Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування світогляду молодших школярів засобами української народної пісні

Курсова робота на тему "Формування світогляду молодших школярів засобами української народної  пісні"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

1.1.   Формування світогляду молодших школярів на уроках музичного мистецтва

1.2.   Роль і місце української  народної  пісні  у процесі формування світогляду молодших школярів

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ  ПІСНІ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

2.1.   Методика використання української народної  пісні  на уроках музичного мистецтва

2.2.   Шляхи  підвищення  формування світогляду молодших школярів засобами української народної пісні на уроках музичного мистецтва

Висновки до Розділу  2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

 Детальніше   про  курсову  роботу   на   тему  «Формування світогляду молодших школярів засобами української народної  пісні».  Кількість  сторінок – 32 ( + 2  додатки), список   літератури –  30.  Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

Запровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів нової концепції мистецької освіти й художньо-естетичного виховання учнів вимагає нових підходів музично-педагогічних технологій, спроможних активно впливати на формування світогляду  особистості.

Світогляд людини має комплексний характер і тому  функціонує як полісистема, основою якої є філософське розуміння сенсу життя та діяльності, підкріплене науковими знаннями, морально-етичними та ціннісними орієнтирами, досвідом емоційно-чуттєвого та художньо-образного сприймання. Складність осмислення цієї категорії полягає у тому, що світогляд – не просто сума знань; світогляд передбачає активну цілісну установку, практичну діяльність, що вимагає оцінення оточуючого середовища та прагнення змінити його, керуючись цінностями.

Науковці подають різні  дефініції  поняття «світогляд», визначення його структури, функцій, чинників формування, розробці критеріїв і показників, рівнів сформованості. Але всі вони розглядають світогляд як узагальнену систему поглядів  на  світ, на своє місце в ньому, розуміння сенсу життя. Світогляд є необхідною складовою людської свідомості взагалі, і поєднує як загальнолюдський, так і особистісний досвід.

Педагогічна практика сьогодні спрямована на вироблення таких підходів, котрі б дозволили забезпечити формування світогляду завдяки набуттю учнями глибинних знань про історію власної держави та культуру. З цього погляду, на передній план виступає виховна спрямованість навчального матеріалу, використання у навчальному процесі найкращих зразків вітчизняного мистецтва, глибоке пізнання народної пісенності.

За своєю місією учитель музики має великі можливості вплинути на формування світогляду молодших школярів. Вчитель музики засобами української музичної культури, зокрема, української народної пісні, спроможний ефективно формувати світогляд  учнів, впливаючи не тільки на інтелектуальну, а й на емоційну сферу особистості.

Спілкування з українською народною піснею в початкових класах створює для школярів усі умови для якнайповнішого прояву особистих здібностей, естетичного виховання, сприяє відродженню й піднесенню народної пісенної культури. Молодший шкільний вік є важливим періодом для засвоєння культури свого народу, накопичення знань, формування ціннісних орієнтацій й художнього світогляду.

Розкрито групу методів і прийомів, використання яких на уроках музичного мистецтва, сприятиме формуванню світогляду молодших школярів: залучення дітей до виконання творчих завдань, добору ілюстрацій до пісень; створення замальовок; участь дітей у різноманітній музично-творчій роботі; початкове ознайомлення з історією музичного мистецтва, формування знань про вокально-хорові твори, історію їх створення, зміст, (художня розповідь, бесіда-повідомлення); засвоєння нового музичного матеріалу, формування необхідних вокально-хорових умінь та навичок; застосування різних форм проведення уроків, навчально-виховних заходів (вечір української народної пісні, творчі вечори композиторів), творчих завдань, музично-дидактичних ігор, тренувальних вправ та ін.

З метою формування світогляду молодших школярів відповідно до навчальної програми  у 4 класі вивчають українські народні пісні. У методиці викладання музики існують різні підходи до розучування пісень шкільного репертуару. Узагальнюючи різні підходи до визначення етапів роботи над шкільним пісенним репертуаром, можна встановити  наступну послідовність:

  • вступне слово вчителя;
  • ілюстрація твору шкільного репертуару;
  • бесіда стосовно поетичного й музичного тексту;
  • розучування слів і мелодії;
  • робота над виразністю виконання.

Розкрито етапи вивчення української народної пісні на уроці музичного мистецтва в 4 класі. Тема уроку: «Я люблю свої країну – Україну!»

Зауважено, що саме в дитинстві закладаються підвалини широкого мистецького кругозору, високого смаку, любові до народної творчості та співу. Необхідно створити всі умови, щоб прилучити дітей до народної пісні, яка випробувана віками й сприяє збагаченню уявлень про естетичні й моральні ідеали, нерозривно пов’язані з навколишнім світом.

Для формування світогляду молодших школярів, потрібні активні методи, які б стимулювали інтерес дітей до національної творчості. Такими методами можуть бути: виконання або розучування народних пісень учнями, слухання музики; бесіда – це шлях накопичення теоретичних знань; читання і слухання книжок і казок – це шлях накопичення історичних знань про музичну народну творчість; спів по нотах різних вправ, що сприяє створенню активної творчої атмосфери; порівняння подібних чи контрастних образів, що сприяє поглибленому емоційному сприйманню творів та ін.

Підсумовано, що залучення учнів до вивчення народної пісенної  творчості  є важливою умовою формування їхньої естетичної культури, художнього світогляду та стимулом внутрішнього духовного розвитку. Спілкування з українською народною піснею в початкових класах створює для школярів усі умови для якнайповнішого прояву особистих здібностей, естетичного виховання, сприяє відродженню й піднесенню народної пісенної культури.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Формування світогляду молодших школярів засобами української народної  пісні»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!