Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови

уроки англійської мовиВипускна робота на тему: Формування  ключових  компетентностей  учнів  на  уроках  іноземної  мови

ЗМІСТ

Вступ

Розділ  1.  Теоретичні  засади  формування  ключових  компетентностей  на уроках  іноземної  мови 

1.1. Проблема  визначення  переліку  ключових  компетентностей 

1.2. Уроки  іноземної  мови  в  системі  компетентнісної  освіти

Розділ 2. Методика формування ключових компетентностей на уроках іноземної  мови  

2.1. Методи  формування  ключових компетентностей учнів на уроках іноземної  мови 

2.2. Формування ключових компетентностей  учнів на уроках іноземної мови засобами інноваційних технологій

Висновки

Список  використаної  літератури 

Додаток

Детальніше   про  курсову  випускну  роботу  на   тему  «Формування  ключових  компетентностей  учнів  на  уроках  іноземної  мови».  Кількість  сторінок –  30 (+ додатки), список   літератури –  20.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ     

Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на надання учневі необхідних знань, вироблення вмінь і навичок, а також на засвоєння ним значного  обсягу  фактичного матеріалу.  Однак зміст сучасної освіти не повною мірою відповідає потребам суспільства та ринку праці, зокрема  він  не достатньо спрямований на набуття учнями необхідних  ключових  компетентностей. Школа  сьогодні недостатньо навчає школярів приймати рішення, використовувати  інформаційні та  комунікаційні  технології, критично мислити, вирішувати конфлікти,  орієнтуватися  на  ринку  праці.

 Саме  тому  сучасна школа  має бути в першу чергу зорієнтована  на  формування в  учнів ключових  компетентностей, що  дозволяють лю­дині з однієї  сторони  ефективно діяти у різних  сферах  життєдіяльності,  а  з  іншої  –  задовольняти  суспільні   потреби  у людських  ресурсах  нової  якості.

Згідно з концепцією НУШ передбачається набуття учнями десяти ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною) мовами; спілкування іноземними мовами; математична компетентність; основні компетентності в природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська компетентності; обізнаність та самовираження у  сфері  культури;  екологічна  грамотність  і  здорове  життя.

Зауважено, що формувати й розвивати  ключові  компетентності в учнів  можливо під час  вивчення  різних  предметів  шкільного  циклу, зокрема й на уроках  іноземної  мови. 

У другому розділі наведено  приклади  різних методів й технологій формування ключових  компетентностей учнів  на  уроках  іноземної  мови. Підкреслено, що допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних  (інноваційних) технологій, у тому числі й інтерактивних.

На підставі педагогічного досвіду  можна визначити загальні висновки й поради до сучасного уроку іноземної мови, що спрямований  на формування ключових компетентностей  учнів:

  • кожний урок повинен реалізувати комплекс взаємопов’язаних навчальних, розвивальних і виховних цілей, спрямованих на формування ключових  компетентностей  учнів;
  • усі навчально-виховні цілі уроку мають бути зорієнтовані на розвиток особистості учня і бути спрямовані на досягнення конкретних результатів у його навчанні, розвитку і вихованні;
  • сучасний урок іноземної мови повинен будуватися на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого й комунікативно-діяльнісного підходів, який передбачає  формування  навичок  вільного  володіння  іноземною мовою  в  різних  ситуаціях  спілкування;
  • сучасний урок повинен бути емоційним, пізнавальним, викликати інтерес до навчання, породжувати потребу в знаннях, тому на ньому має діяти широкий  діапазон засобів  мотивації  навчальної  діяльності  учнів;
  • кожний урок має бути логічно пов’язаний з попереднім і наступним уроками, розвивати різні компетентності учнів;
  • в системі уроків повинно функціонувати поступове ускладнення навчальних, розвивальних і виховних цілей, орієнтованих на формування в учнів міцних знань, умінь, навичок, мотивів, ставлень, якостей особистості;
  • залежно від змісту, цілей уроку та рівня підготовки учнів необхідно добирати раціональні методи, прийоми навчання, які б забезпечували формування ключових компетентностей.

Підсумовано, що формування ключових компетентностей  учнів на уроках  іноземної мови зумовлює потребу  в  розробці  технологій  навчання, які б забезпечували всебічний розвиток їх особистості, сприяли самовираженню.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Формування  ключових  компетентностей  учнів  на  уроках  іноземної  мови»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!