Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Педагогічна культура сучасного вчителя

Курсова/випускна робота "Педагогічна  культура сучасного  вчителя"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ  1. Теоретичні  засади  проблеми  розвитку  педагогічної   культури  сучасного  вчителя

1.1. Питання педагогічної культури сучасного вчителя у науковій літературі

1.2. Педагогічна діяльність як фактор становлення педагогічної культури  сучасного  вчителя

1.3. Розвиток педагогічної  культури  сучасного  вчителя

Розділ 2. Педагогічна культура й діяльність сучасного вчителя початкових  класів

2.1. Педагогічна культура й  діяльність вчителя  початкових   класів  в  сучасному  освітньому  просторі

2.2. Особливості педагогічної культури й діяльності вчителя початкових класів

Висновки

Список використаних джерел

Детальніше   про  курсову/випускну  роботу   на   тему  «Педагогічна  культура  сучасного  вчителя».  Кількість  сторінок – 38, список   літератури –  32.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.             

ВИСНОВОК

У сучасному освітньому  просторі  ресурсами, що  забезпечують конкурентоспроможність  особистості  й  професійної  діяльності  вчителя,  є не стільки спеціальні знання, володіння інформацією, засвоєні техно­логії навчання і виховання, скільки його загальна й педаго­гічна культура, що забезпечує вихід за межі нормативної діяльності  й  відображається  у  створенні  умов  для  особистого  розвитку  учнів.

Педагогічна культура, як складова загальної культури, включає такі компоненти: педагогічну позицію, професійні знання і досвід творчо-педагогічної  діяльності, культуру  інтелектуальної й  методичної  діяльності, культуру поведінки та спілкування, педагогічний такт, майстерність,  культуру  саморегуляції,  активну  педагогічну  позицію.

Головною цінністю педагогічної культури є дитина – її розвиток, освіта, виховання, соціальний захист і підтримка її гідності, прав.

Визнання учня найвищою цінністю, переорієнтація цілей на виховання і розвиток його особистості, формування нового педагогічного мислення на засадах гуманізму і співробітництва з дітьми, реалізацію прав кожної особистості на освіту і розвиток, які відповідають його індивідуальності – усе це  ціннісні  аспекти сучасної педагогічної  культури.

Педагогічну культуру можна визначити як складне системне утворення, що являє собою впорядковану сукупність професійно-ціннісних орієнтацій та якостей особистості, універсальних засобів пізнання та гуманістичної технології  педагогічної  діяльності.

Педагогічна культура є проявом загальної культури в умовах педагогічного процесу (діяльності)  і визначається нами як високий рівень духовного розвитку  вчителя та його  професійної  майстерності.

У педагогічній культурі вчителя відображаються його ставлення до своєї праці, усвідомлення її сутності, своєї ролі та місця у педагогічному процесі  закладу освіти, а також чітко простежується стиль спілкування та  поведінки з учнями та колегами.  

Педагогічна культура в певному розумінні є й творчістю. Учитель шукає та знаходить творчі рішення в самоосвіті, у навчанні, у вихованні, у відборі певних засобів впливу на учнів.

Структура педагогічної культури вчителя має такі компоненти: педагогічні знання; педагогічні почуття та мотиви; педагогічні переконання та настанови; педагогічні вміння та навички; організаційно-педагогічні здібності; культура спілкування і педагогічний такт. Перераховані компоненти педагогічної культури вчителя не досить повно відображають це поняття, але дають уяву про можливість їх оцінки та подальшого вдосконалення  педагогічної  майстерності  сучасного  вчителя.

Розглянуто структуру  педагогічної  діяльності: мету, мотиви, об’єкт, предмет, суб’єкт, функції, засоби  та результат.

В педагогічній діяльності  відбувається  становлення  педагогічної  культури, що  формується, реа­лізується і вдосконалюється в різноманітних видах професій­но-педагогічної діяльності. У процесі педагогічної діяльності створюються умови для розвитку особистості та її педагогічної культури. Педагогічну культуру розглядаємо як інтегровану єдність педагогічних  цінностей, мотивів, знань, відносин. Вони спрямовують і коригують у  соціальному, духовному, про­фесійному, особистісному просторі  діяльність вчителя і є своєрідними осями координат, на основі яких викреслюється модель педагогічної культури.

Специфіка педагогічної діяльності ставить перед учителем ряд вимог до особистості педагога, які в педагогічній науці визначаються як професійно значущі особистісні якості. Останні характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, впливають на результат професійно-педагогічної діяльності  й  визначають  індивідуальний  стиль  педагога.

Модель  педагогічної  культури  сучасного  вчителя  включає  в  себе індивідуальні  риси,  якості особистості: загальногромадянські  риси, морально-педагогічні якості, психолого-педагогічні здібності, індивідуально-психологічні особливості, фахову  компетентність й  спеціальну  підготовку.

Враховуючи сучасний рівень вимог до якості шкільної освіти, головною задачею вчителя початкових класів є  формування в учнів уміння вільно оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх для поглиблення свого життєвого досвіду та розвиток творчих здібностей молодших школярів. Провідна роль в цьому процесі належить системі навчально-пізнавальних завдань, виконання яких сприяє розвитку   розумових  дій  учнів.

Підсумовано, що розвиток та становлення педагога як професіонала складний, багаторівневий процес, що є сьогодні одним з головних в теорії та практиці педагогічних досліджень. Цей процес супроводжується зміною системи взаємодій та відношення особистості до педагогічної діяльності, зміною потреб, еталонів, ціннісних орієнтацій, надбанням спеціальних знань, умінь, навичок, особистісних якостей, що складають професійно-педагогічну компетентність  сучасного  вчителя  початкових  класів.

Узагальнюючи результати проведених нами теоретичних розвідок, так або інакше пов’язаних із розкриттям специфіки педагогічної діяльності вчителя початкових класів, необхідно зазначити, що педагогічна культура - сутнісна характеристика особистості та діяльності вчителя, який володіє необхідними особистісними якостями, професійними знаннями та вміннями, активною педагогічною позицією, творчим досвідом вирішення завдань навчання та виховання учнів. Педагогічна культура є інтегральною системною єдністю компонентів (системи знань, системи умінь, системи особистісних якостей), що характеризують особистість учителя, спрямовують його  діяльність, слугують  його  професійній  підготовці.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Педагогічна  культура  сучасного  вчителя»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!