Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Суспільно-політична терміносфера словникового складу англійської та української мов

Курсова робота на тему "Суспільно-політична терміносфера словникового складу англійської та української мов"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади функціонування суспільно-політичної терміносфери  в лексичній  системі мови

1.1. Сутнісні ознаки  суспільно-політичної  терміносфери 

1.2. Вплив лінгвальних й екстралінгвальних  чинників  на розвиток суспільно-політичної  терміносфери

1.3. Сучасні процеси в  англомовній  суспільно-політичній  терміносфері

Розділ 2. Специфіка розвитку й функціонування суспільно-політичної терміносфери  словникового   складу  англійської  та української  мов

2.1. Суспільно-політична терміносфера  словникового складу англійської  мови

2.2. Особливості становлення суспільно-політичної  терміносфери  словникового  складу  української  мови 

Висновки

Список  використаних  джерел

Детальніше   про   курсову   роботу   на   тему  «Суспільно-політична   терміносфера  словникового складу  англійської та  української  мов».  Кількість  сторінок – 34, список  літератури –  25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

ВИСНОВКИ

 Аналіз  наукових  досліджень  показує, що  поняття «суспільно-політична лексика» і «суспільно-політична  термінологія»  науковці  чітко  не  розмежовують та ще й по-різному трактують.  Одні вчені вважають, що до складу суспільно-політичної лексики входить термінологія політичних наук, інші чітко диференціюють поняття «суспільно-політична лексика»  і «суспільно-політична термінологія», принципово заперечуючи проти залучення термінів до складу суспільно-політичної лексики, треті використовують ці поняття як синоніми.

Проаналізувавши  наукові дослідження теми курсової роботи ми прийшли до висновку, що англомовні суспільно-політичні терміни є складним поєднанням, з одного боку, термінів, які виступають ядром цієї термінологічної системи, з іншого – загальновживаної  лексики, що використовується для опису різних  аспектів діяльності людини.

Суспільно-політичні терміни англійської мови  класифікують на  чотири  групи: однослівні  терміни, представлені іменниками, прикметниками та дієприкметниками, дієсловами; терміни-словосполучення різної  структури (три типи); терміни-запозичення, терміни-абревіатури.

Слова-терміни класифікують й за наступними типами: прості (кореневі, непохідні) – 50% від  загального числа термінів: ambassador, apartheid, democracy; афіксальні (похідні) – 49% від загального числа термінів: assassination, co-chair, intervention, post-Communist; абревіатури – 1%: OSCE. 

Особливістю  англомовної  суспільно-політичної  терміносфери  є  широке використання складних термінів – номінативних одиниць, які  складаються з  кількох самостійних  елементів  мови. 

Серед  суспільно-політичних термінів англійської мови найчисельнішу групу формують іменники й прикметники. Найчисельнішими  термінами суспільно-політичної терміносфери англійської мови  у функціонально-семантичному плані  є  синтаксичні типи: прикметник з іменником, іменник з іменником, де усі термінологічні словосполучення  володіють  спільною структурно-семантичною особливістю.

Суспільно-політичні терміни англійської мови переважно утворюються семантичним, суфіксальним  й  словоскладанням. З’ясовано, що для англомовної  суспільно-політичної терміносфери  на  сучасному етапі розвитку характерне широке використання неологізмів, іншомовних запозичень, багатозначних слів, сленгової  лексики, ідіом.  Характерним для новітнього періоду  словникового складу  англійської мови є процес неологізації суспільно-політичних термінів, який охоплює загальномовні інновації  людства.

Суспільно-політична терміносфера в англійській й українській мовах є складним механізмом, у якому функціонують слова, запозичені з інших терміносистем: філософії, політики, права; містить багатозначні терміни, інтернаціоналізми, поповнюється  за  рахунок іншомовних запозичень.

Розвиток й функціонування суспільно-політичних термінів в словниковому складі англійської мови пов’язане з складними лексико-семантичними трансформаціями, які відбуваються в лексичній системі мови й  впливають на еволюцію термінологічного корпусу. Такому процесу сприяє тенденція до глобалізації, що виявляється в активному вживанні запозичень.  

Суспільно-політична термінологія української мови характеризується певними особливостями, спричиненими суто лінгвістичними факторами, що відрізняють її від наукової і технічної термінологічної лексики. Їй  не  властива така стильова закріпленість, замкненість, яка спостерігається в інших терміносистемах. Участь широкого загалу в політичному житті країни, у громадській діяльності сприяє тому, що багато суспільно-політичних термінів поступово входить до складу загальновживаної лексики. Власне, між цими двома лексичними групами визначити певну чітку межу дуже важко, а то й зовсім неможливо.

Мовознавці, розглядаючи  корпус суспільно-політичних одиниць, надають перевагу  визначенню суспільно-політичної  лексики, а  не суспільно-політичної  термінології. Це  зумовлено тим, що більшість суспільно-політичних термінів є загальнозрозумілими, що пояснюється їхнім використанням у мові масової пропаганди, агітації, засобах  масової  інформації, а також їхньою наявністю в розмовному мовленні.

Отже, доходимо висновку:

  1. Суспільно-політична лексика містить суспільно-політичну термінологію.
  2. Суспільно-політична термінологія постає як динамічна та відкрита сукупність термінів, за своєю природою структурно простих і складних одиниць із різних терміносистем  суспільних  наук.
  3. Суспільно-політичний термін може функціонувати і за межами своїх терміносистем, характеризується належністю до однієї або кількох з них. При цьому він набуває нових ознак, зокрема стає ідеологічним знаком, може набувати  емоційно-експресивного  забарвлення.
  4. Розвиток суспільного-політичної термінології зумовлений екстралінгвальними (зовнішніми, мовними) й інтралінгвальними (внутрішніми, позамовними) чинниками.

Суспільно-політична терміносфера в англійській й українській мовах є складним механізмом, у якому функціонують слова, запозичені з інших терміносистем: філософії, політики, права; містить багатозначні терміни, інтернаціоналізми, поповнюється  за  рахунок іншомовних запозичень.

 

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Суспільно-політична терміносфера словникового складу англійської та української мов»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!