Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Проведення гімнастики з учнями підготовчої та спеціальної медичної групи на уроках фізичного виховання

фізична культураКурсова робота на тему "Особливості проведення гімнастики з учнями підготовчої та спеціальної медичної групи на уроках фізичної культури"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ  ГІМНАСТИКИ  НА УРОКАХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1.1. Гімнастика як компонент фізичного розвитку школярів

1.2. Особливості проведення гімнастики на уроках фізичного виховання

Висновок до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ГІМНАСТИКИ З УЧНЯМИ  ПІДГОТОВЧОЇ  ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ  МЕДИЧНОЇ  ГРУПИ

2.1. Організація  уроків  фізичного  виховання з  учнями  підготовчої та спеціальної  медичної  групи

2.2. Орієнтовний зміст матеріалу з гімнастики для підготовчих та  спеціальних медичних  груп 

Висновок до Розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше   про  курсову  роботу   на   тему  «Проведення  гімнастики  з  учнями  підготовчої  та спеціальної  медичної  групи на уроках фізичного виховання».  Кількість  сторінок – 32 ( + 2  додатки), список   літератури –  30.  Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.         

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

Програмою з дисципліни «Фізична  культура» передбачено, що основною метою навчального предмету є розвиток в учнів основної школи ключової здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття ними навичок збереження, зміцнення здоров’я та дбайливого ставлення до нього.

Ефективним засобом підвищення рівня здоров’я школярів, мотивації інтересу до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури виступає гімнастика як один із варіативних модулей навчальної програми з фізичного виховання. Оздоровчі види гімнастики дуже різноманітні. Головне призначення їх полягає в тому, щоб зміцнювати здоров’я людини, підтримувати на високому рівні його фізичну та розумову працездатність в навчанні, праці, формувати рухові вміння та навички, що є основою активності особистості.

Основна гімнастика посідає важливе місце у програмах фізичного виховання. На даний час вважається, що основна гімнастика представляє собою систему фізичних вправ, які покладено в основу державних програм фізичного виховання дітей дошкільного і шкільного віку. Засобами основної гімнастики є: стройові вправи, ходьба, біг у різних поєднаннях; загальнорозвивальні вправи без предметів і з предметами; вільні вправи; прості вправи на гімнастичному обладнанні (виси, упори); акробатичні вправи; елементи художньої гімнастики, хореографії, ігри, естафети, стрибки.

У процесі занять гімнастичними вправами здійснюється розвиток основних фізичних якостей учнів: сили, гнучкості, швидкості, витривалості, спритності. Заняття гімнастикою сприяє формуванню рухової функції, всебічному гармонійному розвитку рухового  апарату і всіх систем організму; вихованню  мотивації  до фізичних занять, формуванню здорової особистості.

За допомогою спеціально підібраних гімнастичних вправ можливо вибірково розвивати силу окремих м'язів і м'язових груп, збільшувати рухливість в різних суглобах, удосконалювати функції дихальної, серцево-судинної та інших систем організму, багатогранно впливати на обмінні процеси, тренувати вестибулярний апарат і т.д.

Засоби  гімнастики мають вели­ку перевагу щодо їх використання в умовах загальноосвітньої школи. Значну  групу засобів гімнастики складають прикладні  вправи. Прикладні вправи  можуть  входити до  складу всіх  частин  занять, як  для основної  групи, так і для учнів з підготовчої й спеціальної медичної групи.

Для формування рухових умінь та навичок у школярів під час вивчення варіативного модуля з гімнастики, педагог має використовувати сукупність ефективних методів і прийомів. Це сприяє вдосконаленню всіх форм рухів та формуванню рухових дій. Внаслідок цього відбувається якісне перетворення моторної сфери учнів. Якість проведеного уроку з гімнастики залежить від рівня підготовленості керівника. Правильно підібрані методичні прийоми навчання вправам з гімнастики  – результат свідомого та цілеспрямованого педагогічного процесу  під  керівництвом  учителя. 

Зміст вправ з гімнастики  на уроках фізичного виховання в школі повинен різноманітно впливати на м’язову систему учнів, а також активізувати серцево-судинну й дихальну системи. На уроках фізичної культури загально-розвиваючі та прикладні вправи з гімнастики виконуються у вигляді окре­мих вправ, серії вправ і спеціально упорядкованих комплексів.

За результатами поглибленого медичного огляду шкільним лікарем на початку кожного навчального року складаються списки медичних груп: основна, підготовча, медична. Для кожної групи затверджена відповідна програма з фізичного виховання.

Програма  фізичного  виховання  учнів, за ста­ном здоров’я віднесених до спеціальної медичної групи, базується на вимогах нині діючої програ­ми з фізичної культури, запровадженої наказом Міністерства освіти і науки України з урахуван­ням стану здоров’я, стадією та динамікою патогенезу захворювання. До спеціальних медичних груп належать діти з відхиленнями у стані здоров’я, яким протипоказані значні фізичні навантаження. Ці відхилення можуть мати постійний або тимчасовий характер (наприклад, після хвороби).

Заняття гімнастикою у підготовчій та спеціальній медичній групі є не тільки одним з головних чинників відновлення, зміцнення і підтримання здоров’я, поліпшення та збереження загальної і розумової працездатності, а й могутнім засобом активізації адаптаційно-захисних сил організму, що забезпечують вищий рівень якості життя людини. Тому педагогу потрібно знати особливості застосування фізичних вправ для цієї групи осіб.

На заняттях з гімнастики з учнями підготовчих  й  спеціальних  медичних груп слід дотримуватись  загальноприйнятої  типової структури шкільного уроку фізичної культури. Однак у його  організації і методиці проведення є одна особливість: він складається не з трьох, а з чотирьох частин.

Перераховано основні завдання, які повинні реалізовуватися  під час проведення гімнастики в підготовчій та спеціальній медичній групі: підвищення інтелектуальної і фізичної працездатності; зміцнення здоров’я як основи фізичного розвитку; знайомство з методами усунення мож­ливих функціональних змін в організмі під впливом довготривалої хвороби (формування постави, загартування тощо); засвоєння життєво важливих рухових умінь, передбачених програмою з фізичної культури.

До загальних вимог підготовки та проведення уроків з гімнастики належать: правильне визначення мети та навчально-виховних завдань уроку;  підбір доцільних засобів гімнастики; підбір раціональної методики;  визначення оптимального навантаження; підготовка плану-конспекту;   підготовка місць заняття та приладів;  передбачення заходів безпеки;   підбір та інструктаж помічників;  визначення методів зворотного зв’язку;  підведення підсумків.

Якість проведеного уроку з гімнастики залежить від рівня підготовленості керівника. Правильно підібрані методичні прийоми навчання вправам з гімнастики  – результат  свідомого та цілеспрямованого педагогічного процесу під керівництвом учителя. 

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Проведення  гімнастики з  учнями  підготовчої  та спеціальної  медичної  групи на уроках фізичного виховання»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!