Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Активізація пізнавальної діяльності під час вивчення початкового курсу інформатики

активізація молодших школярівКурсова робота на тему "Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення початкового курсу інформатики"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   УЧНІВ  В  ОСВІТНЬОМУ  ПРОЦЕСІ

1.1. Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів в освітньому процесі

1.2. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   УЧНІВ  У  ПРОЦЕСІ   ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ  ІНФОРМАТИКИ

2.1. Методика  активізації  пізнавальної   діяльності  учнів  на   уроках  інформатики

2.2. Методичні особливості активізації пізнавальної діяльності молодших школярів  на   уроках   інформатики

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше   про  курсову  (випускну)  роботу  на   тему  «Активізація  пізнавальної діяльності під час вивчення початкового курсу інформатики».  Кількість  сторінок –  30 (+ додаток), список   літератури –  20.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

Активізація пізнавальної діяльності у процесі навчання як педагогічна проблема у теорії та практиці не нова. На всіх етапах розвитку педагогічної думки до неї зверталося багато науковців та педагогів-практиків. Спираючись лише на традиційні методи та організаційні форми, дуже важко  стимулювати учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності. Надто важливим є перехід до нового стилю навчання, який повинен бути націлений на максимальний розвиток творчих здібностей учнів та формування їхньої пізнавальної активності.

Серед ефективних засобів активізації пізнавальної діяльності на уроках інформатики визнано ігрові технології, методи  проблемно-пошукового навчання, метод проектів, інтерактивні  методи, нетрадиційні уроки.  Активність  як  самостійної, так  і групової діяльності учнів можлива лише при наявності стимулів. Тому в числі принципів активізації особливе місце  відводиться  мотивації навчально-пізнавальної  діяльності. Головним  на початку  активної  діяльності повинен бути не примус, а бажання учня вирішити  проблему, пізнати  щось, довести, оспорити.

Одним  з  головних завдань навчання є формування і вдосконалення умінь і навичок, в тому числі вміння застосовувати нові знання. Суть даного принципу  полягає  в  тому, щоб  організація  навчально-пізнавальної  діяльності учнів  за своїм характером максимально наближалася до реальної діяльності. Це  і повинно забезпечити в поєднанні з принципом проблемного навчання  перехід  від  теоретичного  осмислення нових знань до їх практичного застосування.

В  першому  розділі  роботи  розглянуто теоретичні аспекти сутності навчально-пізнавальної діяльності та форми і методи її активізації, а саме: сутність пізнавального  інтересу, методи та технології розвитку пізнавального інтересу та використання  інтерактивних технологій на уроці. При розкритті даних питань дано означення таких понять, як інтерес, пізнавальний інтерес.

Розглянуто основні методи та критерії на основі яких визначаються особливості  пізнавальної активності молодших школярів. Розглянуто вплив інтерактивних технологій навчання на формування вмінь та навичок учнів під час діяльності на уроці інформатики.

Другий  розділ  даної  роботи   присвячений  аналізу  методичних  аспектів активізації   пізнавальної  діяльності учнів на уроках інформатики у початковій школі.

Узагальнено, що активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики буде успішною за умови комплексного забезпечення усіх складових навчального процесу, а саме: чіткого визначення ці­лей навчання, добору відповідного змісту навчання, оновлення навчально-методичного забезпечення, до­бору ефективних методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності, відповідної профе­сійної підготовки вчителя.

Головне завдання вчителя інформатики – зацікавити учнів навчальним матеріалом, дати можливість самостійно творити ті чи інші програми. Це сприятиме розвитку пізнавальної активності, а в майбутньому – до отримання глибоких і свідомих знань. Дуже важливо, щоб навчально-пізнавальна  діяльність  учнів  носила  творчий, пошуковий  характер і по можливості включала в себе елементи аналізу і узагальнення. Процес вивчення того чи іншого явища або проблеми на уроках інформатики повинні за всіма ознаками носити дослідницький характер.

Таким чином, принципи  активізації  навчально-пізнавальної  діяльності учнів, також як і вибір методів навчання на уроках інформатики, повинні визначатися  з урахуванням особливостей навчального процесу. Крім принципів і методів, існують  також  і фактори, які спонукають учнів до активності, їх можна назвати ще і як мотиви або стимули вчителя, що б активізувати  діяльність  учнів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Барна О.В. Формування позитивної мотивації у процесі навчання інформатики у 1-4 класах: метод. рекомендації для вчителів. Чортків: Поліграфіст, 2009.  128 с.
 2. Вихрущ В.О., Дубчак С.О. Інформативність уроку  як  фактор  розвитку  пізнавальної  активності молодших школярів. Початкова школа.    № 4.  С. 12-14.
 3. Гладиш Т. Формування мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності як психолого-педагогічні  проблема. Проблеми  підготовки сучасного вчителя.    № 6 (Ч. 1).  С. 150–155.
 4. Головіна Л.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів. М.: Проспект, 2003.  242 с.
 5. Дорошенко Ю. О. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.    № 1.  С. 55–72.
 6. Методи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів: Методичний посібник. Рівне: НМЦ ПТО, 2017.  53 с.
 7. Морзе Н. В. Методика  навчання  інформатики : навч. посіб. у 3 ч.  Київ: Навчальна  книга, 2004. Ч. 1: Загальна методика навчання інформатики.    256 с.
 8. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. К.: Видавнича група ВНВ, 2008. 352 с.
 9. Остапчук Н. Структура та складові предметної компетентності учнів початкових  класів  при  вивченні  інформатики.  Нова  педагогічна думка. Науково-методичний журнал.  Рівне : Гедеон-Прінт, 2015.  № 4 (84).  С. 118–122.
 10. Про Національну доктрину  розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002  № 347/2002  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
 11. Пузиревич Є.В. Створення  на  уроці умов для підвищення пізнавальної  активності  всіх  учнів. Математика в школах України. № 9. 2012. С. 2-5.
 12. Самойленко Н. І. Формування  інформаційних  компетенцій  на  уроках інформатики  в  основній  школі. Компетентнісні  засади  змісту  освіти  в 11-річній школі.  Київ: Оберіг, 2013.  № 1.  С. 435-439.
 13. Свєтлова Т.М. Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання.  № 28. 2012. С.6-11.
 14. Солдатенков М. М. Теорія і практика самостійної пізнавальної діяльності: монографія. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. 198 с.
 15. Сходинки до інформатики. Програма для учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних  закладів.  Навчальні програми для загальноосвітніх  навчальних  закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи.  K: ВД «Освіта», 2011.  392 с.
 16. Черевко С. П. Захоплива інформатика: вікторина-змагання. Інформатика  в школі.    № 7.  С. 25–33.
 17. Шевцова Л. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою ситуативних завдань. 2001. №12. С. 43-45.
 18. Шинкарьова О.В. Активізація розумової діяльності учнів. Початкова школа.   № 9.  С. 21-23.
 19. Шолом Г.І. Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики. Комп`ютер у  школі та  сім`ї.    №5(93).  с.11-13
 20. Щукіна Г.І. Педагогічні  проблеми  формування  пізнавальних інтересів  учнів.  Київ: Либідь, 1998. 274 с.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Активізація  пізнавальної діяльності під час вивчення початкового курсу інформатики»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!