Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках французької мови

вивчення французької мовиКурсова  робота  на тему "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках французької мови при вивченні звуків"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади використання  інформаційно-комунікаційних технологій  на  уроках  французької  мови

1.1. Поняття «інформаційно-комунікаційні технології навчання» у науковій літературі

1.2. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках французької мови 

Висновки до Розділу І

Розділ 2. Методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні звуків на уроках французької мови

2.1.Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій  при вивченні звуків на уроках французької мови

2.2.Методичні рекомендації щодо вивчення звуків на уроках французької мови з використанням ІКТ

Висновки до Розділу ІІ

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Детальніше   про   курсову   роботу   на   тему  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій  на  уроках французької мови при вивченні звуків ».  Кількість  сторінок – 40 (з додатками), список   літератури –  31. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків досить велика і з кожним роком невпинно збільшується. Тому традиційна система навчання у навчальних закладах потребує постійного удосконалення на основі сучасних досягнень науки та техніки, що пов'язано з покращенням методики організації та проведення навчального процесу. Важливим напрямом інтенсифікації навчально-пізнавального процесу в освітніх закладах є використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційно-комунікаційні технології розглядаються вченими як  сукупність методів, засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання і передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо- та відеоданих на базі комп’ютерних мереж і засобів зв’язку.

З’ясовано, що  ІКТ на  сучасному  етапі  включають  в себе:

  • CD-програвачі, що дозволяють відтворити фонограми: всі види фоновправлянь, фонозапису текстів, оповідань, аудіоуроки і аудіолекції;
  • DVD-програвачі, що відтворюють відеопродукцію: відеофрагменти, відео-уроки, відеофільми, відеолекції, тематичні слайди і транспаранти;
  • комп'ютерні навчальні посібники: електронні підручники, самовчителі, посібники, довідники, словники, прикладні навчальні, контролюючі програми, тести та навчальні ігри;
  • інтернет: мережеві бази даних, відеоконференції, відеотрансляції, віртуальні семінари, телеконференції на спеціальних тематичних форумах, телекомунікаційні проекти;
  • мультимедійні технології, що об’єднують різні інформаційні об’єкти: текст, графіку, музику, відео, анімацію, звукові ефекти.

Виокремлено головні функції  ІКТ: повідомлення учням найбільш повної і точної інформації про явища, об’єкти або предмети матеріального світу, які вивчаються;  наочності з усіх каналів процесу сприйняття; створення умов, за яких недоступний або малодоступний матеріал стає для учнів посильним та доступним; полегшення праці учителя в педагогічній діяльності  та праці учнів у навчанні; сприяння вирішення провідних завдань педагогічної роботи, яка забезпечує єдність навчання та виховання.

ІКТ дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Інтенсифікація навчання припускає розширення обсягів знань завдяки ущільненню навчальної інформації через подання її різними способами і в різних формах, зокрема через гіпертексти і мультимедіа.

ІКТ на уроках французької мови можуть використовуватися на всіх етапах як при підготовці уроку, так і в процесі навчання, при поясненні (введенні) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Виявлено, що використання  інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках французької мови реалізується на таких принципах, як:

  • індивідуалізація (можливість персонально працювати з кожним учнем, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);
  • диференціація (можна пропонувати учням необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності та у такій послідовності, що відповідає їхнім віковим й пізнавальним можливостям, рівню знань та умінь);
  • інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального матеріалу, його структурування з залученням інтерактивних видів і форм робіт).

Розкрито дидактичні  особливості  використання ІКТ у процесі навчання звуків французької мови. Зауважено, що навчання звуків з  використанням  ІКТ – це найкращий спосіб презентувати іноземну мову в  її природних та звичних умовах. На уроках з ІКТ процес вивчення звуків стає більш  привабливим  для учнів, так як вони отримують необмежений доступ до цікавих країнознавчих матеріалів, що вигідно відрізняється від статичних застарілих текстів у підручнику. Крім того, ІКТ - це різноманітні сучасні комунікації, що дуже цікаві учням: соціальні мережі, електронна пошта, різноманітні конференції, форуми, чати, аудіо-чати та інше.

 Охарактеризовано етапи використання ІКТ на уроках французької мови при вивченні звуків, наведені приклади вправ на кожному етапі.

Зауважено, що  ІКТ має велике значення у процесі навчання французької мови при вивченні звуків, оскільки запам’ятовування інформації відбувається у п’ять разів краще, якщо учні не лише чують, але й бачать завдяки засобам невербальної наочності. Практичний досвід показує, що використання на уроках французької мови ІКТ допомагає учням покращити вимову звуків, набути лексичні мовленнєві уміння у процесі комунікації, збільшити словниковий запас, зробити процес навчання цікавішим, пізнавальним.

Виявлено причини неефективного застосування ІКТ на уроках іноземної мови, серед яких:  відсутність єдиної науково обґрунтованої дидактичної концепції їхнього раціонального використання в логіці  цілісного навчального процесу загальноосвітніх закладів; низький рівень володіння вчителями ІКТ; відсутність часу для використання ІКТ на уроках, низька  якість покриття інтернет-мережі  у навчальному закладі.

Зауважено, що ефективне використання ІКТ на уроках французької мови при вивченні звуків досягається за рахунок виразності та інформаційної цілісності зорово-слухових образів, що дозволяють змоделювати ситуації спілкування. При підготовці до уроку з використанням комп’ютерних технологій учитель повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. Учитель повинен бути цікавим для своїх учнів, іти в ногу з часом, підвищувати свою педагогічну майстерність і рівень інтелекту, тому використання інформаційних технологій та Інтернет ресурсів на уроках іноземних мов є дуже актуальним.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках французької мови при вивченні звуків»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!