Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування правильної звуковимови у дітей молодшого дошкільного віку засобом розповіді на звуконаслідування

Курсова робота на тему: Формування  правильної  звуковимови  у  дітей  молодшого  дошкільного  віку  засобом  розповіді  на  звуконаслідування

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ  КУЛЬТУРИ  МОВЛЕННЯ  ДІТЕЙ  МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

1.1. Лінгвістичний та лінгводидактичний аспекти виховання правильної звуковимови у  дошкільників

1.2. Закономірності становлення звукової  сторони  мовлення  у  дітей молодшого дошкільного  віку

1.3. Розповідь на  звуконаслідування як засіб формування правильної звуковимови   дітей  молодшого  дошкільного віку

РОЗДІЛ ІІ.  МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ   ПРАВИЛЬНОЇ  ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ  РОЗПОВІДІ НА ЗВУКОНАСЛІДУВАННЯ

2.1. Діагностика рівня сформованості звуковимови у дітей молодшого дошкільного  віку. Аналіз  результатів  обстеження 

2.2. Методика  виховання  звукової  культури мовлення молодших дошкільників  засобами  розповіді  на  звуконаслідування

2.3. Методичні  поради вихователям щодо формування правильної  звуковимови  у   дітей  молодшого  дошкільного віку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше   про  курсову  роботу  на   тему  «Формування  правильної  звуковимови  у  дітей  молодшого  дошкільного  віку  засобом  розповіді  на  звуконаслідування».  Кількість  сторінок –  37 (+ додат), список   літератури –  26.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     

ВИСНОВОК

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку є однією із пріоритетних проблем дошкільної лінгводидактики. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини.

Звукова  культура  мови є складовою частиною загальної мовної культури. Поняття звукової культури мови досить складне і широке, воно включає цілий ряд важливих компонентів. Серед них: чітка артикуляція звуків рідної мови, фонетична  та  орфоепічна правильність мови, мовне дихання, сила голосу, темп мови, фонематичний слух та засоби інтонаційної виразності.

Отже, звукова  культура  мовлення – це  фонетично правильна вимова слів і фраз, що відповідає нормам літературної вимови з правильними наголосами, інтонаціями, паузами і відповідним темпом; чітка дикція; розвинутий фонематичний слух, правильне мовленнєве дихання, вміння контролювати силу голосу.  Вирішальну роль  у процесі  засвоєння  дитиною  чинників  звукової культури мовлення відіграє  фонематичний слух, що  визначається   вченими  як: здатність  чути  і виділяти  кожний  окремий з вук серед інших  звуків  слова, вміння здійснювати  аналіз  звукової форми слів за допомогою  внутрішнього  їх промовляння, сприймання  членороздільної мови, здатність  розрізнювати та відтворювати  звуки  рідної мови.

Відомо, що молодший дошкільний вік є найбільш сприятливим для формування та розвитку правильної вимови. В цьому віці дитина здатна засвоювати більшість звуків та закріплювати їх у власній вимові, вчиться користуватися своїм голосовим апаратом. Саме тому формування правильної звуковимови у дітей даного віку спрямоване на розвиток слухового сприймання, на засвоєння та закріплення правильної вимови звуків, які формуються в процесі загального та мовленнєвого розвитку дитини. 

Важливе місце в системі засобів розвитку з мовлення молодших дошкільників  посідає  розповідь  на  звуконаслідування.

Розповідь на звуконаслідування відрізняється від інших видів роботи з розвитку мовлення. Це спільна робота дітей і вихователя, якому належить провідна роль у передаванні змісту. Розповіді зі звуконаслідуванням використовують переважно в молодшій і середній групах. Тексти розповідей можуть бути авторські, дібрані з народних творів або складені самим вихователем.  В одній розповіді може бути 5-6 звуконаслідувань.

Здійснено діагностику рівня сформованості звуковимови у дітей молодшого дошкільного  віку.

Аналіз мовлення молодших дошкільників свідчить про те, що воно має цілий  ряд  недоліків  звуковимови  і ліквідувати  їх  потрібно у дошкільному віці. В іншому випадку це явище негативно вплине на оволодіння дитиною грамотою, письмом, читанням, які ґрунтуються  на добре розвинених навичках звукового аналізу  і синтезу. Недостатній рівень сформованості звукової вимови може спровокувати формування у дошкільників ряд негативних комплексів  поведінки, оскільки  дитина з вадами  мовлення  часто стає об`єктом глузувань ровесників, що в кінцевому результаті впливає на формування її характеру й ускладнення процесів соціалізації, навчання.

У Розділі 2 здійснено діагностику рівня сформованості звуковимови у дітей молодшого дошкільного  віку. Аналіз  результатів  обстеження засвідчує, що пропуск та заміна звуків, перестановка не лише звуків, а іноді й складів, порушення складової структури, неправильний наголос – ось найбільш типові помилки мовлення дітей молодшої групи дитсадка. Усі ці недосконалості в основному носять тимчасовий характер і в ході мовного розвитку поступово зникають. Однак, ряд мовних порушень дошкільників потребують уваги для попередження складних  порушень  мовлення. Надзвичайно велике значення має допомога  дорослого, вихователя, педагога чи  батьків у  розвитку  мовлення  дітей  молодшого  шкільного віку.

У Розділі 2 наведено приклади розповідей на звуконаслідування для формування  правильної звуковимови дітей молодшого дошкільного віку. Зауважено, що ігри на звуконаслідування допомагають ефективно розвивати фонематичний слух, закріплювати правильну вимову, виховувати плавність мовлення, тренувати  мовне  дихання та  м'язи  органів мовлення. Під  час  ігор на  звуконаслідування  уточнюються і закріплюються поняття та уявлення дітей, розвивається їх  творча уява, мислення, мова.

З метою формування у дитини мовленнєвого наслідування слід використовувати віршовані мініатюри, насичені складними для дитини звукокомплексами. Слухання  віршів можна супроводжую виконанням простих, зрозумілих та доступних дитині  рухів. Дошкільникам  буває  важко поєднувати  рух  зі  словом, варто, щоб дитина спочатку запам'ятала текст, потім можна додавати звуконаслідування, а вже згодом підключати рухи. Спочатку дорослий багаторазово повторює текст, одночасно показуючи відповідні  рухи, а дитина спостерігає та запам'ятовує. Коли дитина вже добре знає вірш, доцільно пропонувати їй промовляти окремі слова (кілька слів чи фрази). 

Продовжувати роботу з розвитку мовленнєвого наслідування варто, спонукаючи  малюка  повторювати  певні  слова - спочатку  «полегшені» (типу «ляля»), потім дво- та трискладові. Корисним на цьому етапі буде завершування  дитиною  віршів  та  римованих загадок зі звуконаслідуваннями, а також вибір правильного  варіанта  відповіді  серед  запропонованих. Корисно поєднувати  віршовані  тексти з мелодією, ритмічними, повторюваними рухами, адже  вони  допомагають  дошкільнику  краще  сприйняти, зрозуміти  та запам'ятати текст. Усе це є ефективним стимулятором розвитку активного мовлення дитини молодшого дошкільного віку.

Отже,  розповіді на звуконаслідування максимально активізують мовлення дітей молодшого  дошкільного  віку, сприяють формуванню правильної  звуковимови, саме  тому  їх  необхідно  використовувати педагогам у практичній діяльності.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Формування  правильної  звуковимови  у  дітей  молодшого  дошкільного  віку  засобом  розповіді  на  звуконаслідування»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!