Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Діяльність керівника щодо забезпечення творчого розвитку педагогів

творчий розвиток педагогівВипускна/творча робота на тему "Діяльність керівника щодо забезпечення творчого розвитку педагогів"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ  ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ  ПЕДАГОГІВ

1.1. Питання розвитку  творчості  педагогів  у  науковій  літературі

1.2. Педагогічні умови  розвитку  творчої  індивідуальності  вчителя

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЩОДО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ТВОРЧОГО  РОЗВИТКУ  ПЕДАГОГІВ

2.1. Практичний досвід створення педагогічних умов для творчого розвитку педагогів

2.2. Методичні рекомендації щодо забезпечення розвитку творчої  особистості  педагога

Детальніше   про   творчу/випускну  роботу   на   тему  «Діяльність  керівника  щодо  забезпечення творчого  розвитку  педагогів».  Кількість  сторінок – 29, список   літератури –  24.  Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ВИСНОВКИ 

Творчий розвиток педагога розуміється нами як невід’ємна складова частина сукупної культури фахівця, що вміщує наявні та потенційні здатності й можливості до створення чогось нового або перетворення пізнаного, як відкритість особистості до змін та самовдосконалення. 

Одночасно творчий потенціал учителя виступає провідним чинником урізноманітнення та розвитку сукупної професійної  культури педагога. Разом з тим, творчий потенціал вчителя не можна розглядати як статичний. Він динамічний та постійно піддається трансформаціям і є складовою сукупної професійної культури фахівця, а отже, правомірно говорити про його розвиток в системі педагогічної освіти.

Провідна, безпосередня та активна роль в управлінні розвитком творчого потенціалу належить самому вчителеві, а вплив зовнішніх чинників й управління з боку сторонніх (методистів, керівників шкіл, наставників, колег та ін.) є  опосередкованим.

Процес  творчого  розвитку  педагога  включатиме  такі складові:

  • готовність  вчителя  до  творчої  педагогічної  діяльності;
  • мотивація вчителя  до  творчої  педагогічної  діяльності;
  • набуття нових знань, умінь, навичок, професійного досвіду та особистісних якостей;
  • практична професійно педагогічна діяльність вчителя, що одночасно виступає і  як царина прояву творчих можливостей, і як виток подальшого розвитку та збагачення сукупної професійної культури, а відтак, і творчого потенціалу вчителя.

Розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності навчально-виховного процесу перебувають у прямо-пропорційній залежності від педагогічних умов, від правильно обраних шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності, від особистісних якостей учителя. Тому для організації навчально-виховної діяльності необхідно враховувати чинники формування творчої особистості, адже тільки у сприятливих педагогічних умовах за допомогою правильно обраних шляхів реалізації свого творчого потенціалу може вільно розвиватися творчий учитель.         

Управління  розвитком  творчості   вчителя  передбачає забезпечення таких необхідних  організаційно-педагогічних умов: забезпечення вчителів вільним часом; створення в навчальному закладі сучасної матеріальної бази (оновлення бібліотечного фонду, наявність комп’ютерної техніки з виходом в Інтернет, спеціалізовані кабінети, мультимедійні дошки тощо); створення сприятливих морально-психологічних умов у школі: доброзичливих ділових відносин між педагогами, підтримки творчості вчителя з боку керівництва, запобігання конфліктам; планування керівництвом школи творчості вчителів; наявність об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників; розробка творчих планів учителями; спільне обговорення педагогічних проблем, особливо деталей творчого акту в дітей і вчителів (творчі уроки, творчі заходи); створення «банку педагогічних ідей» та ін.

Аналіз наукової літератури свідчить, що основними напрямами діяльності у розвитку творчого потенціалу вчителя є забезпечення сприятливих умов для розвитку інноваційного потенціалу як кожного вчителя зокрема, так і педагогічного колективу в цілому, розвиток системи мотивацій до інноваційної діяльності (створення ситуації успіху, підтримка ініціатив учителя; свобода дій, вільний вибір форм і методів навчально-виховного процесу), запровадження ефективної системи випереджального навчання педагогічних працівників, оптимізація процесів самоосвіти вчителя.

Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок, що розвиток творчого потенціалу вчителя є важливим об’єктом внутрішкільного управління і вимагає значної уваги з боку адміністрації школи. Адже позитивні зміни у сучасній школі можливі лише за наявності творчого, цілеспрямованого вчителя,  готового   виховувати  інноваційну  особистість.

Замовити   випускну/творчу  роботу  на  тему  «Діяльність  керівника  щодо  забезпечення  творчого  розвитку педагогів»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!