Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сучасні методи навчання молодших школярів

Курсова робота на тему "Сучасні  методи  навчання  молодших школярів"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ВИКОРИСТАННЯ  СУЧАСНИХ МЕТОДІВ   НАВЧАННЯ   У  ПОЧАТКОВІЙ   ШКОЛІ

1.1. Проблема використання  сучасних  методів  у  навчальному процесі початкової  школи

1.2. Класифікація сучасних методів навчання

1.3. Активізації  навчально-пізнавальної  діяльності молодших  школярів сучасними методами навчання 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ  АСПЕКТИ  ВИКОРИСТАННЯ  СУЧАСНИХ  МЕТОДІВ   НАВЧАННЯ  МОЛОДШИХ   ШКОЛЯРІВ

2.1. Використання ігрових методів  навчання у початковій  школі

2.2. Методичні особливості використання  інтерактивних методів навчання  у  роботі  з  молодшими  школярами 

2.3. Метод проектів у навчанні молодших школярів

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше   про  курсову   на   тему  «Сучасні  методи  навчання  молодших  школярів».  Кількість  сторінок –  40 (з  додатками), список  літератури –  30.  Ціна  роботи  -  за   домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.             

ВИСНОВКИ

Потреба в  сучасних  методах навчання у  початковій  школі спричинена необхідністю докорінної зміни системи освіти,  організації  навчально-виховного  процесу. Учителі початкової школи мають відчувати зміни в освіті. Сучасні учні повинні мати такі навички як розуміти суть речей, осмислювати ідеї й на основі цього шукати потрібну інформацію, трактувати її та за­стосовувати в конкретних умовах, формулювати і відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяють сучасні методи навчання як ефективний засіб підвищення інтересу  школярів  до навчання.

Під сучасними методами навчання розуміємо нові, оригінальні технології (методи, засоби, способи) створення, передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього призначення, а також  технології  організації і супроводу навчального процесу (традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою комп’ютерних мереж, що впроваджуються  в  освітню  практику.

Науковці трактують сучасні методи навчання як інноваційні, оригінальні, новаторські ідеї, прийоми, засоби навчання. Під сучасними методами  навчання у  початковій школі  розуміють насамперед ті, що суттєво  поліпшують  мотивацію  учнів  до  навчального  процесу.

Серед сучасних методів навчання, які  набули поширення у практиці початкової освіти, вчені  виділяють: особистісно зорієнтовані технології, інформаційно-комунікаційні  технології (ІКТ), технології   розвитку творчості, модульно-рейтингові технології, ігрові технології, інтерактивні технології, проектні  технології, випереджувальне  навчання.  Серед  методів  активізації  пізнавальної  діяльності молодших школярів виділяють метод пізнавальних ігор, створення ситуації успіху в навчанні, метод ключових (евристичних) запитань, проблемно-пошукові методи навчання та ін.

Застосування  вчителем сучасних методів навчання у  початковій  школі сприяє активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, вихованню  прагнення  мислити  критично, творчо, логічно. Найбільших  успіхів  можна досягнути, вміло використовуючи весь  арсенал  засобів навчання разом із різними методами (традиційними й сучасними), створюючи атмосферу доброзичливості й взаємоповаги, впливаючи на емоційну сферу школярів, формуючи  ситуацію  успіху для  кожного учня, сприяючи розвиткові  творчої особистості молодшого школяра.

У Розділі 2 наведено приклади використання сучасних методів навчання, які можна  використовувати з метою зацікавлення молодших школярів навчальними предметами. Проблема  використання  ігрових  методів  навчання дуже актуальна  в початковій школі, оскільки  гра – активатор навчальної діяльності учнів, дає змогу зробити цікавими й захоплюючими роботу школярів на творчо-пошуковому рівні, не перевантажують  школярів, а навпаки, розвивають їх індивідуальні здібності.

Розкрито методичні особливості  використання інтерактивних методів навчання, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Інтерактивні  методи ґрунтуються  на  діалозі, моделюванні  ситуацій  вибору,  вільному  обміні  думками  між  учнями  і вчителем.

Наведено приклади використання методу проектів у початковій школі, що дає змогу застосовувати різні дидактичні підходи (навчання в роботі, незалежні знання, спільне  навчання, рольова гра, дискусія, командне навчання), навчатися на особистому досвіді та на досвіді інших, врешті, дає задоволення учням, оскільки вони бачать результати своєї праці.

Підсумовано, що використання сучасних методів навчання у початковій школі дозволяє підняти на якісно новий рівень педагогічний процес, підвищити рівень навчальних досягнень, забезпечує психолого-емоційний  комфорт і подальшу соціальну адаптованість молодших школярів, готовність реалізувати особисті якості в індивідуальній чи колективній  діяльності, орієнтує  на  набуття ключових компетентностей.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Сучасні  методи  навчання  молодших  школярів»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!