; ознайомлювати дітей з архітектурними пам’ятками рідного міста (села), його вулицями, будовами; розповідати про державні символи, систематизувати знання дітей про тваринний і рослинний світ України, вчити любити й оберігати природу рідного краю; формувати уявлення дітей про традиції, обряди та звичаї України та ін.

З’ясовано, що  виховання  у  дітей  старшого  дошкільного  віку  любові до  рідного  краю  в закладі  дошкільної освіти  являє  собою цілісну систему  різноманітної роботи. Тут тісно переплітаються спеціально організовані заняття з дітьми (пізнавальні заняття, інтегровані заняття, музичні, ознайомлення з природою рідного краю, ознайомлення з творами мистецтва тощо), читання художньої літератури, бесіди, екскурсії та заочні подорожі, цільові прогулянки, дидактичні ігри, індивідуальні завдання та багато інших форм роботи з дошкільниками. Щоб використані форми і методи роботи були ефективними, вони повинні бути цікавими для дошкільників, затримувати  дитячу  увагу.

Шляхи виховання любові старших дошкільників до рідного краю у закладі дошкільної освіти проходять  через збагачення їхнього світогляду певними знаннями, формування уявлення про суспільні явища і події у світлі загальновизнаних тлумачень, накопичення соціального досвіду життя у найближчому оточенні (сім’ї, вулиці, місті, селі), через залучення до культури, родинних традицій, виховання любові до рідного дому.

 Розкрито методичні аспекти виховання любові до рідного краю у закладі дошкільної освіти. Основний формою виховання дітей є тематичні заняття. Важливо, щоб вони підвищували дитячу розумову активність, привчали дітей самостійно аналізувати побачене, робити узагальнення, висновки. Знання та враження дошкільників необхідно постійно збагачувати та розширювати, підтримувати інтерес дитини до пізнання історії та сьогодення рідного краю у різних видах діяльності. Серед методів освітнього впливу на духовну сферу дитини перевагу слід віддавати іграм.

З метою реалізації окреслених вище завдань педагогам і батькам необхідно створювати умови для накопичення дітьми першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативної, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо.

Підсумовано, що основними умовами ефективної реалізації завдань виховання любові до рідного краю в дітей дошкільного віку є: організація розвивального середовища (природного, соціального, предметно-культурного); належне програмно-методичне забезпечення освітнього процесу (необхідними програмами, навчально-методичною, художньою літературою, методичними розробками тощо); інтегрування в освітньому процесі різних форм роботи з дітьми, методів, засобів педагогічного впливу, видів дитячої  діяльності; систематичне вивчення стану освітньої роботи, її результативності;  співпраця з батьками вихованців у питаннях патріотичного виховання, залучення батьків до участі в освітньому процесі дошкільного закладу.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Виховання любові  до  рідного  краю  у  дітей старшого  дошкільного  віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!