Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Аудіоматеріали як засіб розширення словникового запасу учнів

Курсова робота на тему "Використання аудіоматеріалів як засобу розширення словникового запасу учнів початкової школи" (на  уроках англійської  мови)

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ  1.ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ВИКОРИСТАННЯ АУДІОМАТЕРІАЛІВ  У  ПРОЦЕСІ  НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНОЇ   МОВИ

1.1. Дидактичні особливості  використання  аудіоматеріалів  на уроках іноземної  мови

Використання аудіоматеріалів   як  засобу  розширення словникового запасу  учнів  початкової  школи

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ  АСПЕКТИ  ВИКОРИСТАННЯ АУДІОМАТЕРІАЛІВ  ЯК  ЗАСОБУ  РОЗШИРЕННЯ  СЛОВНИКОВОГО  ЗАПАСУ  УЧНІВ  ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ

2.1. Типи вправ  для  роботи  з  аудіоматеріалами  на уроках іноземної мови з метою  розширення  словникового запасу учнів

2.2. Методичні умови  використання  аудіоматеріалів на уроках іноземної мови

Висновки до Розділу 2 

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ

Детальніше   про   курсову   роботу   на   тему  «Використання  аудіоматеріалів  як  засобу розширення  словникового  запасу  учнів  початкової  школи" (на  уроках  англійської  мови)».  Кількість  сторінок – 35 (з додатком), список   літератури –  25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

ВИСНОВКИ

Сучасна  іншомовна  освіта  ставить перед  педагогами складні професійні завдання, серед яких провідним є розширення англомовного словникового запасу школярів. Словник людини відіграє важливу роль в організації процесу комунікації як специфічної форми прийому й видачі інформації, обміну думками, переконаннями, враженнями тощо.  На жаль, у шкільній практиці словникова робота обмежена навчальним планом, а словник учня – шкільним лексичний мінімумом.

З метою розширення словникового запасу учнів початкової школи на уроках  іноземної  мови  використовують аудіоматеріали.

Аудіоматеріали – це  артикуляційно  наговорений фрагмент навчального матеріалу, записаний на будь-який звуковий носій, який використовується для подальшого його прослуховування.  Основною  метою  використання аудіоматеріалів  на  уроці іноземної мови  (аудіотекстів, аудіозаписів) є відпрацювання учнями  вимови звуків, формування  навичок  аудіювання, розширення словникового запасу  учнів.

З'ясовавно, що у навчальному процесі можуть використовуватись різні види  аудіотекстів: описи,  розповіді, повідомлення, монологи, діалоги.

Аудіозаписи для початкової школи умовно можна розподілити на дві групи:

1)  художні  аудіотексти (запис  радіопередач до уроків іноземної мови, аудіокниги, аудіоказки);

2) навчальні аудіотексти, які мають не лише інформацію, але й завдання, питання.

Виявлено, що найбільші  можливості  для  навчання  іноземної  мови у початковій школі  мають  дидактичні  аудіоматеріали, зокрема  звукозаписи.

Загалом вчені  розглядають два способи подачі текстів  аудіозаписів  для  прослуховування на  уроках  іноземної мови  з метою розширення словникового запасу учнів початкової школи:  перший – коли вчитель подає учням незнайому лексику перед прослуховуванням;  другий – коли учні прослуховують новий текст без попередньої підготовки.

Зауважено, що  в навчальній програмі  аудіоматеріали розглядаються як один із засобів вивчення іноземної мови. У практиці початкової школи аудіоматеріали  використовують під час аудіювання.

Розкрито методику використання аудіоматеріалів в процесі аудіювання, що складається з трьох рівнів, які забезпечують послідовне розширення словникового запасу учнів початкової школи.

Узагальнено вимоги до відбору аудіоматеріалів для  навчання аудіювання молодших школярів, серед яких виділяємо методичні: вимоги до мовного матеріалу (кількісні – тривалість звучання, обсяг тексту, кількість незнайомих слів та якісні – доступність, автентичність мовного матеріалу) та до смислового змісту тексту; психологічні (емоційність, зверненість, мотиваційна функція тексту); дидактичні (виховне значення).

Успішність аудіювання залежить від самого слухаючого (від рівня розвитку в нього розмовного слуху, пам'яті, уваги, інтересу і так далі), його індивідуально-психологічних особливостей; мовних особливостей аудіо тексту  і його відповідності мовному досвіду і знанням учнів.

У другому розділі наведено типи вправ для  роботи  з  аудіоматеріалами  на уроках іноземної мови з метою  розширення  словникового запасу учнів.

  Працюючи над збагаченням лексичного запасу молодших шко­лярів, вчитель  повинен  бути  добре обізнаним з віковими особливостями мовленнєвої діяльності учнів.  У молодших школярів часто виникають труднощі  в  сприйнятті та розумінні   аудіоматеріалу, що  прослуховується  на  уроці  через  обмеженість їх лексичного  запасу. За час навчання в початковій школі пасивний лексичний запас дітей збільшується  вдвічі, а то й утричі.

Саме період навчання у почат­ковій школі характеризується значним розширен­ням як активного, так і пасивного словника учнів. Тому вчителю необхідно  постійно  вдосконалювати  навчальний процес, використовуючи різні засоби. Це дасть змогу учням краще засвоїти навчальний матеріал, розширити лексичний запас, оволодіти комуніка­тивними навичками тощо.

З метою збагачення словникового запасу учнів початкової школи на уроках іноземної мови використовують аудіоматеріали.

Поділяючи думку дослідників у галузі навчання аудіювання  роботу з аудіотекстом розподіляємо на три етапи: дотекстовий (до прослуховування аудіотексту), текстовий (під час прослуховування) і післятекстовий (після прослуховування аудіотексту). 

Відповідно й до кожного етапу педагоги підбирають типи вправ.

Вправи перед аудіюванням - це завдання, які виконуються перед прослуховуванням аудіотексту.

Вправи під час аудіювання  – це завдання, які  виконуються протягом прослуховування  аудіоматеріалу.

Вправи після аудіювання  – це завдання, які виконуються після прослуховування аудіоматеріалу.

З метою розширення словникового  запасу  учнів  початкової  школи  на уроках  англійської мови  часто використовують  аудіозаписи пісень й  казок, які сприяють розвитку позитивної навчальної мотивації, слугують   стимулом для  розвитку  мовних  навичок і  вмінь.

Підсумовано,  що використання  на  уроках  іноземної  мови  аудіоматеріалів – це досить ефективний та доцільний засіб для  розширення словникового запасу. Крім  цього, використання аудіоматеріалів у викладанні англійської  мови  дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Використання аудіоматеріалів  як  засобу розширення словникового  запасу  учнів  початкової  школи" (на  уроках англійської  мови)»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!