Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сенсорний розвиток дітей раннього віку засобами ігрової діяльності.

Курсова/випускна робота на тему "Сенсорний розвиток дітей раннього віку засобами ігрової діяльності"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Сенсорний розвиток дитини у сучасній системі дошкільного виховання

1.1. Сенсорне виховання у спадщині видатних педагогів минулого

1.2. Особливості сенсорного розвитку  дітей  раннього  віку

1.3. Роль ігрової діяльності в процесі сенсорного розвитку дітей раннього віку

РОЗДІЛ 2. Методичні аспекти сенсорного розвитку дітей раннього віку засобами ігрової  діяльності

2.1. Методична система роботи щодо сенсорного розвитку дітей раннього віку

2.2. Методичні прийоми сенсорного розвитку дітей раннього віку в процесі ігрової діяльності

2.3. Методичні рекомендації вихователям щодо сенсорного розвитку дітей раннього віку

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 Детальніше   про   курсову   роботу   на   тему  «Сенсорний  розвиток  дітей  раннього  віку засобами  ігрової  діяльності».  Кількість  сторінок – 30 (+ додаток), список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

У контексті модернізації  дидактико-методичної і нормативної бази  дошкільної  ланки освіти на початку ХХІ століття сформувались чітко виражені тенденції щодо організації сенсорного розвитку дітей раннього віку: цільовими напрямами проголошено збагачення зорових, слухових і дотикових сенсорних процесів; методологічними засадами формування сенсорики особистості визнано положення концепцій психології сприймання, розвивального навчання, теорій навчальної діяльності, опанування дітьми еталонних знань про найтиповіші зовнішні ознаки предметів і явищ дійсності та засвоєння узагальнених способів їх обстеження.

Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розумового розвитку. Чуттєве пізнання має дуже важливе значення у дошкільному дитинстві, яке є найбільш сприятливим періодом формування та вдосконалення діяльності органів чуттів, нагромадження уявлень про оточуючий світ.

Метою сенсорного розвитку дітей раннього віку є формування у них сенсорних здібностей. Вітчизняна дошкільна дидактика, спираючись на сучасні психологічні  дослідження, розглядає сенсорний розвиток як формування нових, таких, що не існували раніше, сенсорних процесів і властивостей за активного педагогічного впливу.

Вченими доведено, що сенсорне виховання виступає обов’язковим складником розвитку дитини раннього віку, яка потребує усвідомлених дій з боку вихователів, що підтверджується наявністю значної кількості методичного та практичного матеріалу. Проте в практиці дошкільної освіти сенсорне виховання дітей дошкільного віку здійснюється нецілеспрямовано. У більшості сучасних програм навчання і виховання дітей дошкільного віку відсутні завдання із сенсорного виховання й розвитку дитини, а їх реалізація відбувається стихійно і не систематизовано в окремих напрямах роботи вихователів, спрямованих на розумовий розвиток дитини, розвиток мовлення, ознайомлення з довкіллям. Усе це переконливо доводить необхідність вивчення змісту, визначення умов та засобів організації сенсорного розвитку дітей раннього віку.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компоненту дошкільної освіти  передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення.

Більшість дослідників вважає недоцільним відокремлення до трьох років ігрової діяльності дітей, дидактичних ігор і вправ із сенсорного виховання. Протягом дошкільного дитинства дитина оволодіває такими різновидами гри, як предметно-маніпулятивна (1-3 роки), сюжетно-рольова (3-7 років), конструктивна, будівельна, дидактична, рухлива, гра з правилами.

Головне джерело сенсорного розвитку дітей раннього віку - гра. В ній дитина моделює реальність, відтворює її зміст, апробує різні схеми виконання завдання або будує власний сюжет, долає стереотипи поведінки тощо.

При  організації  роботи з сенсорного розвитку дітей раннього віку  в процесі ігрової діяльності було запропоновано дотримання таких рекомендацій:

  1. Забезпечити матеріальне предметно-ігрове, розвивальне, комунікативне середовище (пропонувати творчі завдання у різних видах діяльності з урахуванням пізнавальних інтересів кожної дитини: зображувальних, словесних, музичних, комбіновані).
  2. У своїй діяльності педагогам слід користуватися широким спектром засобів: яскрава наочність, ілюстрації, роздавальні матеріали, книги з цікавим змістом, художнє слово, технічні засоби навчання (програвачі, магнітофони, проектори), що зацікавлюють дітей перспективою пізнавального спілкування; створювати мікросередовище, насичене інформацією, позитивними пізнавальними емоціями, що захоплює дитину, формує у неї стійкий інтерес до пізнавальної взаємодії з дорослим; використовувати творчі завдання на різносторонній розвиток особистості.
  3. Організувати педагогічне середовище з позитивною атмосферою, де панує гуманність, взаємодовіра, взаємодопомога, і кожна дитина почуває себе безпечно. Створювати позитивний психологічний клімат в умовах індивідуальної взаємодії дитини з дорослим. Спонукати її до спілкування щодо потреб та проблем, які хвилюють дошкільників, що сприяє поглибленню пізнавальних інтересів та активності.
  4. Обговорювати з дітьми питання, пов’язані з емоційним, моральним світом людей, їхніми вчинками, переживаннями. Дати можливість дошкільникам ділитися своїми планами, враженнями, думками, що допомагає їм усвідомлювати зміст подій, які відбуваються навколо. Звертати увагу дітей на нові, незвичні риси об’єкта, формулювати передбачення, націлюючи на експериментування, роздуми, висловлення здогадок.
  5. Для підвищення активності батьків дітей проводити індивідуальні бесіди, консультації з питань особливостей пізнавальної діяльності, дитячої творчості, пропонувати комплекси розвивальних ігор для проведення в сім’ї.
  6. Ігрові моменти, дидактичні ігри та вправи дають змогу задіяти у пізнавальній діяльності різні види сприймання: зорові, слухові, дотикові, смакові. Їх використання та вміле чергування не лише підвищують інтерес дітей до спільної з педагогом діяльності, а й допомагають кожній дитині бути уважною упродовж всієї гри, сприяють підвищенню пізнавальної активності старших дошкільників.

Підсумовано, що сенсорний розвиток дитини, з одного боку, має самостійне значення - отримання виразних понять про оточуючий світ, з іншого боку - складає фундамент загального розумового розвитку, що неможливо без опори на повноцінне сприйняття.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Сенсорний  розвиток  дітей  раннього  віку засобами  ігрової  діяльності»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!