Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Творчі ігри як засоби екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку

творча гра дітейКурсова робота на тему "Творчі   ігри  як  засоби  екологічного  виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку"

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                             

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ЕКОЛОГІЧНОГО  ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО   ВІКУ                                          

1.1. Зміст та  завдання  екологічного  виховання  дошкільників

1.2. Особливості екологічного виховання    дітей  старшого дошкільного  віку 

1.3. Значення творчих  ігор  для особистісного розвитку та екологічного  виховання    дітей  старшого дошкільного віку 

Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ  ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ  ДІТЕЙ  СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ  ЗАСОБАМИ ТВОРЧОЇ  ГРИ

2.1. Опис методики та процедури дослідження

2.2. Результати дослідження  та  їх  аналіз 

2.3. Практичні рекомендації для педагогів закладів дошкільної освіти щодо екологічного  виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку 

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ   ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше   про  курсову  роботу  на   тему  «Творчі   ігри  як  засоби  екологічного  виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку».  Кількість  сторінок –  35 (з  додатком), список   літератури  –  30.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     

ВИСНОВКИ

З'ясовано, що основною метою екологічної освіти є екологічного виховання, яке передбачає: наявність світоглядних ціннісних орієнтацій щодо природи; різнобічні  глибокі  знання  про  навколишнє середовище; набуття вмінь і досвіду вирішення  екологічних проблем; екологічний стиль мислення й відповідальне  ставлення  до  природи.

Дошкільне  дитинство  є найбільш сенситивним часом для започаткування формування і розвитку  тих чи інших якостей особистості. Характерними ознаками цього періоду є швидкий темп розвитку мислення, надзвичайна пластичність психіки, висока емоційна чутливість, яка сприяє розвитку моральних почуттів. У дітей починає пробуджуватись інтерес і любов до природи, до пізнання її через різні об’єкти та явища.

Отже, екологічне виховання  особистості  розпочинається  в  дошкільному  віці,  коли  діти  ознайомлюються  з  особливостями  природного довкілля. Оволодіння екологічними знаннями – важливий етап у процесі навчання та виховання дитини. Знання формуються в освітньому процесі. Важливою  ланкою  в  цьому  процесі  є  заклад  дошкільної  освіти.

Основу екологічного виховання старших  дошкільників становлять елементарні знання про природу: орієнтування в найближчому  природному  середовищі;  усвідомлення  життєво  необхідних  потреб  живих  істот  в  умовах їх  існування;  ознайомлення  з  елементарними  відомостями  про взаємозв’язки  живої  природи,  її значення в житті людини.

З метою екологічного виховання дітей  у  закладі  дошкільної освіти використовують  комплекс  методів,  форм  та  засобів, що покликані формувати  цілісний, емоційно-позитивний  ідеальний  образ довкілля як основи  духовного  зв’язку зі світом природи: ігрова  й  дослідницька діяльність, навчальні  заняття, систематичні  спостереження за  природою, бесіди, читання художньої літератури, казок  природничого змісту, використання  фольклорного  матеріалу, перегляд  мультфільмів  на природничу  тематику, проведення дитячих  конкурсів, свят з  урахуванням  вікових  можливостей дошкільників.

Екологічне  виховання   послідовно здійснюється  на  заняттях, екскурсіях, прогулянках, маршрутах екологічними  стежками, вдома з батьками, у  процесі  спільної  роботи  вихованців  ЗДО  і  початкової  школи.

Однак найбільший вплив на дитину у процесі екологічного виховання мають  ігри: дидактичні, творчі, рухливі  й  т.д.

Значення гри дуже багатогранне в дошкільному віці. Воно робить внесок у пізнання  дитиною  оточуючого  світу, в  розвиток  його  мислення, почуттів, волі, у  формування  взаємовідношень  із  однолітками, становлення самооцінки, самосвідомості та усвідомлення в грі уявлень дітей про світ дорослих  людей,  їх  дії,  взаємовідношення.  Те,  що  пропущено через гру, діти засвоюють не так, як те, про що вони тільки слухали від дорослих, або навіть спостерігали  самі. І  відбувається  це  тому, що гра не просто відображає, а моделює  соціальні ситуації  життя  дорослого, які  діти  відтворюють  в творчих  іграх.

З’ясовано, що творча гра - це вільна самостійна діяльність, що здійснюється  з  особистої  ініціативи  дитини. Така  гра є проявом самостійності та творчості дитини. Головною ознакою творчої гри є уявна ситуація, яку дитина створює замість реальної і діє в ній, виконуючи роль відповідно до значень, наданих предметам і подіям, що її оточують і зацікавлюють. Педагогічна  цінність  творчої  гри полягає у тому, що в її процесі крім взаємин, обумовлених змістом, ролями, правилами, виникають реальні  стосунки, які  є  основою  організації дитячого товариства.

На сучасному етапі не правильно думати, що розвиток творчих ігор в дошкільному  віці може проходити стихійно, що дитина самостійно, без всякого керівництва зі сторони вихователя, може зрозуміти суспільні відношення, які  існують між дорослими людьми, суспільний зміст їх діяльності. Доцільно якщо  новий зміст  вносить у творчу гру  вихователь.  Знайомлячи  дітей  з оточуючою дійсністю, розкриваючи їм у доступній для них  формі  суспільні функції людей  і  суспільні  відношення між ними, дорослі  тим самим сприяють  розвитку  гри, її  змісту  та  усвідомленню  досвіду  взаємодії. Наслідуючи вихователя чи батьків, дитина практично відтворює ті відношення, які  вона  спостерігала  в оточуючому її житті.

Результати  дослідження дали  змогу  зробити  висновок  про середній  рівень  екологічного  виховання дітей  старшого дошкільного віку, необхідність оптимізації процесу екологічного виховання за рахунок комплексного впливу на когнітивну, почуттєву та діяльнісну сферу  дошкільників.  

У результаті дослідження з’ясовано, що в процесі  екологічного виховання старших дошкільників зусилля педагогів ЗДО в основному спрямовані  на  інтелектуальний розвиток дитини і меншою мірою торкаються її емоційно-моральної сфери, тоді як ефективність екологічного виховання завдячує тісному зв’язку інтелектуального та емоційного.

Таким чином, значимості набувають ігрові методи, зокрема творчі ігри, що передбачають включення емоції, поведінкову реакцію та під­водять дитину до розуміння певного  явища  або  взаємозв’язків і залежностей у природі з точки зору власної емоційної, діяльнісної  та  ког­нітивної  активності, серед яких провідним  є  емоційне та діяльнісне  включення у піз­нання світу природи.

Емоційний критерій полягає у власних оцінних судженнях дитини, що свід­чить про сформованість ставлення дитини до природного довкілля, про те що в природно­му довкіллі подобається, а що ні, що викликає позитивні (негативні) переживання, притягує (відштовхує). Показниками цього критерію ви­ступають інтерес, потреба, позитивні емоції у процесі виконання завдань еколого-природ­ничого змісту.

Організовуючи  роботу  щодо екологічного виховання дошкільників у ЗДО, потрібно пам’ятати, що даний процес  насамперед має ґрунтуватися на психологічних особливостях дітей старшого дошкільного віку. Саме психологічні особливості ставлення дошкільників до природи визначають педагогічну стратегію  екологічного  виховання дошкільників.

Замовити  курсову  роботу  на  тему  «Творчі   ігри  як  засоби  екологічного  виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!