Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток теоретичного мислення старшокласника у процесі навчання у ЗЗСО

розвиток теоретичного мислення старшокласниківКурсова робота на тему "Розвиток  теоретичного  мислення  старшокласника  у  процесі  навчання  у  ЗЗСО (закладі  загальної середньої освіти)"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  I. Теоретичні  основи  розвитку  мислення  учнів  старших класів

1.1. Мислення як  один  з  основних  пізнавальних   процесів   особистості

1.2. Характеристика особливостей   розвитку  мислення  старшокласників

1.3. Розвиток теоретичного   мислення    учнів   старших  класів 

Висновок  до  Розділу  1

РОЗДІЛ  II. Дослідження  особливостей  розвитку  теоретичного  мислення в  учнів  старших  класів  у  процесі  навчання у  ЗЗСО 

2.1. Організація дослідження розвитку теоретичного мислення учнів старших класів   у   процесі  навчання  

2.2. Аналіз результатів дослідження

Висновки  до  Розділу  2

ВИСНОВКИ

СПИСОК   ВИКОРИСТАНОЇ   ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше   про  курсову  роботу  на   тему  «Розвиток  теоретичного  мислення  старшокласника  у  процесі  навчання  у  ЗЗСО».  Кількість  сторінок –  40 (з  додатками), список   літератури  –  25.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Мислення у психології визначають як процес опосередкованого й узагальненого  відображення  людиною  предметів і  явищ об’єктивної дійсності  в   їхніх  істотних  зв’язках,  відношеннях  і  властивостях.

Мислення вважається одним із провідних пізнавальних процесів, найвищим ступенем пізнання людини.

Кожен вид мислення займає певне місце в процесі психічного і розумового  розвитку  дитини. Більш прості його види не зникають з появою складніших, а продовжують розвиватися протягом усього життя і є необхідними  для  виконання  різних  видів  людської  діяльності.

На юнацький  вік припадає активний інтелектуальний  розвиток особистості. Упродовж цього періоду триває розвиток мислення, пам'яті, формується цілісніше усвідомлення того, що відбувається навколо, розширюються  межі  уяви, діапазон суджень. Ці можливості пізнання сприяють швидкому нагромадженню знань. Когнітивний розвиток в юнацькому віці характеризується розвитком абстрактного мислення, логічної пам'яті, використанням метакогнітивних (пов'язаних з виробленням стилю інтелектуальної діяльності) навичок.

Одним  із  важливих  новоутворень  інтелектуальної  сфери  в  юнацькому віці, на  думку  психологів,  стає  розвиток  теоретичного  мислення, що  складається з трьох основних компонентів: теоретичного аналізу; змістової  рефлексії;  планування.  Теоретичне мислення – це вирішення проблем на основі наявних знань у  вигляді  понять,  суджень і  логічних  висновків. Усе  це  відбувається за   допомогою  внутрішнього  мовлення,  подумки.

Період юнацького віку особливо плідний для розвитку теоретичного мислення. Матеріал, який засвоюють старшокласники, вимагає вищого, ніж у  підлітків, рівня  навчально-пізнавальної і мислительної діяльності, водночас  він  спрямований на розвиток цієї діяльності. Учні повинні  оволодіти  системою  наукових  понять математики, фізики, хімії. Саме ці предмети  потребують нових способів  засвоєння  знань і  спрямовані на  розвиток  теоретичного, тобто  формального  (предметом аналізу є власна інтелектуальна операція)  мислення.

Для  дослідження  особливостей  розвитку  теоретичного мислення в учнів старших класів було обрано методики: «Зайве слово», «Тип мислення», «Протилежності», «Суттєві ознаки»  та Методика дослідження швидкості мислення. Розкриємо  коротко    результати дослідження.

При  виконанні завдань з методики «Зайве слово» було отримано  посередні  показники,  що  свідчить  про старшокласники  відчувають труднощі в процесі мислення, мають недостатню розвиненість таких мислительних операцій, як  аналіз,  синтез, порівняння, узагальнення. А засвоєння ними понять є неглибоким. Зосередженість на деталях, дрібних фактах заважає виокремити  головне  і  зробити  необхідні  узагальнення. 

Як  бачимо, рівень  розвитку теоретичного мислення учнів старших класів  у вибірці  достатньо низький. Учням було важко установити зв'язки між окремими предметами та явищами, відчувалося не вміння самостійно аналізувати, порівнювати, узагальнювати.

За результатами методики № 2 «Тип мислення» з’ясовано, що теоретичне мислення у  переважної  більшості учнів старших класів (75%) розвинуте  на  середньому рівні, у 4 учнів (25%) – низький рівень, жодний старшокласник  не  володіє  високим  рівнем   розвитку  теоретичного мислення, що пояснюється зниженням  здатностей  до узагальнення та конкретизації, і особливо, невмінням співвідносити ці операції. 

За результатами аналізу методики № 3 «Протилежності», ніхто  із  старшокласників  не показав високий рівень результатів  при виконанні завдань. Жодний учень не заповнив повністю бланк, що може свідчити про недостатній рівень теоретичного  мислення.

Із завданнями методики № 4 «Суттєві ознаки» учні  справилися чи не найкраще із запропонованих. Такі результати пов’язані з тим фактом, що у даний віковий період (від 15 до 17 років) учні  спроможні виконувати формальні  операції. Формування операції абстрагування передбачає навчання школярів  вміння  виділяти в  предметах  суттєві (найбільш важливі) властивості та ознаки, а також відокремлювати їх від несуттєвих.

Результати методики   № 5   «Швидкість  мислення» такі: низький  рівень швидкості мислення отримали 5 учнів (31, 25%), середній – 10 (68, 75%), високий  рівень  швидкості мислення – 0 учнів.

Зауважено, що нерідко учні старших класів відчувають труднощі в процесі мислення, відчувається недостатня розвиненість таких мислительних операцій, як  аналіз,  синтез, порівняння, узагальнення.

Рекомендовано врахувати наступні аспекти розвитку теоретичного мислення учнів в процесі навчання у ЗЗСО: учні  повинні  аналізувати предмети або явища, виділяти й абстрагувати в них істотні властивості та зв’язки, узагальнювати їх, тобто успішне засвоєння понять можливе лише за умови активної розумової діяльності.  Розвиток  теоретичного мислення відбувається у зв’язку з розвитком пізнавального інтересу дучнів до явищ природи і суспільного життя, який виявляється в допитливості, у прагненні всебічно їх пізнати. Пізнавальні інтереси стають одним із найважливіших мотивів, або стимулів, активно здобувати нові знання, шукати в них відповіді на запитання, які завжди виникають у процесі навчання. Важливим засобом підтримання інтересу є вміння педагога під час викладу нового матеріалу здивувати учнів новими фактами, збудити в них бажання дізнатися про нове, ще їм не відоме.

Підсумовано: щоб успішно розвивати теоретичне мислення учнів, треба правильно розуміти характер його розвитку. У сучасній психології вважається, що розумовий розвиток характеризується єдністю змісту, операцій і мотивів пізнавальної  діяльності. Ці  три  аспекти  взаємопов’язані, але  кожний потребує  спеціальної  уваги до себе в педагогічному керуванні ними.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Розвиток  теоретичного  мислення  старшокласника  у  процесі  навчання  у  ЗЗСО»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!