Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Застосування інформаційних технологій на уроках інформатики в Новій українській школі

Курсова (випускна) робота на тему  Застосування  інформаційних  технологій  на уроках інформатики в Новій українській школі

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ   У  ПРОЦЕСІ  НАВЧАННЯ

1.1. Поняття «інформаційні  технології» у  науковій  літературі

1.2. Використання інформаційних технологій як засобу підвищення пізнавальної активності  учнів  на  уроках  інформатики

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  НА  УРОКАХ  ІНФОРМАТИКИ

2.1. Інформаційні технології  на  уроках інформатики в Новій українській школі

2.2. Методичні рекомендації  щодо  використання  інформаційних технологій  на  уроках  інформатики

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Детальніше   про  курсову  роботу  на   тему  «Застосування  інформаційних  технологій  на уроках інформатики в Новій українській школі».  Кількість  сторінок –  40 (з  додатками), список   літератури  –  25.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновок

У науковій  літературі  термін  «інформаційні  технології»  визначається як сукупність  методів  і  технічних   засобів  збирання,  збереження, опрацювання, передачі  інформації, що  розширює  знання  людей і розвиває їхні  можливості  щодо керування технічними і соціальними проблемами.

 Інформаційні  технології  можуть застосовуватись в різних сферах життєдіяльності людини, в тому числі бути складовою частиною технології навчання.  До сучасних  інформаційних технологій навчання відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване  програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання (системи комп’ютерного супроводу навчання).

Інформаційні технології сприяють  вирішенню проблеми   підвищення якості  навчання і ступеня мотивації  школяра, являються не метою, а  ще одним із засобів здійснення  компетентністного  підходу. Вони  дозволяють точно і  конкретно  визначити  місце і  значення  кожного уроку по формуванню і розвитку мислення на уроках інформатики.

Поєднуючи традиційні методи навчання з інформаційними технологіями виконується ряд найважливіших сучасних завдань по формуванню у учнів комплексу  медіаосвітніх навичок, що включають навички:

 • знаходити потрібні дані в різних джерелах;
 • критично осмислювати знання, інтерпретувати їх, розуміти суть, адресну спрямованість та мету;
 • систематизувати факти за ознаками;
 • переводити візуальні повідомлення у вербальну знакову систему і навпаки;
 • видозмінювати об'єм, форму, знакову систему повідомлень;
 • знаходити помилки в даних, сприймати альтернативні точки зору і висловлювати обґрунтовані аргументи;
 • встановлювати асоціативні і практично доцільні зв'язки між інформаційними  повідомленнями;
 • уміти тривалий  час  збирати  і  систематизувати тематичні знання.

Для  чого  призначений  урок  інформатики з  використанням інформаційних технологій в умовах Нової української школи:

 • для вивчення нового матеріалу;
 • для закріплення  пройденого,  відпрацювання навчальних умінь і навичок;
 • для повторення, практичного застосування  отриманих знань, умінь навичок;
 • для узагальнення, систематизації знань.

Отже, застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності на уроках інформатики не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні  ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.

Навчаючі  й  контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню критичного мислення, розвитку здібностей учнів.

Використання  інформаційних  технологій  на  уроках інформатики  в  початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури й цифрової компетентності.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

 1. Барчук В. Багаторівнева конструкція уроку з використанням ІКТ. Відкритий урок:  розробки,  технології,  досвід.    № 12.  С. 32–33.
 2. Василиків І. Основні проблеми  та шляхи впровадження інформаційних  технологій  в початковій школі. Молодь і  ринок.  № 1. С. 62-66.
 3. Голодюк Л.С. Проектування інформаційно-комунікативного і технологічного  супроводу   уроку. Комп'ютер  у  школі та сім'ї.  № 4.  С. 18–20.
 4. Гончаренко С.У. Український  педагогічний енциклопедичний словник. Рівне:  Волинські обереги, 2011. 522 с.
 5. Данильчук Л. Сутність і зміст поняття «інформаційно-комунікаційні технології». Педагогіка і психологія проф. освіти.   № 4.  С. 123–130.
 6. Жалдак М.І.  Проблеми  інформатизації  навчального процесу  в  середніх і вищих навчальних закладах. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2013. № 3. С. 8-16
 7. Заріцька С.І. Технології розвитку  творчих  здібностей  учнів: конструювання  на  комп'ютері. «Комп’ютер  у  школі  та  сім’ї».   №5 (53). С. 37 - 45.
 8. Імбер В.І. Комп’ютерна грамотність та інформаційна безпека дітей молодшого шкільного  віку  на  уроках  інформатики: дуальний підхід. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць.    Випуск 46. С. 17-25
 9. Колеснік К.А. Особливості організації групової діяльності учнів у початковій школі. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць.  Київ-Вінниця:  ТОВ фірма «Планер», 2016. Випуск 46. С. 54-62
 10. Литвиненко Н.І. Конструктивна діяльність учнів у комп’ютерному середовищі: завдання та підходи до формування навичок.  Шкільний світ: Інформатика, 2014.  №1 (673).С. 23 - 27.
 11. Литвинова С. Г. Інформатизація  сучасної  освіти. Інформатика в школі.    Вересень (№ 9).  С. 16-19.
 12. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів. 2000. Харків: ОВС. 217 с.
 13. Ляшенко С. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес. Вихователь-методист  дошкільного  закладу.    №7.  С. 16-27.
 14. Манако А.Ф. Еволюція та конвергенція інформаційних технологій підтримки освіти та навчання. Збірник  матеріалів   Шостої міжнародної  конференції  «Нові інформаційні технології в  освіті для всіх: навчальні середовища», 22 – 23 листопада 2011 р.,  Київ. С. 319.
 15. Методика впровадження інформаційних технологій в навчальний процес: навчальний посібник / уклад.: Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. Вінниця, 2005.  62 с.
 16. МорзеН. В.  Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні?  Комп'ютер у школі та сім'ї.    № 6.  С. 10–14.
 17. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М.Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 117 с.
 18. Полька Н.С. Оновлення гігієнічних вимог до використання в навчальних закладах сучасних  засобів  інформаційних  технологій. Комп’ютер у  школі та сім’ї. 2015.  № 4.  С. 3–5.
 19. Семеріков С. О. Нові засоби дистанційного навчання інформаційних технологій математичного призначення. Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті.   № 2.  С. 42-48.
 20. Соколовська Т. П. Електронні засоби навчання: позитивні й негативні фактори використання  їх у  навчанні. Проблеми  сучасного підручника : зб. наук. праць.  Вип. 10. К. : Ін-т педагогіки НАПН України, 2010.  С. 120-124.
 21. Співаковський О. В. Майбутнє шкільної інформатики. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова.    №3(10).  С. 226–234.
 22. Худолій І. Нові можливості  використання  інформатики та  комп'ютерної техніки у навчально-виховному процесі. Освіта.  Технікуми. Коледжі.    № 1.  С. 24-25.
 23. Чашко Л. Б. Аудіовізуальна навчальна  інформація  на  уроках.  Педагогіка і психологія.    № 1(22).  С. 51-57.
 24. Чупріна О.В. Психолого-педагогічний аспект використання інформаційних технологій  в сучасній початковій школі. Наукові записки Малої академії наук України. Серія: Педагогічні науки.    Вип. 5.  С. 123-126.
 25. Шолом Г.І. Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики. Комп`ютер у школі та сім`ї. 2011. №5(93). с.11-13

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Застосування  інформаційних  технологій  на уроках інформатики в Новій українській школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!