Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Рухлива гра як засіб розумового розвитку дітей дошкільного віку

Курсова робота на тему "Рухлива гра як засіб розумового розвитку дітей дошкільного віку"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1.  ТЕОРЕТИЧНИЙ ОСНОВИ  ВИКОРИСТАННЯ  РУХЛИВОЇ ГРИ   ЯК  ЗАСОБУ  РОЗУМОВОГО  РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ

1.1. Проблема розумового розвитку дітей дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі

1.2. Значення рухливих ігор для розумового розвитку дітей  дошкільного віку

1.3. Класифікація рухливих ігор та їх характеристика

Висновок  до  Розділу  1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМОВОГО  РОЗВИТКУ ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ ЗАСОБАМИ  РУХЛИВОЇ  ГРИ

2.1. Методичні особливості використання рухливої гри у роботі з дітьми дошкільного віку

2.2. Методика використання рухливої гри з метою розумового розвитку дошкільників

2.3. Методичні поради  щодо  організації  рухливої  гри  у  закладі дошкільної освіти

Висновок  до  Розділу  2

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 

Детальніше   про   курсову   роботу   на   тему  «Рухлива  гра  як  засіб  розумового  розвитку  дітей дошкільного  віку».  Кількість  сторінок – 42 (з додатком), список  літератури –  31. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

Дошкільний вік – це важливий етап у становленні та розвитку особистості. Надзвичайне значення в цей період відіграє створення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, емоційного зростання дитини. Тому одним із першочергових завдань, що стоять перед спеціальним дошкільним навчальним  закладом, є пошук ефективних методів і прийомів роботи, що сприяли б усебічному, гармонійному розвитку їх вихованців.  

На сьогодні одним із продуктивних напрямів роботи є використання рухливих ігор для розумового розвитку дітей дошкільного віку.

Рухливі  ігри – складна рухова, емоційно забарвлена діяльність, зумовлена точно встанов­леними правилами, які допомагають виявити її кінцевий підсумок або кількісний результат. Це один із важливих засобів всебічного виховання дітей різного шкільного віку. Характерна  особли­вість їх – комплексність впливу на організм і на всі сторони особистості дитини.

Рухлива гра - неодмінний супутник дитинства. Діти мають удосталь рухатися, аби зростати здоровими й повноцінно розвиватися. Рухливі ігри - важливий засіб фізичного виховання дітей дошкільного віку, зміцнення здоров'я, формування позитивних моральних і вольових якостей.

Серед важливих завдань дошкільної освіти чільне місце посідає питання забезпечення  розумового розвитку дитини дошкільного віку.

Розумовий розвиток – це ступінь в дитини пізнавальних процесів, сформованість уміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, діяти адекватно до вимог старших, виявляти інтерес до пізнання навколишнього середовища, здатність швидко і правильно розуміти те, що їй говорять, вибудовувати власні судження, користуватися поняттями й узагальненнями.

 Аналіз психолого-педагогічних досліджень проблеми розумового  розвитку  дошкільників   доводить,  що  рухлива гра сприяє активізації пізнавальної активності  дітей  дошкільного  віку. І   це  невипадково, адже  саме  гра  є  провідним  видом діяльності в дошкільному віці. До того ж рухлива гра – це важливий засіб забезпечення природної потреби  дитини в русі. Інтелектуальний  розвиток  дошкільника  краще  проводити  саме  в рухливій  ігровій  діяльності, під  час якої  відбуваються актуалізація і закріплення вже набутих знань, переміщення їх із теоретичної площини в практичну.  Під  час  рухливих  ігор  у  дошкільників  створюються позитивні умови для  розумового  розвитку  й психічних процесів:  уваги, сприймання, мислення, уяви, пам’яті. У процесі  гри діти обмірковують, що і як краще зробити, активно розмовляють між собою: усе це сприяє розвитку мовлення.

З’ясовано класифікацію рухливих ігор, в основу якої  покладено організаційні  ознаки  (індивідуальні й колективні, з розподілом на команди і без їх  формування, з вибором  ведучого і  без його визначення) та характер взаємин  учасників  гри (з безпосереднім  контактом із суперником і без прямого одноборства з ним).  Рухливі ігри поділяють також за змістом і характером рухових дій, за ознакою переважаючого основного руху, ступенем фізичного  навантаження, а також ігри та ігрові вправи з елементами спорту.

Рухлива гра має в основі ігровий задум - образний або умовний. Її використовують на етапі закріплення та вдосконалення рухових навичок. Зміст гри визначає ігрові дії дітей. У грі є сюжет, ролі, правила. Вихователь контролює дотримання правил. Діти грають усією групою або підгрупою. Спільні дії дають змогу дітям радісно переживати, активно рухатися.

Рухливі  ігри  можна розглядати з різних позицій: з педагогічних - як засіб і метод всебічного впливу на особистість, з психологічних - як засіб психічного розвитку, спосіб оволодіння соціальними взаєминами і колективними формами діяльності, з соціологічних - як умову виникнення та розвитку  спілкування, взаємодій  та взаємин людей. Як один з основних засобів і методів фізичного виховання, рухлива гра сприяє ефективному вирішенню оздоровчих та навчально-виховних завдань.

Розкрито   методичні  особливості  використання  рухливої  гри  у  роботі  з дітьми дошкільного віку, що полягають у виборі гри, підготовки місця та інвентаря, організації  гравців, пояснення, керівництва, підведення підсумків.  Для того, щоб рухливі  ігри  слугували засобом розумового розвитку дітей дошкільного віку слід звернути увагу на  функції рухливої  гри. Розкрито зміст соціальної, оздоровчої, розвивальної й виховної функції рухливої гри.

Наведено приклади  рухливих  ігор для розвитку пізнавальних процесів, уваги, пам'яті, мислення, сприймання, мовлення дітей дошкільного віку. Рухливі ігри перетворюють звичайне  заняття в захоплюючу подію, створюють більш широке предметно-розвиваюче середовище, підвищують  якість  виховної й  навчальної  роботи.

Розкрито роль рухливої гри для розвитку мовлення дошкільників, що є одним з основних компонентів  розумової  діяльності  дитини дошкільного віку. Як правило, мета рухливої гри  полягає в  активізації, закріпленні  набутих знань, удосконаленні  практичних умінь і навичок.

Використання рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням завдяки їх універсальності є доречним  як на індивідуальних, так і на  фронтальних заняттях з урахуванням  вікових  особливостей  дітей.

Отже, рухлива гра - одночасно й засіб, і метод розумового й фізичного виховання. Під  час  гри малюки реалізують свої розумові й фізичні можливості, відчувають радість від руху, повноти емоційних переживань і спілкування, збагачують  власний  руховий  досвід та прагнуть самоствердитися в тому, що найкраще виходить. Рухливі ігри досить важливі для всебічного розвитку дитини. Цінність їх не лише в тому, що вони розвивають рухи дітей, а й у тому, що спонукають малят бути активними, діяльними,  міркувати, досягати  успіху, змушують думати, надають можливість дитині перевірити й розвинути свої здібності, які реалізуються у зма­ганнях з іншими однолітками. Участь дітей у таких іграх сприяє їх самоствердженню, розвиває наполегливість, прагнення до успіху та різні психологічні  якості.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Рухлива  гра  як  засіб розумового  розвитку  дітей дошкільного  віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!