Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сім'я як фактор психологічної готовності дитини до навчання у школі

готовність дошкільників до навчанняКурсова робота на тему "Сім'я  як  фактор  психологічної  готовності  дитини  до навчання у школі"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. Теоретичні  засади питання  психологічної  готовності  дитини до навчання в школі

1.1. Теоретико-методологічні основи готовності дитини до навчання в школі

1.2. Психологічні умови готовності дитини до навчання у школі

1.3. Сім’я як фактор психологічної готовності дитини до навчання у школі

РОЗДІЛ 2. Методи  діагностики  готовності  дитини до навчання у школі

2.1. Психолого-педагогічне діагностування батьків та дітей в процесі готовності до навчання у школі

2.2. Аспекти взаємодії батьків і закладу дошкільної освіти з метою забезпечення психологічної готовності дитини до навчання у школі

2.3. Психолого-педагогічні рекомендації для батьків щодо забезпечення психологічної готовності дітей до навчання у школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше   про  курсову  роботу   на   тему  «Сім'я як фактор психологічної  готовності  дитини  до навчання у школі».  Кількість  сторінок – 60 (35 сторінок основного тексту, решта  додатки), список   літератури –  30.  Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Аналіз теоретичних джерел дає можливість визначити поняття «готовність до шкільного навчання» як багаторівневе утворення, що характеризується необхідним рівнем психологічної та фізичної підготовки дошкільника  для успішного навчання в школі.

Готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов та вимог школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і спеціальна готовність до навчання у школі, в якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних якостей, що найбільше сприяють нормальному входженню дитини у шкільне життя.

У сучасній науці поняття «готовність до навчання у  школі» розглядається як цілісне структурне утворення, що включає мотиваційні, розумові, емоційно-вольові та соціальні компоненти. Рівнем сформованості цих компонентів визначаються особливості включення дитини у навчальну діяльність, її ставлення до школи, взаємини з учителем і учнями.

Поширеним критерієм готовності до школи є комплексний показник зрілості психічних функцій, що характеризують її розумовий, емоційний і соціальний розвиток. Лише повноцінний розвиток  усіх компонентів готовності до школи гарантуватиме успіх у навчанні.

В інтелектуальній сфері ознаками готовності дитини до школи є: диференційоване сприйняття, довільна концентрація уваги, аналітичне мислення, раціональний підхід до дійсності, логічне запам’ятовування, інтерес до занять, досягнення результату власними зусиллями, бажання отримати нові знання, оволодіти на слух розмовною мовою, здатність розуміти та застосовувати символи, розвиток рухів рук і зорово-рухової координації.

В емоційній сфері про готовність до школи свідчать емоційна стійкість та навчальна  мотивація (бажання вчитися).          

Ознаками готовності до школи в соціальній сфері є потреба в спілкуванні з іншими дітьми, уміння підкорятися інтересам і звичаям групи, здатність виконувати  соціальну  роль  школяра.

 Під мотиваційною готовністю розуміють бажання вчитися, ставлення до школи та навчання як до серйозної діяльності. Дитина приходить у школу з певною мотивацією. Розвиток мотивації шкільного навчання передбачає формування уявлень дошкільнят про те, яким буде навчання в школі, знань про те, яким буде їх завтрашній день, і підготовку дитини до нього як до радісної події. Тому дорослим потрібно з’ясувати зміст і характер стихійних уявлень дитини про школу. Формуванню позитивного ставлення до школи допомагають режимні процеси, що привчають дитину до самостійності, дисциплінованості.

Визначення рівня готовності старших дошкільників  до  навчання у  школі повинно бути підґрунтям не лише для вибору оптимального, найбільш необхідного для дитини варіанта навчання та організації навчального процесу, підбору його педагогічного забезпечення, але й для прогнозування можливих шкільних проблем та рівня актуального розвитку дошкільника, визначення форм та методів індивідуального навчання дитини за умови врахування її вікових та психофізичних особливостей.

Визначення готовності старших дошкільників до навчання у школі здійснюється за допомогою цілісної педагогічної  та  психологічної  діагностики, основною метою  якої  є профілактика  шкільної  дезадаптації. 

Змістом педагогічної діагностики є фіксування результатів розвитку, навчання та виховання дітей за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, навчальний рік). Учасниками педагогічної діагностики в дошкільному навчальному закладі є діти всіх вікових груп. У поняття «діагностування» вкладається ширший і глибший зміст, ніж у поняття «перевірка знань, умінь і навичок» дітей. Останнє тільки констатує результати, не пояснюючи їх походження, тоді як діагностування включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних про дитину, їх аналіз, розглядає результати розвитку дитини з урахуванням способів їх досягнення.

Метою психологічної діагностики старших дошкільників до навчання у школі є визначення того, наскільки відповідає рівень розвитку дитини тим нормам, які характерні  для  дітей  цього  віку; з’ясувати  наскільки  дошкільник  готовий до навчання в школі та дізнатися про індивідуальні особливості розвитку психологічних якостей дитини. Адже деякі з них можуть бути розвинені добре, а деякі гірше. Наявність у дитини окремих недостатньо розвинених якостей може стати причиною серйозних перешкод у процесі подальшого навчання у школі. За допомогою методик і тестів можна попередньо виявити ці «слабкі місця» і внести  відповідні  корективи (підібрати ігри та вправи, спрямовані на розвиток потрібної  якості: мислення, уваги і т.п).

Психодіагностичні методи, які використовує психолог, з метою визначення готовності старших дошкільників  до навчання у школі: тестування, спостереження, анкетування, бесіда, аналіз продуктів  дитячої  творчості  (малюнків, аплікацій, поробок), авторські методики.

У курсовій роботі розкрито етапи процедури  психологічного  обстеження  готовності старших дошкільників до  навчання  у  школі:

1. Підготовчий.

2. Адаптаційний етап.

3. Основний етап.

4. Етап інтерпретації.

5. Заключний етап.

Підсумовано, що підготовка до школи дитини має бути системною - це комплексна робота по соціальному, особовому, творчому й  фізичному розвитку маленької дитини.  Підготовка дітей до навчання у школі є першим елементом у системі безперервної освіти і створює основу для подальшого розвитку дитини у навчальному та виховному аспектах. 

Отже, підготовка дітей до навчання у школі  у першу чергу має  акцентуватися на гармонійний розвиток особистості, розвиток дрібної і крупної моторики, координації і рівноваги, зміцненню здоров’я дітей і розвитку шкільно  значущих  якостей. Робота з батьками повинна мати цілісний характер, згуртувати педагогів і батьків у єдиний дружній у єдиний дружній  колектив, у якому кожний своїми засобами і шляхами прагне до спільної мети –забезпечити психологічну готовність дитини до навчання у школі.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Сім'я як фактор психологічної готовності дитини до навчання у школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!