Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Використання дидактичних ігор у процесі вивчення інформатики у Новій українській школі

Курсова робота на тему  "Використання  дидактичних  ігор  у процесі вивчення інформатики у Новій  українській  школі"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ   ЗАСАДИ   ВИКОРИСТАННЯ  ДИДАКТИЧНОЇ  ГРИ   В  ОСВІТНЬОМУ  ПРОЦЕСІ

1.1. Роль ігрової  педагогічної  технології  у   процесі  навчання  учнів 

1.2. Дидактична гра  як  засіб  навчання  школярів у Новій українській школі

РОЗДІЛ  2. МЕТОДИЧНІ  АСПЕКТИ  ВИКОРИСТАННЯ  ДИДАКТИЧНИХ  ІГОР  В  ПРОЦЕСІ   ВИВЧЕННЯ   ІНФОРМАТИКИ

2.1. Методичні особливості використання дидактичної  гри на уроках інформатики в Новій українській школі

2.2. Методичні поради щодо підвищення ефективності використання дидактичних  ігор  у  процесі  вивчення  інформатики

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше   про  курсову / випускну  роботу  на   тему  «Використання  дидактичних  ігор  у процесі вивчення інформатики у Новій  українській  школі».  Кількість  сторінок –  35 (з  додатками), список   літератури  –  20.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ВИСНОВКИ 

У навчальному  процесі  ігрова  діяльність  має  форму  дидактичної  гри, ігрових ситуацій, ігрового прийому, ігрової вправи. Усі ці форми діяльності спрямовані на розв’язання програмних завдань, засвоєння конкретного пізнавального матеріалу. Вони дають можливість «заховати» від учнів  дидактичне  завдання і в  такий  спосіб  полегшити  процес здобуття знань, не перевантажуючи, а розвиваючи індивідуальні здібності учнів.

З’ясовано, що дидактична гра як метод навчання сприяє підвищенню пізнавальної активності, розвитку   навчальної мотивації учнів.  Використання  дидактичних ігор  в освітньому процесі  сприяє  позитивному  ставленню до навчання, потребує  від   учня  кмітливості, уваги, виробляє вміння  швидко  орієнтуватись  і  знаходити  правильне  рішення.

Дидактична  гра – це практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах,  що відтворюють реальну обстановку. Під час гри в учня виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль.

Дидактична гра має сталу структуру, яка відрізняє її від інших видів ігрової  діяльності  школярів.   Структура  дидактичної гри – це основні елементи, які  надають  їй  форми  навчання і гри  одночасно: дидактичні  та ігрові завдання, ігровий задум,  ігрові дії,  правила, пізнавальний зміст, результат.

Важливо, щоб  ігрове  завдання  дидактичної  гри збігалося  з  навчальною  метою. На уроках інформатики можна використовувати дидактичні ігри на формування розумових операцій (аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення); на відновлення, доповнення цілого; на виключення  зайвого;  рольові, ділові  й імітаційні  ігри.

Навчальні  завдання в  ігровій формі  викликають у    школярів  емоційний  підйом,  зменшують  нервове  напруження, попереджають навчальну  перевтому. У результаті  цього  розумові, емоційні, вольові  й  мисленнєві  процеси  учнів  концентруються на  засвоєнні знань, умінь і навичок,  закладених  у  структурі  навчального завдання. 

Для того, щоб ігрова діяльність виявляла бажаний вплив на всебічний розвиток  особистості  школяра, нею  потрібно керувати. Вчитель повинен продумати задум гри, визначити завдання, передбачити компетентність аудиторії,  хід  ігрової  програми,  проаналізувати  ігрову  ситуацію.

Для того, щоб навчальна ігрова діяльність проходила вдало, цікаво й досягала  своєї  мети, необхідно дотримуватися певних правил. По-перше, треба  привчити учнів до дисципліни гри. По-друге, треба, щоб учні отримували задоволення від гри. По-третє,  учні  повинні  приймати правила гри  й  не  намагатися  їх  змінювати  на  власний  розсуд.

