Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Художні пошуки М.Куліша-драматурга

Курсова робота на тему: Художні пошуки М.Куліша-драматурга: вивчення в закладах середньої  освіти

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  ЖИТТЄВИЙ  І  ТВОРЧИЙ  ШЛЯХ  МИКОЛИ  КУЛІША

1.1. Трагізм життєвого й творчого  шляху М.Куліша  

1.2. Художній зміст  драматичних творів М.Куліша

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ  АСПЕКТИ  ВИВЧЕННЯ  ТВОРІВ  М.КУЛІША  В ЗАКЛАДАХ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ  (11 КЛАС)

2.1. Методичні особливості вивчення  драми «Мина  Мазайло»  

2.2. Поглиблення знань  учнів  про художні  пошуки  М.Куліша-драматурга у процесі  вивчення  п’єси «Патетична соната» 

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 

Детальніше   про   курсову   роботу   на   тему  «Художні пошуки М.Куліша-драматурга: вивчення в закладах середньої освіти».  Кількість  сторінок – 30 (+додатки), список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ВИСНОВОК

Одним з яскравих  виразників  української культури й  літератури ХХ ст. був громадський діяч, педагог і драматург Микола Куліш. Саме утвердженню рідної  мови, розвиткові національного руху, формуванню сталого інтересу до нього він присвятив значну частину свого життя.

Виявлено, що М.Куліш  збагатив українську драматургію новітніми  засобами національно-психологічного письма і створив новий тип національно-політичної  драми. Письменник  зумів  вивернути «на  зовню» душу  українця, показати  його  гідність та недоліки, які виявилися у складних умовах тоталітарної  системи. Миколі  Кулішу, як нiкому iншому, вдалося зберегти в шатах радянської драматургiї українську версiю мистецького проекту про змiст i сенс буття, про невiдворотнi комунiкативнi розриви, трагiзм мислення i поведiнку людини перехiдної  доби.

Звернено увагу на те, що більшій  половині  п’єс  Миколи Куліша, зокрема, у період з 1924 по 1934 рр. був закритий шлях і до публікації, і на сцену. І все ж постановки його творів у театрах ім. Т. Шевченка, «Березіль», у Московському  камерному  театрі та в багатьох інших у пошуку питомих рис  національної  ідентичності мали колосальне значення.

З’ясовано, що драматургія  М. Куліша бере витоки з народницької традиції, однак  подальша  його творчість розвивається в річищі полеміки між народницьким і  модерним театром, від драми «97» для театру Гната Юри до «Патетичної сонати» для сценічного втілення Лесем Курбасом. Письменник постійно прагнув новизни у творчості –  нових художніх засобів, прийомів, рішень; нової, до нього ще не відкритої якості драматургічного світобачення. Він шукав – і знаходив – нові напрями розвитку  мистецтва, літератури, драматургії, які  згодом увійшли до творчого арсеналу інших письменників, художників.

Проаналізовано  художній  змісту творів М.Куліша:  «97»,  «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната», «Маклена  Ґраса» та ін.

Драматургія  М. Куліша - це драматургія ідеологічних зіткнень і дискусій, драматургія гострої оголеної думки, що напружено стежить за життям і прискіпливо зважує його тенденції. Розкрито методичні аспекти  вивчення  творчості  М.Куліша  в закладах середньої освіти в старших класах (11 класі). На рівні стандарту в 11 класі вивчається драма «Мина Мазайло», на профільному  рівні  (філологічному) учнями вивчаються  п’єси «Мина Мазайло» й «Патетична  соната».

Наголошено на важливості розгляду п’єси «Мина Мазайло» через жанровий  аналіз  твору, що є способом продемонстру­вати учням взаємопов'язаність  змісту та  форми в  літе­ратурному творі -  двох  ключових аспектів його ор­ганічної цілісності. Отже, жанр є змістоформою, він утілює в собі певний зміст, який вимагає враховувати: тематику і проблематику твору, світоглядну позицію автора, об­рази твору, художні конфлікти, сюжетно-композиційні особливості, форми оповіді тощо.

Виявлено головні  особливості вивчення  п’єси «Патетична  соната» в закладах  середньої освіти (11 клас), зокрема необхідність її розгляду на міжпредметній  основі,  детального розкриття складної системи образів, жанрово-композиційних особливостей  твору,  необарокової  організація часу й простору  в  п’єсі та ін. На нашу думку, вивчення «Патетичної сонати» в закладах середньої освіти однозначно сприятиме розширенню знань учнів про художні  пошуки М.Куліша-драматурга.

Підсумовано, що непересічний талант М.Куліша не лише сприяв становленню й утвердженню новітньої української драми, а й чи не найвиразніше репрезентував на національному ґрунті яскраві модерністські пошуки як у літературі, так і в театрі 20-30-х років. Створена  ним  необарокова драма наче вбирає у себе кращі зразки барокової, імпресіоністської, романтичної і надто експресіоністської драматургії. 

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Художні пошуки М.Куліша-драматурга: вивчення в закладах середньої освіти»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!