Розкрито методичні аспекти  використання гри на уроках інформатики. Дидактична  гра  на  уроках  інформатики  дає учням змогу самостійно розв’язувати складні проблеми, а не залишатися пасивним спостерігачем, створює потенційну можливість перенесення знань та досвіду діяльності з навчальної  ситуації  в  реальну. Упроваджуючи гру в хід уроку, треба дбати про те, щоб основне дидактичне завдання, що складає її зміст, відповідало навчальній меті уроку, було для учнів посильним, сприяло максимальній активізації  розумової діяльності. Варто  зазначити, що  ефективне використання дидактичної гри може реалізуватися найкраще під час проведення  нестандартних уроків або як елемент традиційного уроку.

Отже, використання дидактичної  гри на уроці інформатики  є надзвичайно продуктивним та сприятливим для формування позитивної мотивації  учіння  школярів.  Дидактичні  ігри на уроках  інформатики  можуть використовуватися як на етапах повторення й закріплення, так і під час вивчення нового матеріалу. Вони дають змогу розв’язувати освітні, виховні й розвивальні  завдання уроку, забезпечувати  активізацію пізнавальної діяльності  школярів і є основою для розвитку їхніх пізнавальних інтересів. 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

 1. Антонова О. П. Інформатика. Цікаві задачі. 2–9 класи. Шепетівка: «Аспект», 2008. 96 с.
 2. Барна О.В. Формування позитивної мотивації у процесі навчання інформатики у 1-4 класах: метод. рекомендації для вчителів. Чортків: Поліграфіст, 2009.  128 с.
 3. Букатов В. М. Педагогічні таїнства  дидактичних  ігор:  посібник.  К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. 126 с.
 4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П. Навлокова. Харків: Основа, 2009.  176 с.
 5. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності. Рідна школа.    №1.  С. 27-28
 6. Інформатика. Програми для загальноосвітніх  навчальних  закладів/ за ред. М.І. Жалдака. Запоріжжя: Прем’єр, 2020.  304 с.
 7. Кабанова Л.В.  Ігри  на  уроках  –  засіб підвищення  якості  навчання.  Початкова школа.      № 11.   С.  16-20.
 8. Коваленко О. Інформатика: дидактичні  ігри / упоряд. О. Журибеда. Київ : Перше вересня, 2015.  80 с.
 9. Кудикіна Н. Психологія  та  педагогіка  гри. Відкритий  урок.    № 6.  С. 32-39.
 10. Куліш І.М. Застосування дидактичних ігор у навчальному процесі. Нові технології навчання: наук.-метод.  збірник.  Київ : НМЦ ВО, 2002. С. 174–175.
 11. Литвинчук, Л. Й. «Комп'ютерний турнір»: гра-змагання. Позакласний  час. 2020.  № 1.  С. 27–28.
 12. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний посібник / За заг. Ред.. С.П. Боднар. Рівне: Редакційно-видавничий центр «Тетіс», 2003. 200 с.
 13. Романов О. Усе  логічно. Добірка  вправ  на  розвиток логічного мислення: матеріали для уроків інформатики. Інформатика.    № 1.  С. 54–64.
 14. Салань Н.В. Застосування ігрових технологій на уроках математики та інформатики у початковій школі. Фізико-математична освіта. 2016. № 4(10). С. 108−111
 15. Сахно О. О. Використання ігрових технологій на уроках інформатики. Інформатика в школі. 2018. № 7.  С. 10–24.
 16. Сучасні підходи  до  використання ігрової діяльності у виховному процесі. Упорядник Я.М. Шуль. Тернопіль: Астон, 2004.  56 с.
 17. Черевко С. П. Захоплива інформатика: вікторина-змагання. Інформатика  в школі.    № 7.  С. 25–33.
 18. Шевчук О.В. Дидактичні ігри з інформатики як засіб формування у підлітків мотивації до навчання. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2008.  № 6(13)  С. 176-180.
 19. Шпачук Л. Ігрове  навчання: навчально-ме­тодичний  посібник. Кривий Ріг : КДПУ, 2007.  140 с.
 20. Шуть М. Школа  ігромайстерності.  Київ: Вид. дім «Шкіл. світ»:    128 с.

Замовити  курсову/випускну   роботу  на  тему  «Використання  дидактичних  ігор  у процесі вивчення інформатики у Новій  українській  школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!